AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023. május 9.
Ügyszám: IV/2446/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.V.20.542/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés létre nem jöttének megállapítása)