AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023. május 9.
Ügyszám: IV/2435/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.III.20.225/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közhatalom gyakorlásával okozott kár)