Összefoglaló a 2020. évi ügyforgalmi és statisztikai adatokról

Az Alkotmánybíróság ügyforgalmi adatait részletes táblázatokban teszi közzé minden negyedév végén. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2020. évre vonatkozó alapvető adatokat, másrészt grafikonok segítségével áttekintést adunk az ügyteher és a döntések adatairól és azok változásairól a 2013 és 2020 közötti időszakban.

 

A 2020 tavaszán kitört koronavírus-járvány, az azzal járó biztonsági intézkedések az Alkotmánybíróság működését is érintették: 2020. március közepétől kezdődően az Alkotmánybíróság munkatársai alapvetően otthoni munkavégzés keretében látták el feladataikat, az Alkotmánybíróság testületei pedig azt követően online platformon keresztül tartották üléseiket.

Áttekintve az egész évi ügyforgalmi adatokat, általánosságban azt lehet mondani, hogy a járvány, valamint az annak következtében kényszerűen bevezetett intézkedések, fent említett biztonsági intézkedések sem a benyújtott indítványok, alkotmányjogi panaszok, újonnan indult ügyek, sem a befejezett ügyek, vagy például a bírói döntéseket megsemmisítő döntések számában nem okoztak csökkenést a megelőző évhez képest.

Az alábbi grafikon az éves ügyteher alakulását mutatja be: az adott tárgyév december 31. napján a grafikonon látható számú ügy volt folyamatban az Alkotmánybíróság előtt. Az ábra emellett mutatja az adott tárgyévben indult új ügyek és a befejezett ügyek számát is. Az adatok az előadó alkotmánybíróra szignált ügyekre vonatkoznak.

A 2020. évre vonatkozó részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt >>, az alkotmányjogi panasz eljárásokkal kapcsolatos részletes adatokat éves bontásban pedig itt lehet elérni >> Az alábbiakban a 2020. év legfontosabb adatait foglaljuk össze, valamint grafikonok segítségével áttekintést adunk ügyteher és a döntések alakulásáról és változásairól a 2013 és 2020 közötti időszakban.

Az ügyek egy speciális csoportját képezik azok, amelyek a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos jogszabályok vagy bírói döntések ellen benyújtott indítványok alapján indultak. Ezeknek az ügyeknek a naprakész listája itt érhető el>>

2020-ban az előadó alkotmánybíróhoz került új ügyek száma 519 volt, ezek legnagyobb hányada alkotmányjogi panasz. A 2020-ban újonnan indult, előadó alkotmánybíróra szignált ügyek legfontosabb adatai (a viszonyítás érdekében együtt a 2019-es adatokkal) a következők:

 

2020 év 2019 év
Az előadó alkotmánybíróra szignált új ügyek száma 519 558
Alkotmányjogi panaszok száma 487 504
Bírói kezdeményezések száma 25 37
Utólagos normakontroll száma 6 12
Egyéb 1 5

 

Az új ügyeken belül a különböző ügytípusok egymáshoz viszonyított aránya 2020-ban a következő volt:

A befejezett ügyek száma 2020-ban valamelyest emelkedést mutatott a 2019-es adatokhoz képest. Eszerint a testületek (a teljes ülés és a tanácsok) 552 ügyet zártak le 2020-ban, ebből 100 ügyben született érdemi határozat. A főtitkári előkészítő eljárás során és egyesbírói végzésekkel lezárt ügyek száma 884 volt. A táblázat a befejezések fontosabb adatait tartalmazza, a részletes adatokat tartalmazó táblázatokat szintén itt lehet megtekinteni >>

A 2020-ban befejezett legfontosabb adatai (a viszonyítás érdekében együtt a 2019-es adatokkal) a következők:

2020. év 2019. év
A testületek által befejezett ügyek száma összesen 552 430
Az érdemi határozattal befejezett ügyek száma összesen 100 113
Bírósági döntés / hatósági döntés megsemmisítése 25 26
Jogszabály, jogszabályi rendelkezés teljes/részleges megsemmisítése 6 7
Alkotmányos követelmény megállapítása 10 8
Mulasztás megállapítása 3 8
Alkotmányjogi panasz befogadásának visszautasítása 410 284
A főtitkári előkészítő eljárásban és egyesbírói végzéssel befejezett ügyek száma 867 884

 

Az alábbi grafikon a befejezett ügyek számának alakulását mutatja 2013-tól kezdődően:

Amint a fenti táblázatból kiderül, 2020-ban az Alkotmánybíróság 25 alkotmányjogi panasz ügyben hozott olyan határozatot, melyben megsemmisítette az alkotmányjogi panaszban támadott bírói döntéseket, és 6 ügyben került sor a támadott jogszabály, illetve jogszabályi rendelkezés megsemmisítésére. Ez utóbbiak 9 jogszabályt és 1 jogegységi határozatot érintettek, és a jogszabályoknak összesen 21 rendelkezését semmisítette meg teljesen vagy mozaikosan az Alkotmánybíróság. A megsemmisített bírói döntések, jogszabályok és a megsemmisítést tartalmazó alkotmánybírósági határozatok listája itt tekinthető meg >>

A következő két grafikon az alkotmányjogi panaszokra, illetve a megsemmisített bírói döntések számára vonatkozik.

Az egyik azt mutatja be, hogy az egy adott naptári évben benyújtott alkotmányjogi panaszok közül hány esetben születik érdemi határozat az ügyben, illetve mennyi fejeződik be nem érdemi döntéssel (visszautasítással, megszüntetéssel, megszűnéssel). A 2020-as adatok esetében figyelembe kell venni, hogy az utóbbi hetekben benyújtott indítványok esetében még folyik a főtitkári előkészítő eljárás, tehát ezek az ügyek még nem szerepelnek az ábrán.

A következő grafikon az alkotmányjogi panasz eljárások közül a bírói döntést támadó, az Abtv. 27. §-a alapján indult alkotmányjogi panasz eljárások elmúlt 8 évi, összehasonlítható adatait tartalmazza. Amint a fenti kördiagramból is látszik, ez az ügytípus a leggyakoribb az eljárások közül, az ügyek több mint 80 %-a tartozik ide. Az évszámok ebben az esetben is az indítvány benyújtásának évét jelentik, ennélfogva a 2019-es és 2020-as évek adatai esetében figyelembe kell venni, hogy még viszonylag sok ügy van folyamatban. Az ábrából kitűnik, hogy az alkotmányjogi panaszok hozzávetőlegesen tíz százaléka esetében születik érdemi döntés. Az alkotmányjogi panasz eljárásokkal kapcsolatos részletes ügyforgalmi adatokat éves bontásban itt lehet elérni >>


Ami pedig az ügyintézési időt illeti, az alábbi grafikon az előadó alkotmánybíróra kiszignált, testületek által hozott döntéssel befejezett alkotmányjogi panasz ügyek befejezésének átlagos időtartamát mutatja napokban

Amint már említettük, 2020-ban 6 olyan alkotmánybírósági határozat született, melyben a testület bírói kezdeményezés, utólagos normakontroll vagy alkotmányjogi panasz alapján jogszabályt, jogszabályi rendelkezést vagy jogegységi határozatot semmisített meg. A megsemmisített jogszabályi rendelkezések és egyéb normák listája, valamint a megsemmisítést tartalmazó alkotmánybírósági határozatok listája itt tekinthető meg >>

Az Alkotmánybíróság emellett több határozatában is megállapított alkotmányos követelményt, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet. Az aktuális, még nem teljesített jogalkotói mulasztásokat a honlapon itt lehet áttekinteni >>. Az Alkotmánybíróság által megállapított alkotmányos követelményeket összefoglaló táblázatot pedig itt lehet elérni >>

Az alábbi grafikon az elmúlt 8 évnek a jogszabályi rendelkezések megsemmisítésére, valamint a mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenesség és alkotmányos követelmény megállapítására vonatkozó adatait mutatja.

A 2020. évre vonatkozó részletes ügyforgalmi és statisztikai adatokat tartalmazó táblázatokat itt >>, az alkotmányjogi panasz eljárásokkal kapcsolatos részletes adatokat éves bontásban pedig itt lehet elérni >>