AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023. május 9.
Ügyszám: IV/2233/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.I.20.948/2021/3. számú ítélete elleni alktmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése)