EN
  • 13027/2018. (II. 6.) AB határozat

    A Kúria Pfv.VI.21.031/2016/2. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tárgyalás tartásának elmaradása)

    Határozat kelte: 2018.01.30