AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2023. november 15.
Ügyszám: IV/1796/2022.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.I.20.720/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekingatlan kiürítése)