EN

A járványügyi veszélyhelyzet és a járvány újabb hulláma miatt elrendelt korlátozó intézkedések hatálya alatt az Alkotmánybíróság testületei továbbra is online formában tartják üléseiket, a munkatársak pedig alapvetően otthoni munkavégzés keretében végzik a munkájukat.

Az Alkotmánybíróság teljes ülése és tanácsai a járvány tavaly tavaszi kitörése óta online videókonferencián keresztül tartják üléseiket, és a jelenlegi helyzetben a tanácskozások továbbra is ebben a formában zajlanak.

Az elmúlt hetek járványadatai, az emelkedő hazai esetszám és a Kormány elmúlt napokban hozott intézkedései alapján Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke további megelőző intézkedést hozott az Alkotmánybíróság tagjai és munkatársai egészségének megóvása és az Alkotmánybíróság folyamatos működésének fenntartása érdekében.

Az Alkotmánybíróság elnöke egyebek mellett elrendelte, hogy a jelenlegi helyzetben az Alkotmánybíróság munkatársai – ha a munkakörük jellege ezt lehetővé teszi, és ennek feltételei adottak – otthoni munkavégzés keretében végezzék munkájukat.

Az Alkotmánybíróság elnöke rendelkezett arról is, hogy indítványok esetében a hiánypótlást elektronikus úton is be lehet nyújtani, ha a hiánypótlásból egyértelműen kiderül az indítványozó személye és az ügy ügyszáma. Az alkotmányjogi panaszt mindazonáltal továbbra is az elsőfokú bíróságnak kell megküldeni; ilyen esetben az elektronikus kapcsolattartás általános szabályait lehet alkalmazni. Közvetlenül az Alkotmánybírósághoz elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül, továbbra sem lehet indítványt benyújtani.

Az Alkotmánybíróság valamennyi tagja és munkatársa feladatának érzi, hogy az Alkotmánybíróság működőképességét és a döntés-előkészítés folyamatosságát a jelenlegi körülmények között is fenntartsa.