EN

 

Az Alkotmánybírósági Szemle a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. kiadványa, mely évente két alkalommal jelenik meg.

A folyóirat egyrészt egy döntvénytár, amely az Alkotmánybíróság legfontosabb döntéseinek részletes összefoglalóit tartalmazza. Másrészt a lap tanulmányrovata az Alkotmánybíróság gyakorlatához kötődő tematikus cikkeket, vitarovata alkotmányjogi aktualitásokkal kapcsolatos véleményeket, dolgozatokat tartalmaz. Krónikarovatunkban pedig rövid, tájékoztató jellegű beszámolókat adunk közre az Alkotmánybíróság és tagjai belföldi, valamint nemzetközi kapcsolatrendszeréről és egyéb, közérdeklődésre számot tartó eseményekről. Lapunk célja megvilágítani a testület egyes döntéseinek hátterét, hatásköreinek, eljárásának értelmezését. Reményeink szerint ezzel hozzájárulhat az Alkotmánybíróság működésének eddigieknél is szélesebb körű megismerhetőségéhez.

A szerkesztőbizottság elnöke: Sulyok Tamás
A szerkesztőbizottság tagjai: Harmathy Attila, Bragyova András, Kovács Péter, Lévay Miklós, Trócsányi László, Marosi Ildikó, Lenkovics Barnabás, Paczolay Péter
Főszerkesztő: Török Bernát
Szerkesztők: Köblös Adél, Lengyel Nóra, Haraszti Judit

Kapcsolattartási cím: abszemle@mkab.hu

Az Alkotmánybíróság Szemle előfizethető a HVG-Orac Kiadó honlapján, az alábbi linkek alatt pedig a korábbi számok, illetve tartalomjegyzékeik tekinthetőek meg pdf formátumban.