legfrissebb döntések

Az elmúlt hetekben hozott határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a határozatok esetében rövid összefoglalóval. A döntések szövegei addig találhatóak meg ezen az oldalon, ameddig nem jelennek meg az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban.

2024. július 11.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2736/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Kvk.VI.39.204/2024/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (főpolgármester-választáson leadott szavazatok újraszámlálása)

2024. július 11.

AB határozat mulasztás megállapításáról

Ügyszám: III/496/2024
Az ügy tárgya:

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 9/H. §-a elleni alkotmányjogi panasz (szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentésével kapcsolatos adatkezelés)

2024. július 11.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/158/2022
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jog megsértése)

2024. július 11.

AB határozat utólagos normakontroll elutasításáról

Ügyszám: II/2785/2023
Az ügy tárgya:

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 6/K. §-a és 2. mellékletének 49. pontja elleni utólagos normakontroll (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy, balatonvilágosi ingatlanok, építési beruházás)

2024. július 10.

AB határozat mulasztás megállapításáról

Ügyszám: IV/1945/2020
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.V.21.577/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helytállási kötelezettség megállapítása; ügyvédi letét; felelősségbiztosítás)

2024. július 10.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/396/2023
Az ügy tárgya:

A Szolnoki Törvényszék 1.Bf.458/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (védelemhez való jog)

2024. július 10.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/265/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.IV.20.158/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jóhírnév megsértése; feljelentés híresztelése)

2024. július 10.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/152/2023
Az ügy tárgya:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a és a Kúria Kfv.III.37.718/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (telekalakítási ügy, közigazgatási jogvita)

2024. július 10.

AB határozat utólagos normakontroll elutasításáról

Ügyszám: II/272/2023
Az ügy tárgya:

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll indítvány (ingó- és ingatlanárverés határideje)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2471/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Bfv.I.840/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; csalás bűntette)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/434/2024
Az ügy tárgya:

A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.180/2023/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1747/2022
Az ügy tárgya:

A Kúria Mfv.II.10.001/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtói jutalom megfizetése)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/897/2022
Az ügy tárgya:

A Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.318/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2605/2022
Az ügy tárgya:

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése, 32. § (1) bekezdése és 33/B. §-a és a Pécsi Törvényszék 11.K.700.519/2022/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (állapotváltozás visszamenőleges vizsgálatára irányuló kérelem)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/456/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.III.21.303/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bejegyzett egyházként történő nyilvántartásba vétel)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/480/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.VI.35.137/2023/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyi jogvita)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1673/2024
Az ügy tárgya:

A Budapest Környéki Törvényszék 105.K.700.492/2023/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaügyi jogvita)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1682/2023
Az ügy tárgya:

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 243. § (2a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (önálló bírósági végrehajtó helyettesítése)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2055/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Mfv.VIII.10.045/2023/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony megszüntetés jogellenességének jogkövetkezményei, hozzátartozó fogyatékossága)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2040/2023
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.399/2022/18. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1350/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Mfv.VIII.10.158/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (írásbeli figyelmeztetés hatályon kívül helyezése)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1740/2023
Az ügy tárgya:

A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.228/2023/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vállalkozási díj megfizetése)

2024. július 10.

AB végzés bírósági döntés végrehajtásának felfüggesztésére irányuló felhívásról

Ügyszám: IV/2803/2023
Az ügy tárgya:

A Budapest Környéki Törvényszék 105.K.701/494/2022/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (épület bontását elrendelő közigazgatási határozat)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/81/2024
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 30.K.701.484/2023/5. számú ítélete ellen alkotmányjogi panasz (szociális ügy, téli rezsitámogatás)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/510/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.006/2023/12. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (jogegységi panasz elutasítása, vitatott hitelezői igény)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2467/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.II.37.762/2022/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy, engedékenységi kérelem)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/115/2024
Az ügy tárgya:

A Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.20.322/2023/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (perköltség, jogalap nélküli gazdagodás)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2789/2023
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 117.Pf.631.728/2023/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási ügy, végrehajtás megszüntetése)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/333/2024
Az ügy tárgya:

A Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.639/2023/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hagyatéki hitelezői igény)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/678/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.I.30.027/2023/19. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (zálogjogból eredő követelés tűrése)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/444/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Bfv.III.1.124/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntette)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1617/2024
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.320/2023/11. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (védjegyátruházás, szerződés érvénytelensége)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2800/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.V.37.385/2023/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hatósági határozat kézbesítése, jogi képviselet)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1853/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.III.20.051/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (teljesítés jogszerűségének megállapítása; közhatalmat gyakorló szerv)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1420/2023
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 1.Kpkf.750.814/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adatszolgáltatási ügyben indult közigazgatási jogvita)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1489/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VII.21.188/2022/8. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 253. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (műtárgyak tulajdonjogának megállapítása)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2137/2023
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 43.Pf.631.575/2023/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésszegéssel okozott kár megtérítése)

2024. július 10.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2214/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.I.21.261/2022/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése)

2024. július 5.

AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

Ügyszám: IV/2641/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Kvk.VI.39.141/2024/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (főpolgármester-választás eredménye)

2024. július 3.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/100/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.IV.37.316/2022/6. számú ítélete és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6. § (3b) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági termelőszövetkezet nyilvántartásba vételének elutasítása)

2024. július 3.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2662/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Kvk.VI.39.164/2024/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (választási ügy, szavazatok újraszámlálása)

2024. július 3.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2661/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Kvk.IV.39.186/2024/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (választási ügy, választási eljárás alapelveinek megsértése)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2625/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Kvk.V.39.187/2024/2. számú végzése ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (választási ügy, polgármesterjelölt, választási alapelevek megsértése)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/5000/2021
Az ügy tárgya:

A Kúria Kpkf.VI.40.523/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési tábla kihelyezése)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1787/2022
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.VI.30.109/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (lízingszerződésből eredő igény érvényesítése, devizahitel)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1865/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.VI.30.540/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kölcsöntartozás megfizetése)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/114/2024
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VI.20.599/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1882/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.I.20.528/2023/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes visszatartása)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/711/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.VI.37.546/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (üvegházhatású gázkibocsátási engedély)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2024/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.IV.37.364/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (településképi bejelentési eljárás, ügyféli jogállás)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2020/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.37.414/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy, kereshetőségi jog)

2024. július 2.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2062/2023
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.IV.37.214/2023/8. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy)