AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2024. április 24.
Ügyszám: IV/1549/2023.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VI.20.636/2022/18. számú ítélete és a Kúria Jpe.II.60.027/2021/8. számú jogegységi hatályú határozata elleni alkotmányjogi panasz (előzetes döntéshozatali eljárás, perújítás, jogegységi panasz)