AB határozat bírói kezdeményezés elutasításáról

2024. február 9.
Ügyszám: III/1668/2023.
Az ügy tárgya:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 15/B. § (7) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (földvédelmi eljárás; földterület újrahasznosítása)

Az Alkotmánybíróság elutasította a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 2023. június 30. napjáig hatályos 15/B. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést. Az eljárás alapjául szolgáló ügyben a felperes más célú hasznosítás engedélyezése iránti kérelmét engedélyezte a kormányhivatal, és egyúttal földvédelmi járulék megfizetésére kötelezte. A felperes a befizetett földvédelmi járulék 50%-ának visszatérítése iránti kérelmet nyújtott be. Az Agrárminisztérium a célkitermelőhely újrahasznosításával érintett területre számított földvédelmi járulék 50%-ának megfelelő összeg kifizetéséről határozott, jóval alacsonyabb összeget állapítva meg, mint a felperes által korábban befizetett járulék 50%-a. Az indítványozó bíró álláspontja szerint a Tfvt. 15/B. § (7) bekezdésének kúriai értelmezése (illetve annak elfogadása esetén a jogszabályi rendelkezés) nem biztosítja az Alaptörvény P) cikk (1) bekezdésében foglalt termőföld védelmére vonatkozó követelményt, mivel az igénybevevők nem lesznek érdekeltek abban, hogy az igénybevételt követően a teljes területet minél magasabb minőségi osztályban állítsák helyre. Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az újrahasznosítás, illetőleg az eredeti rendeltetésnek megfelelő hasznosításra alkalmassá tételi kötelezettségét nem a Tfvt. 15/B. § (7) bekezdése írja elő a jogosultak számára, a rendelkezés csupán pénzügyi eszközökkel ösztönzi a termőföld védelmének, fenntartásának mind magasabb színvonalú teljesítését. Egy olyan jogszabályi rendelkezés, amely az Alaptörvényben foglalt valamely kötelezettség teljesítését célozza, fogalmilag nem lehet alaptörvény-ellenes pusztán azért, mert az adott kötelezettség teljesítésének előmozdítása más, alkalmasabb módon is elérhető. A támadott rendelkezés alaptörvény-ellenessé nyilvánítása tartalmilag semmilyen formában nem érintené a célkitermelők újrahasznosítási kötelezettségét, csupán azt eredményezné, hogy a célkitermelők jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez semminemű pénzügyi ösztönző nem kapcsolódna. Az Alkotmánybíróság ezért a Tfvt. 2023. június 30. napjáig hatályos 15/B. § (7) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és alkalmazásának kizárására irányuló bírói kezdeményezést elutasította.