legfrissebb döntések

Az elmúlt hetekben hozott határozatok és végzések nem hivatalos, tájékoztató jellegű közzététele, a határozatok esetében rövid összefoglalóval. A döntések szövegei addig találhatóak meg ezen az oldalon, ameddig nem jelennek meg az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban.

2024. február 21.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/382/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.II.20.097/2022/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házastársi közös vagyon megosztása)

2024. február 21.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/890/2021.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VII.20.930/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (üzletrész átruházási szerződés létre nem jöttének megállapítása)

2024. február 21.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1912/2023.
Az ügy tárgya:

A Szegedi Ítélőtábla Bf.VIII.167/2021/178. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás, bíróság összetétele)

2024. február 21.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2003/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.I.37.401/2023/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy)

2024. február 16.

AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról

Ügyszám: III/1705/2023.
Az ügy tárgya:

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2/A. §-a, 2. § (1) bekezdés „a kereskedőnél készleten lévő" szövegrésze, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete elleni bírói kezdeményezés ( hatósági áras termékek árusításának szabályai; kellő felkészülési idő)

2024. február 16.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/613/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.III.37.718/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekalakítási ügy, ügyféli jogok)

2024. február 16.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/1213/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.IV.21.320/2022/5. ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítás, személyiségi jog megsértése)

2024. február 16.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/2080/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.IV.20.338/2023/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése egyházi eljárást megindító bejelentés miatt)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1678/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Bfv.I.1047/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; költségvetési csalás)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1649/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.I.35.073/2023/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2609/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.V.20.796/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2900/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Gfv.VI.30.154/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/867/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VIII.20.623/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1424/2023.
Az ügy tárgya:

Az V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének  22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 3. § 29. pontja elleni alkotmányjogi panasz (közterület-terhelési kompenzáció)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/668/2023.
Az ügy tárgya:

A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet  85. §-a és 97. §-a elleni alkotmányjogi panasz (támogatási szerződés fennállásának megállapítása)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/247/2023.
Az ügy tárgya:

A Budapest XIV. ker.-ben komplex ingatlanfej., illetve az ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közig. hatósági ügyek nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról szóló 314/2022. (VIII. 11.) Korm. rend.elleni alkotmányjogi panasz (településkép védelme; nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2546/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VI.20.704/2023/5. számú ítélete és a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 2/2022. Jogegységi határozata (Jpe.III.60.011/2022/15. szám) a genetikai, teratológiai ártalom következtében egészségkárosodottan született gyermek esetében az egészségügyi szolgáltató kártérítési felelősségének fennállása miatt kártérítésként fizetendő felnevelési költségről elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi intézménnyel szembeni személyiségi jogsértés, kártérítés és sérelemdíj megállapítása)

2024. február 14.

AB végzés eljárás megszüntetéséről

Ügyszám: IV/379/2023.
Az ügy tárgya:

A Pécsi Ítélőtábla Bpkf.III.227/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/977/2023.
Az ügy tárgya:

A Győri Ítélőtábla Bpkf.I.70/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (csalás; pótmagánvádló)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/804/2023.
Az ügy tárgya:

A Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.322/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kezesi szerződésen alapuló díjtartozás)

2024. február 14.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/907/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.II.21.282/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás módjának meghatározása, felülvizsgálat lehetővé tétele)

2024. február 9.

AB határozat alkotmányjogi panasz elutasításáról

Ügyszám: IV/2655/2022.
Az ügy tárgya:

Alsóörs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 138/2022. (VII. 4.) számú normatív határozata elleni alkotmányjogi panasz (településrendezési eszköz módosítása; védőerdő; benzinkút)

2024. február 9.

AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról

Ügyszám: III/1668/2023.
Az ügy tárgya:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15/B. § (7) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (földvédelmi eljárás; földterület újrahasznosítása)

2024. február 8.

AB végzés eljárás megszüntetéséről

Ügyszám: II/1077/2023.
Az ügy tárgya:

A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 4/2023. (I. 12.) Korm. rendelet elleni utólagos normakontroll indítvány (a köznevelési intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak rendkívüli felmentésének, illetve munkavállalók azonnali hatályú felmondásának határideje)

2024. február 8.

AB végzés eljárás megszüntetéséről

Ügyszám: X/1936/2016.
Az ügy tárgya:

Az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1128/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.V.37.675/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közlekedésfelügyeleti ügy)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1851/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.I.21.277/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelesrész kiadása)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1594/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.V.20.973/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (zálogjog érvényesítése)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1095/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 10.Gf.40.245/2022/7. számú ítélete és a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 69. §-a és 70. §-a elleni alkotmányjogi panasz (osztalék megfizetése)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/233/2023.
Az ügy tárgya:

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (rokkantsági nyugdíj; rokkantsági ellátás)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2334/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.III.38.013/2021/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1734/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.I.35.222/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzellenőrzési bírság)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1018/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.I.35.372/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (készpénzellenőrzési bírság, méltányossági kérelem)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/582/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.V.35.349/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/230/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Bfv.I.1378/2021/35. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1341/2023.
Az ügy tárgya:

A Szegedi Ítélőtábla Bf.II.461/2022/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1598/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Bfv.III.366/2022/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közösség tagja elleni erőszak bűntette)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1880/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.I.35.051/2023/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1431/2023.
Az ügy tárgya:

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 8. § (2) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.VIII.10.170/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyházi bíróság döntésének felülvizsgálata)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1016/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.III.45.183/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (munkaügyi bírság)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1074/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 2.Kpkf.750.899/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat jogszerűsége)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1168/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúra Kfv.III.45.031/2023/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nyugdíj)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1672/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.380/2022/12. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítási szolgáltatás teljesítése)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1349/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Mfv.VIII.10.011/2023/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (azonnali hatályú felmondás jogellenessége)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1690/2023.
Az ügy tárgya:

A Pécsi Ítélőtábla Mf.I.30.079/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozó munkaviszonyának jogellenes megszüntetése; oltás megtagadása)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/2150/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.IV.20.478/2023/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védjegy tulajdonjogának megállapítása)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1237/2023.
Az ügy tárgya:

A Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.21.686/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsöntartozás megfizetése)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1244/2022.
Az ügy tárgya:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vételi jog gyakorlása)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1742/2023.
Az ügy tárgya:

Az Egri Törvényszék 2.Pf.20.042/2023/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1136/2023.
Az ügy tárgya:

A Fővárosi Törvényszék 4.Gf.546/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ártámogatási szerződés felmondásának érvénytelensége)

2024. február 8.

AB végzés bírói kezdeményezés visszautasításáról

Ügyszám: III/2288/2023.
Az ügy tárgya:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 89. § (3) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményzés (kézbesítési vélelem szabálysértési eljárásban)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1162/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.V.35.365/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (állami támogatással kapcsolatos közigazgatási ügy)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1981/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Kfv.III.37.188/2023/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogyasztóvédelmi üggyel kapcsolatos jogvita)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/851/2023.
Az ügy tárgya:

A Szekszárdi Törvényszék 10.Pf.20.243/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi iratok kiadása)

2024. február 8.

AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Ügyszám: IV/1234/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.V.20.407/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (haszonbérleti díj megállapítása)