EN

Az alábbi lista tartalmazza az Alkotmánybíróság által 2021-ben eddig megsemmisített bírósági döntéseket és jogszabályi rendelkezéseket, valamint a megsemmisítést, illetve az alaptörvény-ellenességet megállapító alkotmánybírósági határozatokat. A vonatkozó alkotmánybírósági ügyek adatlapjai a döntés szövegével, az indítvány másolatával és az ügyre vonatkozó egyéb adatokkal együtt a határozatok száma alatti linken nyithatóak meg.

 

Megsemmisített bírósági döntések

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.K.32.953/2019/5. számú ítélete és az Oktatási Hivatal FE-A/17782-5/2019A számú határozata – 3002/2021. (I. 74.) AB határozat

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.3616/2019/7. számú végzése – 3001/2021. (I. 74.) AB határozat

A Kúria Mfv.I.10.499/2018/8. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.744/2016/96. számú ítélete – 3035/2021. (II. 10.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú ítélete és a Fővárosi Törvényszék 70.P.22-286/2016/13. számú ítélete – 6/2021. (II. 19.) AB határozat

A Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete – 3043/2021. (II. 19.) AB határozat

A Szekszárdi Törvényszék 12.Pkf.20.301/2020/3. számú végzése és a Paksi Járásbíróság 7.Pk.50.023/2020. számú végzése – 3067/2021. (II. 24.) AB határozat

A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 3.Bv.6175/2018/8. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.10.895/2019/2. számú végzése – 3074/2021. (III. 4.) AB határozat

A Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete – 3165/2021. (IV. 30.) AB határozat

 

A 2021-ben megsemmisített, illetve alaptörvény-ellenesnek nyilvánított jogszabályi rendelkezések

A mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 4., 6., 7. pontja – 1/2020. (I. 7.) AB határozat

Az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése – 5/2021. (II. 9.) AB határozat

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének „annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti” fordulata – 9/2021. (III. 17.) AB határozat

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdése utolsó mondatának „a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye” szövegrésze – 3111/2021. (IV. 14.) AB határozat

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298. § (2) bekezdés a) pontja – 10/2021. (IV. 7.) AB határozat

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése – 11/2021. (IV. 7.) AB határozat

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 21. § (4) bekezdésének „ , ha a nyertes pályázó esetében a bíróvá történő kinevezés e törvényben meghatározott feltételei nem állnak fenn, illetve ha a nyertes pályázó a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg” szövegrésze, valamint a 21. § (6) bekezdésének „A bíró kinevezése esetén az elsőfokú szolgálati bíróság a bíróvá történő kinevezés feltételeinek meglétét a 4. § (1) bekezdés a), c), d), f), és g) pontjában, a 4. § (2) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdésében meghatározottak szempontjából vizsgálja. A bíró áthelyezése esetén az elsőfokú szolgálati bíróság kizárólag a pályázati feltételek teljesülését vizsgálja.” szövegrészei – 13/2021. (IV. 14.) AB határozat

A megsemmisítések 7 jogszabályt érintettek, és ezeknek összesen 10 rendelkezését semmisítette meg az Alkotmánybíróság 2021. április 30-ig.