legfrissebb döntések

Az elmúlt hetekben hozott határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a határozatok esetében rövid összefoglalóval. A döntések szövegei addig találhatóak meg ezen az oldalon, ameddig nem jelennek meg az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban.

2023. november 29.

AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról

Ügyszám: III/1869/2023.
Az ügy tárgya:

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 297. § (1) bekezdés első mondatának „- a 234/A. §-ban foglalt kivétellel -" szövegrésze elleni bírói kezdeményezés (végrehajtói szolgálat folyamatosságának megállapítása)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1830/2022.
Az ügy tárgya:

A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.762/2021/6/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsöntartozás)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/443/2023.
Az ügy tárgya:

A Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.21.507/2022/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1172/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.V.20.561/2022/8. sz. ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés; építési ügy)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1235/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VII.21.288/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közös költség megfizetése)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1581/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 102.K.703.800/2022/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rendőri intézkedés, közigazgatási jogvita)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/930/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.VI.30.428/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (változásbejegyzési eljárás)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/906/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 117.Pkf.636.485/2022/12. számú végzése elleni alkotmányjogi (szerződés érvénytelensége, ajándék, perfeljegyzés)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1551/2022.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 102.K.706.995/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (külföldön engedélyezett névváltoztatás hazai anyakönyvezése)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1992/2020.
Az ügy tárgya:

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadásának szabályai)

2023. november 29.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/695/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria TBhar.III.10/2021/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kémkedés bűntette, minősített adat)

2023. november 24.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/2862/2022.
Az ügy tárgya:

A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g) pontja, 9. § (2a) bekezdése és 24. §-a elleni alkotmányjogi panasz (településképi vélemény)

2023. november 24.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1029/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy, jogegységi panasz)

2023. november 24.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/748/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.IV.20.350/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyes adat törlése)

2023. november 24.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1170/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 107.K.705.285/2021/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

2023. november 24.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/784/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.II.37.902/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közterület-használati ügy)

2023. november 24.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1620/2020.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

2023. november 24.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2052/2020.
Az ügy tárgya:

A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.576/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hitelszerződés felmondása)

2023. november 24.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1953/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.290/2023/6/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása, hulladékgazdálkodás)

2023. november 24.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/569/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.633.121/2022/12. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása elmaradása miatti jogkövetkezmények alkalmazása)

2023. november 17.

AB határozat bírói döntés megsemmisítéséről

Ügyszám: IV/2692/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Bfv.II.976/2021/20. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás bűntette)

2023. november 17.

AB határozat alkotmányos követelmény megállapításáról

Ügyszám: IV/314/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.III.37.563/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi törvény; öröklés; szerzőképesség)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1310/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VII.20.149/2023/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége; eredeti állapot helyreállaítása)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1149/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VI.20.884/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (éjszakai világítás a bv. intézetben, személyiségvédelmi igény érvényesítése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1666/2023.
Az ügy tárgya:

A Kecskeméti Törvényszék 12.Bpkf.317/2023/2. számú végzése, a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek díjáról és költségéről szóló 19/2018. (VI. 28.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 782. § (2) bekezdés „jogszabályban meghatározott mértékben" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (bűnügyi költség, meghatalmazott védő díja)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1108/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 3.Kpkf.750.663/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/341/2023.
Az ügy tárgya:

A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.8/2023/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás elrendelése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1677/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.III.21.517/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás megfizetése, elévülés)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1897/2023.
Az ügy tárgya:

A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.III.443/2023/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás elrendelése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/696/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.IV.20.580/2022/5. számú ítélete elleni alktományjogi panasz (közérdekű adatigénylés)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1796/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.I.20.720/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekingatlan kiürítése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/743/2019.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/614/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.I.37.111/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kamarai fegyelmi ügyben hozott közigazgatási határozat jogszerűsége)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/528/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.III.20.562/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/342/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.VI.37.689/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati támogatási ügy)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1150/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.V.20.420/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgáltatási díj megfizetése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/384/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Mfv.VIII.10.099/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szabadság megváltása)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/644/2023.
Az ügy tárgya:

A Pécsi Törvényszék 2.Pf.20.438/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/676/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv. I.35.472/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, adólevonási jog gyakorlása)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/929/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 102.K.704.554/2021/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (autós tüntetés; rendőri intézkedés)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1354/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pvf.IV.21.120/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1549/2022.
Az ügy tárgya:

A Zalaegerszegi Törvényszék 2.Gpkf.50.001/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése, óvadék)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1309/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.V.20.852/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (Közbeszerzés, vételár megfizetése)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1643/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.III.30.572/2022/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/950/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.VI.30.210/2022/22. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése, elévülés)

2023. november 15.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/440/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VI.20.862/2022/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (csatlakozó felülvizsgálati kérelem)

2023. november 15.

AB végzés Alaptörvény értelmezésére irányuló indítvány visszautasításáról

Ügyszám: X/2144/2020.
Az ügy tárgya:

Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (életfogytig tartó szabadságvesztés)