AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról

2024. február 21.
Ügyszám: IV/890/2021.
Az ügy tárgya:

A Kúria Pfv.VII.20.930/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (üzletrész átruházási szerződés létre nem jöttének megállapítása)