EN
 • 1III/00559/2020. számú AB ügy

  Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-a elleni bírói kezdeményezés (utónév módosítása a nem megváltoztatása miatt)

  Első irat érkezett: 2020.03.10

 • 2IV/00545/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.22.028/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése iránti per; tisztességtelen eljárás)

  Első irat érkezett: 2020.03.06

 • 3III/00543/2020. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 639. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (perújítási indítvány, távollevő terhelt)

  Első irat érkezett: 2020.03.06

 • 4III/00507/2020. számú AB ügy

  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 34/A. § (2) bekezdésének 2015. június 12. és 2018. december 31. hatályban volt szövege elleni bírói kezdeményezés (köznevelési normatív költségvetési támogatás)

  Első irat érkezett: 2020.02.28

 • 5IV/00491/2020. számú AB ügy

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1)-(2) bekezdései, a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) és (2) bekezdése, és 11. §-ának (1) bekezdése, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6) Korm. rendelet 73/B. §-a, és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 4/A. § (2) bekezdése és a Kúria Mfv.III.10.261/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati járandóság, kereseti korlát)

  Első irat érkezett: 2020.02.26

 • 6IV/00484/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.13/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (harmadfokú eljárás kizártsága)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 7II/00480/2020. számú AB ügy

  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (országgyűlési fegyelmi jogkör)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 8IV/00478/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV:21.716/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 9IV/00468/2020. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 30.Bpkf.724/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.24

 • 10IV/00452/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.875/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítési felelősség)

  Első irat érkezett: 2020.02.20

 • 11III/00361/2020. számú AB ügy

  A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 6. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (terhességmegszakítás genetikai, teratológiai ártalom valószínűsége esetén)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 12IV/00356/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.190/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 13IV/00318/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1902/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 14IV/00299/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.982/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasház)

  Első irat érkezett: 2020.02.14

 • 15IV/00289/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.730/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy)

  Első irat érkezett: 2020.02.14

 • 16IV/00270/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.765/2019/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (díjfizetés)

  Első irat érkezett: 2020.02.11

 • 17IV/00254/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.802/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.10

 • 18IV/00249/2020. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.820/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.07

 • 19III/00242/2020. számú AB ügy

  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (5) bekezdés a) pontja elleni indítvány (jogi személy földhasználati joga)

  Első irat érkezett: 2020.02.07

 • 20IV/00218/2020. számú AB ügy

  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 218. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint 219. § (1), (2) és (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (mérlegelés alapján elvégzett boncolás)

  Első irat érkezett: 2020.02.04

 • 21IV/00213/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.893/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hűtlen kezelés)

  Első irat érkezett: 2020.02.04

 • 22IV/00198/2020. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 2.Gf.20.854/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási igényper)

  Első irat érkezett: 2020.02.03

 • 23III/00194/2020. számú AB ügy

  Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 12/E. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (különadó-kötelezettség csoportos létszámleépítés esetén)

  Első irat érkezett: 2020.01.31

 • 24IV/00188/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyógyszerészek elővásárlási joga)

  Első irat érkezett: 2020.01.30

 • 25IV/00187/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.206/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet)

  Első irat érkezett: 2020.01.30

 • 26III/00180/2020. számú AB ügy

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés (öregségi nyugdíjra való jogosultság)

  Első irat érkezett: 2020.01.30

 • 27IV/00173/2020. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 480. § (2) bekezdése, a Be. 582. § (2) bekezdése, valamint a Kecskeméti Törvényszék 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás meghosszabbítása elleni fellebbezés)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 28IV/00171/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 18.Gf.40.261/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 29IV/00170/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.806/2018/28. és 101.K.27.807/2018/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértő kirendelése közigazgatási perben)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 30IV/00169/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.806/2018/28. és 101.K.27.807/2018/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértő kirendelése közigazgatási perben)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 31IV/00168/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.38.233/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási bírság)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 32IV/00164/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 5.Kf.650.237/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj megállapításának elutasítása)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 33IV/00135/2020. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (hatékony jogorvoslathoz való jog sérelme)

  Első irat érkezett: 2020.01.23

 • 34IV/00133/2020. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.085/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége; devizahitel)

  Első irat érkezett: 2020.01.22

 • 35IV/00130/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1494/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2020.01.22

 • 36IV/00128/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.298/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2020.01.22

 • 37IV/00117/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.283/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kézbesítési vélelem)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 38IV/00114/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adójogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 39IV/00113/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.271/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati eljárás során végzett eljárási cselekmények hatálytalansága)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 40IV/00111/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1620/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 41IV/00110/2020. számú AB ügy

  A Budai Központi Kerületi Bíróság 43.Bny.708/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülbírálati indítvány)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 42IV/00107/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.903/2018/74. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési engedély)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 43IV/00098/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.243/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (a felülvizsgálati jogkör terjedelme)

  Első irat érkezett: 2020.01.20

 • 44IV/00097/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1636/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 45IV/00094/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.637/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 46IV/00092/2020. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék Bpkf.285/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 47IV/00091/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.739/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 48IV/00086/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.551/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előszerződés érvényessége)

  Első irat érkezett: 2020.01.16

 • 49IV/00085/2020. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 52. § (1) bekezdése és a Kúria Bpkf.I.1043/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (igazolási kérelem)

  Első irat érkezett: 2020.01.15

 • 50IV/00083/2020. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.167/2019/6. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 81. § (5) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)

  Első irat érkezett: 2020.01.15

 • 51III/00072/2020. számú AB ügy

  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdése és a 197. § (10) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közbeszerzés)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 52IV/00070/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Pkf.I.20.405/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (díjfizetés, fizetési meghagyásos eljárás)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 53IV/00069/2020. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.120/2019/32. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása; közvetlen bizonyítás elve)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 54IV/00068/2020. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.21.110/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (új bizonyíték másodfokú polgári peres eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 55IV/00067/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IX.37.882/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (illetménykülönbözet)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 56III/00057/2020. számú AB ügy

  A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések, és a szabálysértési eljárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 143. § (2) bekezdésének második mondata "kár" szövegrésze és a 143. § (5) bekezdés második mondata "kár" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (hatékony jogorvoslathoz való jog)

  Első irat érkezett: 2020.01.13

 • 57III/00044/2020. számú AB ügy

  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (víziközmű-szolgáltatás korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.01.10

 • 58IV/00020/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10048/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (országgyűlési képviselők pótmagánvádas vádindítványa hivatalos személy elleni erőszak miatt)

  Első irat érkezett: 2020.01.07

 • 59IV/00019/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.643/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlanközvetítői díj)

  Első irat érkezett: 2020.01.07

 • 60IV/02062/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.979/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági ügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.31

 • 61IV/02058/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.130/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.12.30

 • 62IV/02057/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.141/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; pártatlan bíróhoz való jog)

  Első irat érkezett: 2019.12.30

 • 63IV/02051/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.590/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bíró kirendelése)

  Első irat érkezett: 2019.12.23

 • 64IV/02046/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.752/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.12.20

 • 65IV/02043/2019. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Bpkf.769/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád)

  Első irat érkezett: 2019.12.20

 • 66IV/02042/2019. számú AB ügy

  A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.27.240/2019/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; építési hatósági eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.12.20

 • 67IV/02026/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.078/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése iránti kérelem elutasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.18

 • 68IV/02025/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.077/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése iránti kérelem elutasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.18

 • 69IV/02022/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező elektronikus kapcsolattartás)

  Első irat érkezett: 2019.12.18

 • 70IV/02021/2019. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése, 48. § (1) bekezdés l) pontja, 102. § d) pontja, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kötelező elektronikus kapcsolattartás)

  Első irat érkezett: 2019.12.18

 • 71IV/02014/2019. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 72IV/02012/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.K.30.399/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 73IV/02011/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.804/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés; termőföld - külföldi tulajdonszerzése)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 74IV/02010/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.351/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; eltérő minősítés)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 75IV/02007/2019. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 10.Bpkf.321/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (beszámítás, járművezetéstől eltiltás)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 76IV/02005/2019. számú AB ügy

  A Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.089/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi megbízási díj)

  Első irat érkezett: 2019.12.16

 • 77IV/02003/2019. számú AB ügy

  A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.247/2019/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.16

 • 78IV/02002/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.IIII.235/2019/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hűtlen kezelés)

  Első irat érkezett: 2019.12.14

 • 79IV/01997/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1286/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.12.14

 • 80IV/01975/2019. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.V.20.099/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.12.12

 • 81IV/01974/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.547/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.12

 • 82IV/01969/2019. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási ügy; zálogjogosult bekapcsolódásának engedélyezése)

  Első irat érkezett: 2019.12.11

 • 83IV/01960/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.604/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.12.10

 • 84IV/01956/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.199/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes elvitele)

  Első irat érkezett: 2019.12.09

 • 85IV/01955/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; becslés)

  Első irat érkezett: 2019.12.09

 • 86IV/01954/2019. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.364/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elbirtoklás megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.09

 • 87IV/01953/2019. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § és 4:168. §, valamint az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete 21. pontja elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 88IV/01952/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.156/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 89IV/01951/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.158/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 90IV/01950/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.154/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 91IV/01949/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.155/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 92IV/01947/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.455/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági támogatás)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 93IV/01946/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.153/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 94IV/01945/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.157/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 95IV/01944/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.159/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 96IV/01943/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.579/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámolás; hitelezői igény kielégítése)

  Első irat érkezett: 2019.12.06

 • 97IV/01942/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 12.Bpkf.281/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.12.06

 • 98IV/01941/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.276/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérírtés)

  Első irat érkezett: 2019.12.06

 • 99IV/01940/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1516/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.12.06

 • 100IV/01935/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.412/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.05

 • 101IV/01928/2019. számú AB ügy

  A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megváltozott munkaképességű személyek ellátása)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 102IV/01925/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.950/2019/2. számú végzése, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdése, és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 4. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (az Állami Számvevőszék jelentése elleni jogorvoslati lehetőség kizártsága)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 103IV/01923/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 815. § (1) bekezdése és a Kúria Bfv.III.967/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádlói felülvizsgálati indítvány)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 104IV/01922/2019. számú AB ügy

  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végelszámolási kifogás)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 105IV/01916/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.353/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 106IV/01913/2019. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 4:80. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (lakáson fennálló közös tulajdon megszüntetése; lakáshasználat)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 107III/01912/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bizonyíték beszerzése)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 108IV/01911/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bt.III.750/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bűnügyi felügyelet, óvadék)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 109IV/01906/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.274/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.29

 • 110IV/01905/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10017/2019/4. számú végzése elleni alktományjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.11.29

 • 111IV/01890/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.819/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügyi határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.11.27

 • 112IV/01888/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.26

 • 113IV/01887/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.116/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésből eredő követelés)

  Első irat érkezett: 2019.11.26

 • 114IV/01882/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 47.Pkf.630.550/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pénzbírság)

  Első irat érkezett: 2019.11.25

 • 115IV/01880/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.499/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati jogviszony megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.11.25

 • 116IV/01879/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.25

 • 117IV/01878/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.929/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizaalapú szerződés)

  Első irat érkezett: 2019.11.25

 • 118IV/01868/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1323/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.21

 • 119IV/01867/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.522/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati jogviszony megszüntetése méltatlanság jogcímén)

  Első irat érkezett: 2019.11.21

 • 120IV/01857/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.973/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tartózkodási kártya)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 121IV/01856/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.261/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 122IV/01855/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 123IV/01854/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 124IV/01853/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 125IV/01852/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 126IV/01848/2019. számú AB ügy

  A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 44. § (2) bekezdés a) pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Bf.57/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, TÉSZ)

  Első irat érkezett: 2019.11.18

 • 127IV/01845/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.696/2019/2.számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.18

 • 128IV/01831/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.III.10.358/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata

  Első irat érkezett: 2019.11.14

 • 129IV/01823/2019. számú AB ügy

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (felmentés kötelező óvodai nevelés alól)

  Első irat érkezett: 2019.11.13

 • 130IV/01815/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.K.32.953/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felsőoktatási felvételi eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.11.12

 • 131IV/01810/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1299/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.11

 • 132IV/01784/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VII.21.228/2018/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.11.05

 • 133IV/01781/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.821/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.11.05

 • 134IV/01780/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pkf.631.617/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése)

  Első irat érkezett: 2019.11.05

 • 135IV/01768/2019. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.352/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.31

 • 136IV/01762/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.296/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védelemhez való jog)

  Első irat érkezett: 2019.10.31

 • 137IV/01754/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1482/2019/2. számú végzése és a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (1) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz (fokozatváltás)

  Első irat érkezett: 2019.10.30

 • 138IV/01747/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10061/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt illetmény)

  Első irat érkezett: 2019.10.29

 • 139IV/01746/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.359/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem; tisztességtelen eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.10.29

 • 140IV/01740/2019. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.343/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati díj megfizetése iránti per)

  Első irat érkezett: 2019.10.29

 • 141IV/01721/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.858/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.10.28

 • 142IV/01701/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.829/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (haszonélvezet)

  Első irat érkezett: 2019.10.22

 • 143IV/01700/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1209/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.22

 • 144IV/01698/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 21.Bpkf.9518/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.22

 • 145IV/01695/2019. számú AB ügy

  A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.27.321/2018. számú ügyben született döntése elleni alkotmányjogi panasz (környezetvédelmi engedély)

  Első irat érkezett: 2019.10.22

 • 146IV/01682/2019. számú AB ügy

  A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.224/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyféli jogállás)

  Első irat érkezett: 2019.10.18

 • 147IV/01681/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.468/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felmondás jogellenessége)

  Első irat érkezett: 2019.10.18

 • 148IV/01680/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.080/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.10.18

 • 149III/01679/2019. számú AB ügy

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 60/A. § (1a) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (állami támogatás visszafizetése; falugondnoki szolgáltatás)

  Első irat érkezett: 2019.10.18

 • 150IV/01677/2019. számú AB ügy

  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (vallásszabadság)

  Első irat érkezett: 2019.10.17

 • 151IV/01676/2019. számú AB ügy

  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (vallásszabadság)

  Első irat érkezett: 2019.10.17

 • 152IV/01675/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 36.Gf.40.007/2019/14/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelmi jogi érvénytelenség)

  Első irat érkezett: 2019.10.17

 • 153IV/01661/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.435/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 154IV/01660/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 15.Mpkf.20.243/2019/3. számú végzése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati viszony helyreállítása)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 155V/01657/2019. számú AB ügy

  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 156IV/01656/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.360/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; költségvetési csalás)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 157IV/01653/2019. számú AB ügy

  A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5021/2019/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet törvényessége)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 158IV/01650/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1185/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.10.14

 • 159IV/01649/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.573/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kaució visszafizetése)

  Első irat érkezett: 2019.10.14

 • 160IV/01646/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.990/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.10.14

 • 161IV/01644/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.599/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.11

 • 162IV/01636/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.389/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adócsalás)

  Első irat érkezett: 2019.10.10

 • 163IV/01635/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1195/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.10.10

 • 164IV/01634/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1017/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.10.10

 • 165IV/01633/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1196/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.10.10

 • 166IV/01673/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.671.132/2018/4. számú végzése, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 130. § (1) bekezdés c) pontja és a 332/A. § b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési szabályszegés)

  Első irat érkezett: 2019.10.09

 • 167IV/01619/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1121/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.08

 • 168IV/01618/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1109/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.08

 • 169IV/01609/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.128/2018/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése)

  Első irat érkezett: 2019.10.07

 • 170IV/01608/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.126/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése)

  Első irat érkezett: 2019.10.07

 • 171IV/01607/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 45.K.33.127/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogvita elbírálása; jogellenesen visszatartott kiskorú magyar állampolgárként történő bejegyzése)

  Első irat érkezett: 2019.10.07

 • 172IV/01604/2019. számú AB ügy

  A Kaposvári Törvényszék 2.Bpkf.271/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.04

 • 173IV/01598/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.28.260/2018/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

  Első irat érkezett: 2019.10.03

 • 174IV/01592/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.112/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.10.02

 • 175IV/01587/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.942/2019/2. számú végzése és a Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1136/2019/2. számú végzése elleni alkomtányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.02

 • 176IV/01585/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1243/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.02

 • 177IV/01583/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1096/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.02

 • 178IV/01623/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.393/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.10.02

 • 179IV/01579/2019. számú AB ügy

  A Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 163. § (2) bekezdése és a 322. § elleni alkotmányjogi panasz (szakértői adatkezelés, titoktartás)

  Első irat érkezett: 2019.10.01

 • 180IV/01577/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.541/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.01

 • 181IV/01566/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.512/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (illetménykülönbözet megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.09.30

 • 182IV/01563/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.09.27

 • 183IV/01553/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680071/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hangfelvétel mint bizonyítási eszköz)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 184IV/01551/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1038/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 185IV/01549/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1039/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 186IV/01548/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1027/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz(fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 187IV/01547/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 42.K.32.031/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti ügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 188IV/01546/2019. számú AB ügy

  Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pontja és a rendelet 1.1. mellékletének 13. számú szabályozási tervlapja elleni alkotmányjogi panasz (építési szabály)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 189IV/01538/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.K.32.132/2019/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti ügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.25

 • 190IV/01537/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1007/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.25

 • 191IV/01536/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1060/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.25

 • 192IV/01533/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.670/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntető ügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.25

 • 193IV/01532/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 22.Bpkf.8321/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád kizártsága)

  Első irat érkezett: 2019.09.25

 • 194IV/01525/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.77/2019/39. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adócsalás bűntette)

  Első irat érkezett: 2019.09.24

 • 195IV/01522/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pvf.I.20.598/2018/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.09.24

 • 196IV/01512/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.369/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.23

 • 197IV/01510/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése; jogi személy)

  Első irat érkezett: 2019.09.23

 • 198IV/01509/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.III.10.314/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata; rokkantsági nyugdíj)

  Első irat érkezett: 2019.09.23

 • 199IV/01508/2019. számú AB ügy

  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.09.23

 • 200IV/01505/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.983/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.23

 • 201IV/01503/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.950/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogalap nélküli gazdagodás)

  Első irat érkezett: 2019.09.20

 • 202IV/01498/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.749/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.19

 • 203IV/01497/2019. számú AB ügy

  A Kúria 2/2019. számú büntető jogegységi határozata elleni alkotmányjogi panasz (Összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2019.09.19

 • 204IV/01494/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.357/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.09.19

 • 205IV/01490/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.511/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (orvosi műhiba, kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.09.18

 • 206IV/01489/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.543/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.18

 • 207IV/01488/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.418/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedésfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.09.18

 • 208IV/01484/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.750/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.17

 • 209IV/01480/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.840/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.17

 • 210IV/01473/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.841/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.09.16

 • 211IV/01464/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 3.Bkf.421/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.13

 • 212IV/01462/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.985/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés hatálytalanságának megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.09.13

 • 213IV/01460/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.250/20192. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szerencsejáték)

  Első irat érkezett: 2019.09.13

 • 214IV/01456/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.918/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.12

 • 215IV/01444/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.134/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.09.10

 • 216IV/01442/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 107.K.700.960/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása)

  Első irat érkezett: 2019.09.10

 • 217II/01437/2019. számú AB ügy

  A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. LXX törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (köznevelés, tankönyvellátás)

  Első irat érkezett: 2019.09.10

 • 218IV/01426/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.359/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.05

 • 219IV/01425/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.403/2019/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szerencsejáték)

  Első irat érkezett: 2019.09.05

 • 220IV/01424/2019. számú AB ügy

  A Szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXIV. törvény, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXIV. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXLIV. törvény és az Államháztartás stabilitását elősegítő egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szerencsejáték tv.)

  Első irat érkezett: 2019.09.05

 • 221IV/01422/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kf.VI.37.816/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.05

 • 222IV/01409/2019. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.21.129/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezés szabadsága; közúti közlekedési szabályok megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.09.03

 • 223IV/01408/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.368/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.03

 • 224IV/01403/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.618/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás kürölményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.02

 • 225IV/01399/2019. számú AB ügy

  A kutatás, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése, 10. §-a, valamint a 35. §-a, abba foglaltan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kutatóintézeti hálózat működtetése, tulajdonhoz való jog sérelme)

  Első irat érkezett: 2019.09.02

 • 226IV/01391/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.08.30

 • 227IV/01385/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 48.Pf.640.384/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hitelszerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2019.08.29

 • 228IV/01382/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.463/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2019.08.29

 • 229IV/01376/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.799/2017/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási eljárás; kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.08.27

 • 230IV/01375/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 651. § (1) bekezdése és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jogok megsértésének bűntette)

  Első irat érkezett: 2019.08.27

 • 231IV/01371/2019. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 2.Bpkf.168/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselet, pótmagánvádló)

  Első irat érkezett: 2019.08.26

 • 232IV/01368/2019. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Cgf.IV.47.006/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (változásbejegyzési kérelem)

  Első irat érkezett: 2019.08.26

 • 233IV/01364/2019. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 2.Pf.20.092/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizakölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.08.23

 • 234IV/01359/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.8140/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2019.08.22

 • 235IV/01349/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.748/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás kürölményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.08.16

 • 236IV/01348/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Bpkf.III.276/2019/10. számú ítélete és a Kúria az összbüntetési eljárás során alkalmazandó büntető anyagi jogi szabályokról szóló 2/2019. számú BJE határozata elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.08.15

 • 237IV/01339/2019. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.060/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás; tisztességtelen eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.08.13

 • 238III/01330/2019. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 246. § (1) bekezdés c) ponjta és a 248. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (ellenkérelem formalizált benyújtási kötelezettsége)

  Első irat érkezett: 2019.08.12

 • 239IV/01329/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.08.12

 • 240IV/01323/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.297/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

  Első irat érkezett: 2019.08.09

 • 241IV/01317/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.336/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.08.08

 • 242IV/01316/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Cgtf.III.30.194/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felügyeleti eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.08.08

 • 243IV/01310/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.689/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.08.07

 • 244IV/01300/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.291/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (antennatorony)

  Első irat érkezett: 2019.08.06

 • 245IV/01298/2019. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 146. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

  Első irat érkezett: 2019.08.05

 • 246IV/01295/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.705/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.08.05

 • 247IV/01294/2019. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.451/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.08.05

 • 248IV/01292/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.V.30.045/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bankgarancia, Líbia, embargó)

  Első irat érkezett: 2019.08.02

 • 249IV/01291/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.715/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadásának megtagadása)

  Első irat érkezett: 2019.08.02

 • 250IV/01276/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 3.Bpkf.272/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.07.30

 • 251IV/01275/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.226/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.30

 • 252IV/01274/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1042/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panaszt (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.30

 • 253IV/01266/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.K.27.284/2019/14. számú ítélete elleni alkomtányjogi panasz (építésügyi határozat)

  Első irat érkezett: 2019.07.29

 • 254IV/01261/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.729/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartozás és járulékai megfizetése; önkormányzat)

  Első irat érkezett: 2019.07.26

 • 255IV/01259/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 354. § (4) bekezdése és a Kúria Bfv.III.138/2019/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogtalan elsajátítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.26

 • 256IV/01256/2019. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § (1) bekezdés j.) pontja elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.25

 • 257IV/01251/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.568/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.07.24

 • 258IV/01249/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 57.Pf.638.473/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (foglaló)

  Első irat érkezett: 2019.07.24

 • 259IV/01243/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ellátás visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 260IV/01241/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.739/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 261IV/01237/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 8.Kf.650593/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felmentés jogellességének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 262IV/01236/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.722/2019. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügyi közigazgatási határozat)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 263II/01231/2019. számú AB ügy

  A 2019. évi XI. törvény 3. §-ában foglalt Megállapodás a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank magyarországi székhelyéről 5.2.- 5.4. pontja, 6.1. és 6.4. pontja, valamint 11.1. pontja elleni utólagos normakontroll indítvány (Nemzetközi Beruházási Bank)

  Első irat érkezett: 2019.07.22

 • 264IV/01223/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.160/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.07.19

 • 265II/01214/2019. számú AB ügy

  A kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (MTA szabályozása)

  Első irat érkezett: 2019.07.18

 • 266IV/01206/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.241/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszakövetelése)

  Első irat érkezett: 2019.07.16

 • 267IV/01183/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.451/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.11

 • 268IV/01182/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.637.449/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (lakás kiürítése)

  Első irat érkezett: 2019.07.11

 • 269IV/01166/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.707/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (engedményezési szerződés semmissége)

  Első irat érkezett: 2019.07.09

 • 270IV/01163/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.239/2018/7. számú ítélete elleni alktományjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.07.08

 • 271IV/01162/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (működtetési jog)

  Első irat érkezett: 2019.07.08

 • 272IV/01159/2019. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.20.452/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (demonstráció)

  Első irat érkezett: 2019.07.04

 • 273IV/01144/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.941/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (MOKK közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2019.07.03

 • 274IV/01138/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.540/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.03

 • 275IV/01133/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.446/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)

  Első irat érkezett: 2019.07.02

 • 276IV/01131/2019. számú AB ügy

  A Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.126/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.07.02

 • 277IV/01123/2019. számú AB ügy

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55/B. §-a elleni alkotmányjogi panasz (tervezői dokumentáció szerzői joga)

  Első irat érkezett: 2019.06.28

 • 278IV/01121/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.236/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.06.28

 • 279IV/01120/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.20.886/2018/5. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tárgyaláson kívűli elbírálása)

  Első irat érkezett: 2019.06.28

 • 280IV/01099/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.688/2018/8. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelensége; kötelesrész kiadása)

  Első irat érkezett: 2019.06.26

 • 281IV/01098/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.688/2018/8. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelensége; kötelesrész kiadása)

  Első irat érkezett: 2019.06.26

 • 282IV/01091/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pf.639.692/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2019.06.25

 • 283IV/01087/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.22.641/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

  Első irat érkezett: 2019.06.25

 • 284IV/01081/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.191/2017. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.24

 • 285IV/01073/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.34.299/2018/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (éjszakai zárvatartás)

  Első irat érkezett: 2019.06.21

 • 286IV/01069/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.028/2019/2. számú végzése (perújítás elutasítása)

  Első irat érkezett: 2019.06.21

 • 287IV/01063/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.681/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (öröklési ügy)

  Első irat érkezett: 2019.06.20

 • 288IV/01062/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 14.Beüf.592/2018/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.06.20

 • 289IV/01051/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.19

 • 290IV/01050/2019. számú AB ügy

  A Soproni Járásbíróság Bpk.292/2018/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.06.19

 • 291IV/01043/2019. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.18

 • 292IV/01023/2019. számú AB ügy

  A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. § (3) bekezdése és 11/A. §-a ellleni alkotmányjogi panasz (mélygarázs bérleti szerződés)

  Első irat érkezett: 2019.06.14

 • 293IV/01020/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 45.Pf.638.639/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.06.14

 • 294IV/01017/2019. számú AB ügy

  A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 1.K.27.151/2019/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi paansz (állami kezességvállalás)

  Első irat érkezett: 2019.06.14

 • 295IV/01004/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 12.Bf.305/2018/104. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (új pszichoaktív anyaggal való visszaélés)

  Első irat érkezett: 2019.06.13

 • 296IV/00996/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.561/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.12

 • 297IV/00992/2019. számú AB ügy

  Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.K.30.121/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet)

  Első irat érkezett: 2019.06.11

 • 298IV/00967/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi és Munkaügyi bíróság 41.K.32.174/2017/34. számú ítélete és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) Ör. elleni alkotmányjogi panasz (települési adó)

  Első irat érkezett: 2019.06.04

 • 299IV/00959/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 12.Kf.650.480/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mulasztási per)

  Első irat érkezett: 2019.06.03

 • 300IV/00957/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.144/2018/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogorvoslattól való elzárás)

  Első irat érkezett: 2019.06.03

 • 301IV/00949/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.156/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 302V/00942/2019. számú AB ügy

  A Kúriának a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdéseiről szóló 6/2013. PJE számú jogegységi határozata 3. pontja, az 1/2016. PJE számú jogegységi határozat 1. és 2. pontja, valamint a 2/2014. PJE számú határozat 1. pontjához tartozó indokolás egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása (deviza alapú kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 303IV/00958/2019. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.532/2018/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 304IV/00939/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1.408/2018/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rongálás, véleménynyilvánítás)

  Első irat érkezett: 2019.05.30

 • 305IV/00927/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.016/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bevándorlási ügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.29

 • 306IV/00922/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.804/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyermektartásdíj felemelése)

  Első irat érkezett: 2019.05.28

 • 307IV/00921/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.087/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (teljesítési bírság)

  Első irat érkezett: 2019.05.28

 • 308IV/00909/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1359/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közokirat-hamisítás, menekültügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.27

 • 309IV/00904/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.203/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.05.24

 • 310IV/00902/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bvf.222/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.05.24

 • 311IV/00861/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.016/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (banktitok)

  Első irat érkezett: 2019.05.20

 • 312IV/00852/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.X.37.257/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási ügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.17

 • 313IV/00851/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.218/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (munkakör egyoldalú módosítása)

  Első irat érkezett: 2019.05.17

 • 314IV/00847/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.195/2018/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.16

 • 315IV/00838/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.930/2018/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.05.15

 • 316IV/00827/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.477/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt munkabér)

  Első irat érkezett: 2019.05.14

 • 317II/00817/2019. számú AB ügy

  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (közjogi érvénytelenség)

  Első irat érkezett: 2019.05.14

 • 318IV/00790/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.948/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.05.08

 • 319IV/00774/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.05.06

 • 320IV/00770/2019. számú AB ügy

  A Tapolcai Járásbíróság 5.Szk.111/2018/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértési ügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.06

 • 321IV/00756/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.648/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi ügy)

  Első irat érkezett: 2019.04.30

 • 322III/00751/2019. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 20. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (anyanyelv használat)

  Első irat érkezett: 2019.04.30

 • 323IV/00750/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bpkf.I.7/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2019.04.30

 • 324IV/00749/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 25.Bpkf.5996/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (magánindítvány hiánya)

  Első irat érkezett: 2019.04.30

 • 325IV/00743/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 326III/00742/2019. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 20. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (anyanyelv használat)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 327IV/00738/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.20.024/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási szerződés felmondás jogellenességének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 328V/00732/2019. számú AB ügy

  A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § és 37/A. §-nak nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (devizahitel, fogyasztói kölcsönszerződés, elszámolás szabályai)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 329IV/00726/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.252/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pertárgy értéke)

  Első irat érkezett: 2019.04.26

 • 330IV/00702/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.279/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyeleti díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.04.18

 • 331IV/00695/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.042/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkáltatói fizetési felszólítás)

  Első irat érkezett: 2019.04.17

 • 332IV/00676/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.932/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy)

  Első irat érkezett: 2019.04.15

 • 333IV/00661/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.349/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati viszonyban töltött idő megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.04.11

 • 334IV/00660/2019. számú AB ügy

  A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati képviselői megbízás megszűnése; köztartozásmentes adózók nyilvántartása)

  Első irat érkezett: 2019.04.11

 • 335III/00629/2019. számú AB ügy

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3b) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2019.04.08

 • 336IV/00622/2019. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.050/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.04.04

 • 337IV/00610/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbf.55/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (titkos információgyűjtés eredményének felhasználása)

  Első irat érkezett: 2019.04.02

 • 338IV/00609/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.28.137/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (címképzési ügy)

  Első irat érkezett: 2019.04.02

 • 339IV/00607/2019. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.02

 • 340IV/00597/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése és polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.01

 • 341IV/00540/2019. számú AB ügy

  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 11. § (2) bekezdése és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (személyes adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.03.27

 • 342IV/00458/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.083/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati idő számítása)

  Első irat érkezett: 2019.03.19

 • 343X/00453/2019. számú AB ügy

  Az Alaptörvény 25. cikk (5) és (6) bekezdésének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2019.03.18

 • 344IV/00408/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.1632/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2019.03.07

 • 345IV/00404/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.03.06

 • 346II/00395/2019. számú AB ügy

  A 18/2018. (XII.15.) HM rendelet egyes rendelkezései, valamint a 24/2005.( VI.30.) HM rendelet melléklete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (a parlamenti ellenőrzés eszközei)

  Első irat érkezett: 2019.03.05

 • 347IV/00341/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.02.21

 • 348IV/00340/2019. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. §, 99. § (1) bekezdése, 80. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Kúria Kfv.III.38.281/2018/2. számú végzése elleni lakotmányjogi panasz (kisajátítás)

  Első irat érkezett: 2019.02.21

 • 349IV/00338/2019. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.573/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös költség megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.02.21

 • 350IV/00317/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.480/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati jog törlése)

  Első irat érkezett: 2019.02.15

 • 351IV/00316/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.398/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.02.15

 • 352II/00313/2019. számú AB ügy

  A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a elleni utólagos normakontroll (médiatartalom-szolgáltatók összefonódása)

  Első irat érkezett: 2019.02.15

 • 353IV/00298/2019. számú AB ügy

  A Nyíregyházi Törvényszék 1.Szef.20/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás)

  Első irat érkezett: 2019.02.12

 • 354IV/00222/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.405/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (környezetvédelem, Natura 2000)

  Első irat érkezett: 2019.01.31

 • 355IV/00215/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.30

 • 356II/00201/2019. számú AB ügy

  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései, és a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll (erdőgazdálkodás rendje, Natura 2000)

  Első irat érkezett: 2019.01.29

 • 357IV/00186/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.430/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adólevonási jog)

  Első irat érkezett: 2019.01.28

 • 358IV/00172/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.782/2018/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése ellni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.25

 • 359IV/00111/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.22.154/2017/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.01.17

 • 360II/00083/2019. számú AB ügy

  A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) bekezdése, 109. § (2) bekezdése, és a 135. § (3) bekezdése ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (munkaidőkeret, elszámolási időszak)

  Első irat érkezett: 2019.01.14

 • 361IV/00078/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eljáró bíróság kijelölése, ügyáthelyezés)

  Első irat érkezett: 2019.01.14

 • 362IV/01791/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eljáró bíróság kijelölése)

  Első irat érkezett: 2018.12.07

 • 363IV/01771/2018. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (visszaható hatályú jogalkalmazás)

  Első irat érkezett: 2018.12.03

 • 364II/01759/2018. számú AB ügy

  A Kúria 6/2018. Büntető jogegységi határozata elleni utólagos normakontroll (csődbűncselekmény sértetti fogalma)

  Első irat érkezett: 2018.11.30

 • 365IV/01653/2018. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 3.Beüf.74/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás fogvatartási körülmények miatt)

  Első irat érkezett: 2018.11.09

 • 366IV/01627/2018. számú AB ügy

  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 47. § (8) bekezdése és 78/I. §-a, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2018.10.31

 • 367IV/01611/2018. számú AB ügy

  Az OBH elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása 103. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (OBT tag mentesítése; bírói függetlenség)

  Első irat érkezett: 2018.10.25

 • 368IV/01551/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.077/2017/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2018.10.13

 • 369IV/01535/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.460/2018/2. szuámú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2018.10.10

 • 370IV/01505/2018. számú AB ügy

  A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.IK.27.413/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; szórakozóhely nyitvatartása)

  Első irat érkezett: 2018.10.05

 • 371IV/01499/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.633.500/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2018.10.04

 • 372IV/01368/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.884/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2018.09.10

 • 373IV/01361/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.018/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felhívás)

  Első irat érkezett: 2018.09.06

 • 374IV/01351/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.460/2017/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közlekedésigazgatási ügy)

  Első irat érkezett: 2018.09.04

 • 375IV/01342/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.598/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felügyeleti bírság)

  Első irat érkezett: 2018.09.03

 • 376IV/01331/2018. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. §, a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (1) bekezdése, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 47. § (1) bekezdése és a Kúria I.35.466/2017/10 számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (takarékszövetkezet ellenőrzése)

  Első irat érkezett: 2018.08.28

 • 377IV/01304/2018. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.595/2017/4. számú ítélete és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt bérpótlék megfizetése)

  Első irat érkezett: 2018.08.22

 • 378IV/01212/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.757/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (választott bírói pártatlanság)

  Első irat érkezett: 2018.07.26

 • 379IV/01202/2018. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 18.Bf.159/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)

  Első irat érkezett: 2018.07.24

 • 380IV/01200/2018. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.299/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése, fegyelmi eljárás)

  Első irat érkezett: 2018.07.24

 • 381IV/01197/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.094/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés)

  Első irat érkezett: 2018.07.24

 • 382IV/01190/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.597/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felügyeleti bírság)

  Első irat érkezett: 2018.07.20

 • 383IV/01135/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.458/2017/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felügyeleti bírság)

  Első irat érkezett: 2018.07.10

 • 384IV/01094/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.941/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2018.06.29

 • 385IV/01092/2018. számú AB ügy

  A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2017. (XII. 18.) számú Önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (közterület-használat)

  Első irat érkezett: 2018.06.28

 • 386IV/01070/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 8.Bf.392/2016/113. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (harmadfokú eljárás kizártsága)

  Első irat érkezett: 2018.06.26

 • 387IV/00980/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.295/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (energia ügy, közigazgatási határozat felülviszgálata)

  Első irat érkezett: 2018.06.07

 • 388IV/00960/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.284/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége; ebtartás)

  Első irat érkezett: 2018.06.04

 • 389IV/00927/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.35.101/2017/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felügyeleti bírság)

  Első irat érkezett: 2018.05.29

 • 390IV/00833/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.678/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felügyeleti bírság)

  Első irat érkezett: 2018.05.10

 • 391IV/00815/2018. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:109. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (apasági vélelem megdöntése)

  Első irat érkezett: 2018.05.08

 • 392IV/00796/2018. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.783/2017/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (csődeljárás)

  Első irat érkezett: 2018.05.04

 • 393IV/00698/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.22.487/2016/5. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogszabálysértő ügyvédi meghatalmazás)

  Első irat érkezett: 2018.04.16

 • 394IV/00686/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.306/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2018.04.13

 • 395IV/00504/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 20.Szef.65/2017/2. számú végzése, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezési határidő, végzés kézbesítése)

  Első irat érkezett: 2018.03.21

 • 396IV/00412/2018. számú AB ügy

  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tiltott prostitúció szabálysértés, fiatalkorú)

  Első irat érkezett: 2018.03.09

 • 397IV/00377/2018. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.K.27.668/2016/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2018.03.02

 • 398X/00364/2018. számú AB ügy

  Az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2018.03.01

 • 399IV/00180/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.137/2017/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. § (2) bekezdés "és a megsértett jogszabályhely" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tartalma)

  Első irat érkezett: 2018.01.31

 • 400IV/00061/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban)

  Első irat érkezett: 2018.01.15

 • 401IV/00031/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.917/2017/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.08

 • 402IV/00013/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.914/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.03

 • 403IV/00012/2018. számú AB ügy

  A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (bírság aláírásgyűjtő ívek visszaadásának elmulasztása miatt)

  Első irat érkezett: 2018.01.03

 • 404IV/02243/2017. számú AB ügy

  A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz (védett természeti területek kisajátítása)

  Első irat érkezett: 2017.12.18

 • 405IV/02106/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2017.11.20

 • 406IV/02041/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2017.11.03

 • 407IV/01857/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)

  Első irat érkezett: 2017.09.27

 • 408IV/01832/2017. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.400/2017/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér és kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2017.09.22

 • 409IV/01830/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)

  Első irat érkezett: 2017.09.22

 • 410IV/01698/2017. számú AB ügy

  a Kúria Pfv.VI.20.181/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezési határidő)

  Első irat érkezett: 2017.08.30

 • 411IV/01685/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2017.08.28

 • 412IV/01684/2017. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.040/2017/3. számú végzése, és Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 38. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (polgármester méltatlanságának kimondása)

  Első irat érkezett: 2017.08.28

 • 413IV/01599/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.30.796/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2017.08.03

 • 414IV/01528/2017. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.539/2016/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 271. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kúriai felülvizsgálat megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2017.07.20

 • 415IV/01357/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 4.Mfv.690.096/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás megengedhetősége, EU Bíróság határozata)

  Első irat érkezett: 2017.06.27

 • 416IV/01333/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.906/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2017.06.22

 • 417IV/01294/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.33.703/2016/13. számú ítélete és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselőtestületének egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (építményadó)

  Első irat érkezett: 2017.06.16

 • 418IV/01017/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)

  Első irat érkezett: 2017.04.19

 • 419IV/00899/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.635.282/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtói kézbesítés)

  Első irat érkezett: 2017.04.03

 • 420IV/00797/2017. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.130/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bizonyítás a felülvizsgálati eljárásban)

  Első irat érkezett: 2017.03.22

 • 421IV/00648/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.963/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénzügyi szolgáltatói tevékenység végzésére vonatkozó engedély visszavonása)

  Első irat érkezett: 2017.03.02

 • 422IV/00634/2017. számú AB ügy

  A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény és a 317/2016. (X. 25.) Korm. rendelet egyes rendelkezései ellen előtrjesztett alkotmányjogi panasz (szakképzés, nem állami fenntartó)

  Első irat érkezett: 2017.02.28

 • 423IV/00632/2017. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.032/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakmai képviselet bíróság előtt)

  Első irat érkezett: 2017.02.28

 • 424IV/00605/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.44.005/2016/3. számú végzése elleni panasz (perköltség)

  Első irat érkezett: 2017.02.23

 • 425IV/00546/2017. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.062/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott határozat, visszaható hatály tilalma)

  Első irat érkezett: 2017.02.15

 • 426IV/00464/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.636.453/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)

  Első irat érkezett: 2017.02.06

 • 427IV/00309/2017. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.250/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (távközlési különadó)

  Első irat érkezett: 2017.01.30

 • 428IV/00139/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vallási közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2017.01.17

 • 429X/01936/2016. számú AB ügy

  Az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2016.11.28

 • 430II/01859/2016. számú AB ügy

  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdése és (7) bekezdése elleni utólagos normakontroll (adótitok)

  Első irat érkezett: 2016.11.14

 • 431IV/01707/2016. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.491/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói kinevezés módosítása)

  Első irat érkezett: 2016.10.10

 • 432IV/01675/2016. számú AB ügy

  A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége jogkövetkezményeinek érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2016.10.04

 • 433IV/01592/2016. számú AB ügy

  A Bjt. és a Bszi. egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.45.731/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírói pályázat eredményével szembeni jogorvoslat)

  Első irat érkezett: 2016.09.19

 • 434IV/01563/2016. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítási igény érvényesítésének határideje)

  Első irat érkezett: 2016.09.13

 • 435IV/01365/2016. számú AB ügy

  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a elleni alktományjogi panasz (személyes adatok védelme)

  Első irat érkezett: 2016.07.26

 • 436IV/01357/2016. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.118/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan hasznosításának korlátozása)

  Első irat érkezett: 2016.07.25

 • 437IV/01198/2016. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.32.468/2015/8. számú ítélete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés v) pontja elleni alkotmányjogi panasz (illetékfizetési kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2016.06.24

 • 438II/01187/2016. számú AB ügy

  A mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 3-8., valamint 10. pontja elleni utólagos normakontroll ("Földet a Gazdáknak!" program, mintagazdaságok kialakítása)

  Első irat érkezett: 2016.06.22

 • 439IV/00777/2016. számú AB ügy

  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 86. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok perbeli képviseletéről szóló szabályzatról szóló 6/2014. (IV.30.) OBH utasítás, valamint a Pécsi Ítélőtábla Pf.III.20.031/2015/15. számú ítélete és a Pécsi Törvényszék 25.P.20.551/2013/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bíró szolgálati jogviszonyával kapcsolatos perek hatásköri szabályai, OBH perbeli képviselete)

  Első irat érkezett: 2016.04.18

 • 440IV/00577/2016. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 22.Gf.40.105/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog)

  Első irat érkezett: 2016.03.24

 • 441IV/00334/2016. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.505/2015/2. számú végzése és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés "a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzés, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2016.02.18

 • 442IV/02967/2015. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.1812/2014/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.09.28

 • 443IV/02756/2015. számú AB ügy

  A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági célú ingatlan-hasznosítás, erdőgazdálkodó, illetékmentesség)

  Első irat érkezett: 2015.08.26

 • 444IV/02278/2015. számú AB ügy

  A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdései, a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. és 43 §-ai, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.23/2012/101. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2015.07.24

 • 445IV/01159/2015. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdése, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. §-a és 43. §-a, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 24.B.131/2011/115. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás-tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.04.30

 • 446II/00861/2015. számú AB ügy

  A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-a elleni utólagos normakontroll (közérdekű adatok megismerhetőségének kizárása)

  Első irat érkezett: 2015.03.23

 • 447II/00733/2015. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 132. § (3a) bekezdése tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll (előzetes letartóztatás időtartama felső határának hiánya)

  Első irat érkezett: 2015.03.09

 • 448IV/00006/2015. számú AB ügy

  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, a 72/A. § (2) bekezdése, és a 72/B. § (2) bekezdésének e) pontja, továbbá a 72/B. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vénalenyomat rögzítése)

  Első irat érkezett: 2015.01.05

 • 449IV/01547/2014. számú AB ügy

  A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és a Kúria Pfv.VI.20.931/2013/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog termőföldön)

  Első irat érkezett: 2014.09.11

 • 450IV/00299/2014. számú AB ügy

  A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.50.084/2013/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hirdetményi kézbesítés)

  Első irat érkezett: 2014.02.13

 • 451II/01011/2013. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alaptörvény-ellenessége tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll kérelem (közeli hozzátartozó fogalma az új Ptk.-ban)

  Első irat érkezett: 2013.06.27

 • 452IV/01002/2013. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2013.06.26