Összefoglaló a 2021. 2. negyedévi ügyforgalmi és statisztikai adatokról

Az Alkotmánybíróság ügyforgalmi adatait részletes táblázatokban teszi közzé minden negyedév végén valamint az év végén. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2021 második negyedévére vonatkozó alapvető adatokat, és grafikonok segítségével áttekintést adunk ügyteher és a döntések adatairól.

 

2021 második negyedévében az Alkotmánybíróság testületei továbbra is online módon tartották az üléseiket és hozták meg a döntéseket. Az időszakra vonatkozó részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt lehet megtekinteni >>  Az alábbiakban az első két negyedév legfontosabb adatait ismertetjük és mutatjuk be.

2021. április 1. és június 30. között összesen 176 új ügy került előadó alkotmánybíróhoz, ami az első negyedévihez (148 új ügyhöz) képest jól látható növekedést jelent. Az ügyek legnagyobb hányada alkotmányjogi panasz volt. Az újonnan indult, előadó alkotmánybíróra szignált ügyek legfontosabb adatai (együtt az első negyedévre vonatkozó adatokkal) a következők:

2021/1. 2021/2.
Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek száma összesen 148 176
Alkotmányjogi panaszok száma 135 162
Bírói kezdeményezések száma 7 12
Utólagos normakontroll száma 2 1
Egyéb 4 1

 

2021. májusban és júniusban két olyan csoportja is volt az ügyeknek, amelyekben jelentős számú indítvány érkezett lényegében azonos szöveggel. Az egészségügyi szolgálati viszonnyal kapcsolatos ügyekben több mint 350-en, a védettségi igazolványhoz kapcsolódó jogosultságokról szóló jogszabályi rendelkezések kapcsán közel 800-an nyújtottak be alkotmányjogi panaszt az Abtv. 26. § (2) bekezdése alapján. Emellett volt egy további, 16 (tehát lényegesen kisebb számú) indítványból álló csoportja is az ügyeknek, melyek tárgya a gyülekezéshez való jog veszélyhelyzet ideje alatti korlátozása volt. Tekintettel a szövegazonosságukra, ezek az indítványok nem szerepelnek külön a statisztikai adatokban, és azokat az Alkotmánybíróság az Ügyrend 30. § (5) bekezdése alapján fogja elintézni.

Az ügyek egy további sajátos körét alkotják a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályok vagy bírói döntések ellen benyújtott indítványok alapján indult eljárások. Ezek naprakész listája itt érhető el >>

Az új ügyeken belül a különböző ügytípusok egymáshoz viszonyított aránya 2021 második negyedévében a következő volt:

Ami a befejezéseket illeti, a testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 173 ügyet zártak le 2021 április 1-je és június 30-a között. ügyek közül 31 esetben született érdemi határozat. Bírósági, illetve hatósági döntés megsemmisítésével 9 esetben, jogszabályi rendelkezés megsemmisítésével 2 ügyben éltek a testületek.

A befejezett ügyekre vonatkozó fontosabb, első két negyedévi adatok a következők.

2021/1. 2021/2.  
A testületek által befejezett ügyek száma összesen 159 173
Az érdemi határozattal befejezett ügyek száma összesen 32 31
Bírósági döntés / hatósági döntés megsemmisítése 5 9
Jogszabály, jogszabályi rendelkezés teljes/részleges megsemmisítése 3 2
Alkotmányos követelmény megállapítása 4 3
Mulasztás megállapítása 1 4
Alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasítása 120 126
A főtitkári előkészítő eljárásban és egyesbírói végzéssel befejezett ügyek száma 225 267

 

A részletes adatokat tartalmazó táblázatokat itt lehet megtekinteni >>

A befejezések negyedéves bontásban a következőképpen alakultak az elmúlt két évben:

Az alábbi grafikon a bírói döntéseket megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja negyedéves bontásban, két évre visszamenőleg.


Az Alkotmánybíróság által 2021-ben eddig megsemmisített bírói döntések listája itt érhető el>>

A következő ábra a jogszabályi rendelkezést megsemmisítő alkotmánybírósági határozatok számának alakulását mutatja az elmúlt két évben, negyedéves bontásban. Az Alkotmánybíróság emellett több határozatában is megállapított alkotmányos követelményt és mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet.

A 2021 április 1-je és június 30-a között hivatalosan közzétett döntésekben első negyedévében jogszabályi rendelkezés megsemmisítésével 5 határozatban éltek a testületek. A megsemmisítések 5 jogszabályt, és ezeknek összesen 6 rendelkezését érintették.

A megsemmisített  jogszabályi rendelkezések listája egyébként itt érhető el>>, az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázatot a honlapon itt >> , az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztásokat pedig  itt lehet áttekinteni >>.

A testületek által 2021 első felében befejezett alkotmányjogi panasz ügyek átlagos elintézési ideje az indítvány benyújtásától számítva 304 nap volt. Ez az időtartam az elmúlt években a következőképpen alakult:


Az alábbi ábra szintén az ügyintézési időtartamra vonatkozó adatokat mutat.

A fentiek kapcsán fontos azonban megjegyezni, hogy az Ügyrendben megállapított ügyintézési határidőket nem az indítvány benyújtásától, hanem az előadó alkotmánybíróra történt szignálástól kell számítani.

A befejezett ügyek kapcsán végül egy áttekintés arról, hogy a 2021 első felében érdemi határozattal lezárt alkotmányjogi panasz ügyek milyen arányban oszlanak meg az ügyszaki jellegük szerint.

Az alkotmányjogi panasz eljárások ügyforgalmi adatainak alakulására, az adott naptári évben benyújtott alkotmányjogi panaszok elintézésére vonatkozó részletes adatok éves bontásban itt találhatóak >>

Az ügyteherre vonatkozó adatok a 2. negyedév végén a következőképp alakultak. 2021. június 30-án 367 előadó alkotmánybíróra kiszignált ügy volt folyamatban, ez lényegében megegyezik az előző negyedév végi adattal. Ebben értelemszerűen nem szerepelnek azok az ügyek, amelyek esetében még folyamatban volt a főtitkári előkészítő eljárás. Az előadó alkotmánybírók előtt folyamatban lévő ügyek száma és megoszlása ez alapján a következőképp alakult, összehasonlításképp az előző negyedév végi adatokkal.

2021/1. 2021/2.  
Folyamatban lévő ügyek száma összesen 364 367
Alkotmányjogi panaszok száma 337 333
Bírói kezdeményezések száma 9 15
Utólagos normakontroll eljárások száma 11 11
Egyéb 7 8

 

Az alábbi grafikon végül egy komplex áttekintés az ügyforgalomról: az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek, a befejezések és a folyamatban lévő ügyek számának alakulását mutatja be két évre visszamenőleg, negyedéves bontásban.

Korábbi összefoglalók:

A 2020. évi ügyforgalmi adatokra vonatkozó összefoglaló >>

A 2021. első negyedévi adatokra vonatkozó összefoglaló >>