Összefoglaló a 2021. 1. negyedévi ügyforgalmi és statisztikai adatokról

 

Az Alkotmánybíróság ügyforgalmi adatait részletes táblázatokban teszi közzé minden negyedév végén valamint az év végén. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2021 első negyedévére vonatkozó alapvető adatokat, és grafikonok segítségével áttekintést adunk ügyteher és a döntések adatairól.

 

2021 első negyedévében, a koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt elrendelt korlátozó intézkedések alapján, az Alkotmánybíróságon továbbra is érvényben maradtak a biztonsági és munkaügyi rendelkezések. Ezek alapján a testületek üléseire online formában kerül sor, az Alkotmánybíróság munkatársai pedig munkájukat alapvetően otthoni munkavégzés formájában végzik.

A 2021. március 31-i állapotnak megfelelő részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt >>, az alkotmányjogi panasz eljárásokkal kapcsolatos részletes adatokat éves bontásban pedig itt lehet elérni >>. Az alábbiakban a legfontosabb adatokat ismertetjük, és mutatjuk be grafikonokkal.

2021. január 1-je és március 31-e között összesen 148 új ügy került előadó alkotmánybíróhoz. Ezek legnagyobb hányada alkotmányjogi panasz volt. 2020 azonos időszakában az új ügyek száma 134 volt. Az újonnan indult, előadó alkotmánybíróra szignált ügyek legfontosabb adatai (az összehasonlítás érdekében a 2020 azonos időszakára vonatkozó adatokkal együtt) a következők:

2021 2020
Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek száma összesen 148 134
Alkotmányjogi panaszok száma 135 122
Bírói kezdeményezések száma 7 11
Utólagos normakontroll száma 2 1
Egyéb 4 0

 

A 2020 évi ügyforgalmi adatokra vonatkozó összefoglalót itt lehet elolvasni >>

Az ügyek egy speciális csoportját képezik azok, amelyek a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályok vagy bírói döntések ellen benyújtott indítványok alapján indultak. Ezeknek az ügyeknek a naprakész listája itt érhető el >>

Az új ügyeken belül a különböző ügytípusok egymáshoz viszonyított aránya 2021 első negyedévében a következő volt:

Ami a befejezéseket illeti, a testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 159 ügyet zártak le 2021. január és március között, amiből 32 ügyben született érdemi határozat. Bírósági, illetve hatósági döntés megsemmisítésével 5 esetben, jogszabályi rendelkezés megsemmisítésével 3 határozatban éltek a testületek. Ez utóbbiak 3 jogszabályt érintettek, és ezeknek összesen 5 rendelkezését semmisítette meg az Alkotmánybíróság. A főtitkári előkészítő eljárás során és egyesbírói végzésekkel lezárt ügyek száma 225 volt.

A 2020 első negyedévéhez képest az adatok egyértelmű többletet mutatnak – ennek feltehetően az az oka, hogy 2020 márciusában, a járvány első hullámának kezdetén, az Alkotmánybíróság testületei, mielőtt elkezdődtek az online ülésezések, néhány hétig nem üléseztek. Az alábbi táblázat az első negyedévi befejezések fontosabb adatait tartalmazza, együtt a tavalyi év azonos időszakára vonatkozó adatokkal. A részletes adatokat tartalmazó táblázatokat itt lehet megtekinteni >>

2021 2020  
A testületek által befejezett ügyek száma összesen 159 93
Az érdemi határozattal befejezett ügyek száma összesen 32 19
Bírósági döntés / hatósági döntés megsemmisítése 5 2
Jogszabály, jogszabályi rendelkezés teljes/részleges megsemmisítése 3 2
Alkotmányos követelmény megállapítása 4 1
Mulasztás megállapítása 1 0
Alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasítása 120 70
A főtitkári előkészítő eljárásban és egyesbírói végzéssel befejezett ügyek száma 225 225

 

A befejezések negyedéves bontásban a következőképpen alakultak az elmúlt két évben:


Az alábbi grafikon a bírói döntéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja szintén negyedéves bontásban, két évre visszamenőleg. Az Alkotmánybíróság által 2021-ben eddig megsemmisített bírói döntések listája itt érhető el>>


A következő ábra a jogszabályi rendelkezést megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja szintén negyedéves bontásban, szintén az elmúlt két évben. Ahogy fentebb már említettük, 2021 első negyedévében jogszabályi rendelkezés megsemmisítésével 3 határozatban éltek a testületek. Ez 3 jogszabályt érintett, és ezeknek összesen 5 rendelkezését semmisítette meg az Alkotmánybíróság. A megsemmisített  jogszabályi rendelkezések listája itt érhető el>>

Az Alkotmánybíróság emellett több határozatában is megállapított alkotmányos követelményt, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet. Az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztásokat a honlapon  itt lehet áttekinteni >>. Az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázatot pedig itt lehet elérni >>.

Az Alkotmánybíróság előtt 2021. március 31-én 364 előadó alkotmánybíróra kiszignált ügy volt folyamatban. Ebben értelemszerűen nem szerepelnek azok az ügyek, amelyek esetében március 31-én még folyamatban volt a főtitkári előkészítő eljárás. Az előadó alkotmánybírók előtt folyamatban lévő ügyek száma és megoszlása 2021. március 31-én és egy évvel korábban a következő volt.

2021 2020  
Folyamatban lévő ügyek száma összesen 364 450
Alkotmányjogi panaszok száma 337 411
Bírói kezdeményezések száma 9 16
Utólagos normakontroll eljárások száma 11 17
Egyéb 7 6

 

Mivel az újonnan indult ügyek számában az elmúlt egy évben nem volt jelentős csökkenés, sőt, kismértékű emelkedés volt megfigyelhető, az ügyteher adatoknak a táblázatban látható csökkenése a nagyobb számú befejezésnek köszönhető az elmúlt egy évben. Az alábbi grafikon az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek, a befejezések és az aktuális ügyteherre vonatkozó adatok (a folyamatban lévő ügyek számának) alakulását mutatja be két évre visszamenőleg, negyedéves bontásban.

A 2020 éves ügyforgalmi adatokra vonatkozó összefoglalót itt lehet elolvasni >>

A 2021. március 31-i állapotnak megfelelő részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt >>, az alkotmányjogi panasz eljárásokkal kapcsolatos részletes adatokat éves bontásban pedig itt lehet elérni >>.