EN
 • 1II/00919/2020. számú AB ügy

  A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (különleges gazdasági övezet kijelölése)

  Első irat érkezett: 2020.05.29

 • 2II/00887/2020. számú AB ügy

  A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány (a Munka Törvénykönyvétől való eltérés lehetősége veszélyhelyzet ideje alatt)

  Első irat érkezett: 2020.05.22

 • 3IV/00862/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.222/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.05.20

 • 4IV/00847/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.223/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.05.18

 • 5IV/00839/2020. számú AB ügy

  A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (különleges gazdasági övezet kijelölése)

  Első irat érkezett: 2020.05.15

 • 6IV/00833/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.575/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (védjegybitorlás)

  Első irat érkezett: 2020.05.13

 • 7II/00822/2020. számú AB ügy

  Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (gépjárműadó elvonása a helyi önkormányzatoktól, önkormányzati tulajdonjog korlátozása veszélyhelyzetben)

  Első irat érkezett: 2020.05.13

 • 8IV/00815/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.1343/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (indokolási kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2020.05.11

 • 9IV/00813/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.934/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem elutasítása)

  Első irat érkezett: 2020.05.11

 • 10IV/00809/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.509/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés iránti per)

  Első irat érkezett: 2020.05.08

 • 11IV/00797/2020. számú AB ügy

  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (szakképzés)

  Első irat érkezett: 2020.05.06

 • 12IV/00787/2020. számú AB ügy

  A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/B. § (5) bekezdés a) pontja és 436. § (14)-(15) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi letét kizárása)

  Első irat érkezett: 2020.05.04

 • 13IV/00785/2020. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.844/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.05.04

 • 14IV/00783/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.22.513/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, épület bontása)

  Első irat érkezett: 2020.05.04

 • 15IV/00759/2020. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.38/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2020.04.27

 • 16IV/00751/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.500/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülmérlegelés)

  Első irat érkezett: 2020.04.24

 • 17IV/00706/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (katolikus közösség megsértése)

  Első irat érkezett: 2020.04.15

 • 18IV/00699/2020. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (rémhírterjesztés)

  Első irat érkezett: 2020.04.15

 • 19III/00664/2020. számú AB ügy

  Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 69. §, 70. § (1)-(3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (illeték kiszabása; fordított adózás)

  Első irat érkezett: 2020.04.03

 • 20IV/00653/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.10.895/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.04.01

 • 21III/00640/2020. számú AB ügy

  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (9) bekezdés és 197. § (10) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közbeszerzés)

  Első irat érkezett: 2020.03.27

 • 22IV/00632/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kf.II.37.959/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyjogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása)

  Első irat érkezett: 2020.03.25

 • 23IV/00619/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.361/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2020.03.25

 • 24IV/00600/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.918/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2020.03.18

 • 25IV/00598/2020. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 14.Bf.21/2019/29. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog, szexuális erőszak bűntette)

  Első irat érkezett: 2020.03.18

 • 26IV/00596/2020. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.807/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem)

  Első irat érkezett: 2020.03.18

 • 27IV/00617/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése (elektronikus keresetindítási kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2020.03.16

 • 28IV/00584/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.911/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (levéltári anyag anonimizálása)

  Első irat érkezett: 2020.03.13

 • 29IV/00573/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.500/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél előterjesztése téves nyomtatványon; adóügy)

  Első irat érkezett: 2020.03.11

 • 30IV/00572/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (katolikus közösség megsértése)

  Első irat érkezett: 2020.03.11

 • 31IV/00565/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Cspkf.II.25.702/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (csődeljárás)

  Első irat érkezett: 2020.03.10

 • 32III/00559/2020. számú AB ügy

  Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-a elleni bírói kezdeményezés (utónév módosítása a nem megváltoztatása miatt)

  Első irat érkezett: 2020.03.10

 • 33IV/00550/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.560/2019/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; elkövetési magatartás minősítése)

  Első irat érkezett: 2020.03.09

 • 34IV/00545/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.22.028/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése iránti per; tisztességtelen eljárás)

  Első irat érkezett: 2020.03.06

 • 35III/00543/2020. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 639. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (perújítási indítvány, távollevő terhelt)

  Első irat érkezett: 2020.03.06

 • 36IV/00518/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bpkf.II.1.362/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítási indítvány elutasítása)

  Első irat érkezett: 2020.03.02

 • 37IV/00513/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 30.Bpkf.801/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.03.02

 • 38IV/00506/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.772/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi terület hasznosítására irányuló pályázat)

  Első irat érkezett: 2020.02.28

 • 39IV/00504/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 50.Pf.633.897/2019/8. számú ítélete elleni alktományjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2020.02.28

 • 40IV/00484/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.13/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (harmadfokú eljárás kizártsága)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 41IV/00482/2020. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 4. §, a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése és a Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.616/2019/3/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási eljárás befejezéséhez kapcsolódó díjigény)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 42II/00480/2020. számú AB ügy

  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (országgyűlési fegyelmi jogkör)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 43IV/00479/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.674/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 44IV/00478/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV:21.716/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 45IV/00470/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.717/2018/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (eljárás elhúzódása)

  Első irat érkezett: 2020.02.24

 • 46IV/00468/2020. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 30.Bpkf.724/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.24

 • 47IV/00463/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.837/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (leplezett szerződés)

  Első irat érkezett: 2020.02.21

 • 48IV/00455/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 100.K.30.147/2019/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyi tárgyú közigazgatási jogvita)

  Első irat érkezett: 2020.02.21

 • 49IV/00452/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.875/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítési felelősség)

  Első irat érkezett: 2020.02.20

 • 50IV/00411/2020. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.598/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.19

 • 51IV/00356/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.190/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 52IV/00343/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.891/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, szerencsejáték)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 53IV/00322/2020. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.129/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 54IV/00318/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1902/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 55IV/00311/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.38.338/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 56IV/00309/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.047/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértői bizonyítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 57IV/00308/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.636.207/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felügyeleti eljárás)

  Első irat érkezett: 2020.02.18

 • 58IV/00307/2020. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.129/2019/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsöntartozás)

  Első irat érkezett: 2020.02.17

 • 59IV/00299/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.982/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasház)

  Első irat érkezett: 2020.02.14

 • 60IV/00289/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.730/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy)

  Első irat érkezett: 2020.02.14

 • 61IV/00286/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.27.662/2018/98. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tűzvédelmi hatósági ügy)

  Első irat érkezett: 2020.02.13

 • 62IV/00270/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.765/2019/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (díjfizetés)

  Első irat érkezett: 2020.02.11

 • 63IV/00268/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.636.501/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (díjkitűzés, perújítás elutasítása)

  Első irat érkezett: 2020.02.11

 • 64IV/00267/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 46.K.32.771/2017/41. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szociális ellátás)

  Első irat érkezett: 2020.02.11

 • 65IV/00260/2020. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 2.Pf.21.122/2019/5. számú ítélete elleni alkotmnyjogi panasz (felnőttképzési szerződés)

  Első irat érkezett: 2020.02.11

 • 66IV/00254/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.802/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.10

 • 67IV/00253/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.822/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlanügy)

  Első irat érkezett: 2020.02.10

 • 68IV/00249/2020. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.820/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.02.07

 • 69IV/00244/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.669/2018/7. számú ítélete és a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. §, 26. § elleni alkotmányjogi panasz (zajkibocsátás)

  Első irat érkezett: 2020.02.07

 • 70IV/00243/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 17.K.33.179/2019/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (menekült státusz visszavonása)

  Első irat érkezett: 2020.02.07

 • 71III/00242/2020. számú AB ügy

  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 108. § (5) bekezdés a) pontja elleni indítvány (jogi személy földhasználati joga)

  Első irat érkezett: 2020.02.07

 • 72IV/00218/2020. számú AB ügy

  Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 218. § (1) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, valamint 219. § (1), (2) és (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (mérlegelés alapján elvégzett boncolás)

  Első irat érkezett: 2020.02.04

 • 73IV/00215/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pvf.III.20.761/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénznyerő automaták üzemeltetése)

  Első irat érkezett: 2020.02.04

 • 74IV/00213/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.893/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hűtlen kezelés)

  Első irat érkezett: 2020.02.04

 • 75IV/00206/2020. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék 8.Bf.65/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2020.02.03

 • 76IV/00204/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.048/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.02.03

 • 77IV/00203/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.632.975/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás elrendelése iránt előterjesztett kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2020.02.03

 • 78IV/00198/2020. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 2.Gf.20.854/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási igényper)

  Első irat érkezett: 2020.02.03

 • 79IV/00193/2020. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:158. § elleni alkotmányjogi panasz (betéti társaság megszűnése)

  Első irat érkezett: 2020.01.31

 • 80IV/00191/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.673/2017/12. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (anyagi jogi igény érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2020.01.31

 • 81IV/00190/2020. számú AB ügy

  Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 72/A. §, 72/B. §, és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.441/2019/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz

  Első irat érkezett: 2020.01.31

 • 82IV/00188/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyógyszerészek elővásárlási joga)

  Első irat érkezett: 2020.01.30

 • 83IV/00187/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.206/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet)

  Első irat érkezett: 2020.01.30

 • 84IV/00173/2020. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 480. § (2) bekezdése, a Be. 582. § (2) bekezdése, valamint a Kecskeméti Törvényszék 6.Bnyf.368/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (letartóztatás meghosszabbítása elleni fellebbezés)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 85IV/00172/2020. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.1123/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 86IV/00171/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 18.Gf.40.261/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 87IV/00170/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.806/2018/28. és 101.K.27.807/2018/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértő kirendelése közigazgatási perben)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 88IV/00169/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1)-(3) bekezdése, valamint a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 101.K.27.806/2018/28. és 101.K.27.807/2018/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakértő kirendelése közigazgatási perben)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 89IV/00168/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.38.233/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási bírság)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 90IV/00167/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.724/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy; elővásárlás)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 91IV/00166/2020. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.36/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 92IV/00165/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 2.Bpkf.1764/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 93IV/00164/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 5.Kf.650.237/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj megállapításának elutasítása)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 94IV/00154/2020. számú AB ügy

  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény elleni alkotmányjogi panasz (szakképzés)

  Első irat érkezett: 2020.01.27

 • 95IV/00138/2020. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék 6.Pf.20.512/2019/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2020.01.23

 • 96IV/00135/2020. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 270. § (2) és (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (hatékony jogorvoslathoz való jog sérelme)

  Első irat érkezett: 2020.01.23

 • 97IV/00133/2020. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Pf.20.085/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége; devizahitel)

  Első irat érkezett: 2020.01.22

 • 98IV/00130/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1494/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2020.01.22

 • 99IV/00128/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.298/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2020.01.22

 • 100IV/00117/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.283/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kézbesítési vélelem)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 101IV/00114/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adójogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 102IV/00113/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.271/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati eljárás során végzett eljárási cselekmények hatálytalansága)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 103IV/00112/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.38.250/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 104IV/00110/2020. számú AB ügy

  A Budai Központi Kerületi Bíróság 43.Bny.708/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülbírálati indítvány)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 105IV/00107/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.903/2018/74. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési engedély)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 106IV/00103/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) és b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadási feltételei)

  Első irat érkezett: 2020.01.20

 • 107IV/00098/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.243/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (a felülvizsgálati jogkör terjedelme)

  Első irat érkezett: 2020.01.20

 • 108IV/00097/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1636/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 109IV/00094/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.637/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 110IV/00093/2020. számú AB ügy

  A villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet 2. melléklet 2.2.9 pontja és a a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 17. § (11) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (energiaügy)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 111IV/00092/2020. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék Bpkf.285/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 112IV/00091/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.739/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 113IV/00089/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.260/2019/4. számú végzése elleni alékotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 114IV/00086/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.551/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előszerződés érvényessége)

  Első irat érkezett: 2020.01.16

 • 115IV/00085/2020. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 52. § (1) bekezdése és a Kúria Bpkf.I.1043/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (igazolási kérelem)

  Első irat érkezett: 2020.01.15

 • 116IV/00083/2020. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.167/2019/6. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 81. § (5) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)

  Első irat érkezett: 2020.01.15

 • 117III/00072/2020. számú AB ügy

  A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdése és a 197. § (10) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (közbeszerzés)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 118IV/00070/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Pkf.I.20.405/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (díjfizetés, fizetési meghagyásos eljárás)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 119IV/00069/2020. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.20.120/2019/32. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása; közvetlen bizonyítás elve)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 120IV/00068/2020. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.21.110/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (új bizonyíték másodfokú polgári peres eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 121IV/00067/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IX.37.882/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (illetménykülönbözet)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 122IV/00058/2020. számú AB ügy

  A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 21.K.27.207/2019/16. számú ítélete és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 9. § (1)-(2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (rokkantsági nyugdíj)

  Első irat érkezett: 2020.01.13

 • 123III/00044/2020. számú AB ügy

  A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 51. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (víziközmű-szolgáltatás korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.01.10

 • 124IV/00020/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10048/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (országgyűlési képviselők pótmagánvádas vádindítványa hivatalos személy elleni erőszak miatt)

  Első irat érkezett: 2020.01.07

 • 125IV/00019/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.643/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlanközvetítői díj)

  Első irat érkezett: 2020.01.07

 • 126IV/02062/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.979/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági ügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.31

 • 127IV/02058/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.130/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.12.30

 • 128IV/02057/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.141/2018/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; pártatlan bíróhoz való jog)

  Első irat érkezett: 2019.12.30

 • 129IV/02056/2019. számú AB ügy

  Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 22/2013. (IV. 8.) VM rendelet 16. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (területalapú támogatás; túligénylés)

  Első irat érkezett: 2019.12.30

 • 130IV/02054/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.632.376/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás elrendelése iránt előterjesztett kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.30

 • 131IV/02051/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.590/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bíró kirendelése)

  Első irat érkezett: 2019.12.23

 • 132IV/02046/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.752/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.12.20

 • 133IV/02043/2019. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Bpkf.769/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád)

  Első irat érkezett: 2019.12.20

 • 134IV/02042/2019. számú AB ügy

  A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 15.K.27.240/2019/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; építési hatósági eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.12.20

 • 135IV/02026/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.078/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése iránti kérelem elutasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.18

 • 136IV/02025/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 2.Pkf.21.077/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése iránti kérelem elutasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.18

 • 137IV/02022/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.37.805/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező elektronikus kapcsolattartás)

  Első irat érkezett: 2019.12.18

 • 138IV/02021/2019. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 29. § (1) bekezdése, 48. § (1) bekezdés l) pontja, 102. § d) pontja, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 608. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kötelező elektronikus kapcsolattartás)

  Első irat érkezett: 2019.12.18

 • 139IV/02014/2019. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék törlése)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 140IV/02012/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 36.K.30.399/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 141IV/02010/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.351/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; eltérő minősítés)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 142IV/02007/2019. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 10.Bpkf.321/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (beszámítás, járművezetéstől eltiltás)

  Első irat érkezett: 2019.12.17

 • 143IV/02005/2019. számú AB ügy

  A Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.089/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi megbízási díj)

  Első irat érkezett: 2019.12.16

 • 144IV/02003/2019. számú AB ügy

  A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.247/2019/24. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.16

 • 145IV/02002/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.IIII.235/2019/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hűtlen kezelés)

  Első irat érkezett: 2019.12.14

 • 146IV/01997/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1286/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.12.14

 • 147IV/01975/2019. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.V.20.099/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.12.12

 • 148IV/01974/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.547/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.12

 • 149IV/01969/2019. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási ügy; zálogjogosult bekapcsolódásának engedélyezése)

  Első irat érkezett: 2019.12.11

 • 150IV/01962/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Bf.I.125/2019/125. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; kábítószer)

  Első irat érkezett: 2019.12.10

 • 151IV/01960/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.604/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.12.10

 • 152IV/01956/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.199/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes elvitele)

  Első irat érkezett: 2019.12.09

 • 153IV/01955/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; becslés)

  Első irat érkezett: 2019.12.09

 • 154IV/01954/2019. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.364/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elbirtoklás megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.09

 • 155IV/01953/2019. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § és 4:168. §, valamint az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet 2. számú melléklete 21. pontja elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 156IV/01952/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.156/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 157IV/01951/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.158/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 158IV/01950/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.154/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 159IV/01949/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.155/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 160IV/01946/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.153/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 161IV/01945/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.157/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 162IV/01944/2019. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pkf.21.159/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási záradék kiállítása iránti kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.07

 • 163IV/01943/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.579/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámolás; hitelezői igény kielégítése)

  Első irat érkezett: 2019.12.06

 • 164IV/01941/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.276/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérírtés)

  Első irat érkezett: 2019.12.06

 • 165IV/01940/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1516/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.12.06

 • 166IV/01935/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.412/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.12.05

 • 167IV/01928/2019. számú AB ügy

  A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megváltozott munkaképességű személyek ellátása)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 168IV/01925/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 9.Kpkf.670.950/2019/2. számú végzése, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdése, és a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 4. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (az Állami Számvevőszék jelentése elleni jogorvoslati lehetőség kizártsága)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 169IV/01923/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 815. § (1) bekezdése és a Kúria Bfv.III.967/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádlói felülvizsgálati indítvány)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 170IV/01922/2019. számú AB ügy

  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végelszámolási kifogás)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 171IV/01916/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.353/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 172IV/01913/2019. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyről szóló 2013. évi V. törvény 4:80. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (lakáson fennálló közös tulajdon megszüntetése; lakáshasználat)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 173III/01912/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 164. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bizonyíték beszerzése)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 174IV/01911/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bt.III.750/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bűnügyi felügyelet, óvadék)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 175IV/01906/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.274/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.29

 • 176IV/01905/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10017/2019/4. számú végzése elleni alktományjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.11.29

 • 177IV/01888/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.26

 • 178IV/01887/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.116/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésből eredő követelés)

  Első irat érkezett: 2019.11.26

 • 179IV/01882/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 47.Pkf.630.550/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pénzbírság)

  Első irat érkezett: 2019.11.25

 • 180IV/01880/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.499/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati jogviszony megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.11.25

 • 181IV/01879/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.25

 • 182IV/01869/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 35.Beü.1494/2016/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tagállami ítélet megfeleltetése)

  Első irat érkezett: 2019.11.21

 • 183IV/01868/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1323/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.21

 • 184IV/01867/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.522/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati jogviszony megszüntetése méltatlanság jogcímén)

  Első irat érkezett: 2019.11.21

 • 185IV/01864/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.628/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.20

 • 186IV/01857/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.973/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tartózkodási kártya)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 187IV/01856/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.261/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 188IV/01855/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 189IV/01854/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 190IV/01853/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 191IV/01852/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 192IV/01848/2019. számú AB ügy

  A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 44. § (2) bekezdés a) pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Bf.57/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, TÉSZ)

  Első irat érkezett: 2019.11.18

 • 193IV/01845/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.696/2019/2.számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.18

 • 194IV/01831/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.III.10.358/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata

  Első irat érkezett: 2019.11.14

 • 195IV/01823/2019. számú AB ügy

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (felmentés kötelező óvodai nevelés alól)

  Első irat érkezett: 2019.11.13

 • 196IV/01815/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 37.K.32.953/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felsőoktatási felvételi eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.11.12

 • 197IV/01768/2019. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.352/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.31

 • 198IV/01754/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1482/2019/2. számú végzése és a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 436. § (1) bekezdés elleni alkotmányjogi panasz (fokozatváltás)

  Első irat érkezett: 2019.10.30

 • 199IV/01746/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.359/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem; tisztességtelen eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.10.29

 • 200IV/01740/2019. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.343/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati díj megfizetése iránti per)

  Első irat érkezett: 2019.10.29

 • 201IV/01700/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1209/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.22

 • 202IV/01698/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 21.Bpkf.9518/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.22

 • 203IV/01677/2019. számú AB ügy

  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (vallásszabadság)

  Első irat érkezett: 2019.10.17

 • 204IV/01676/2019. számú AB ügy

  A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (vallásszabadság)

  Első irat érkezett: 2019.10.17

 • 205IV/01660/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 15.Mpkf.20.243/2019/3. számú végzése és a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 57. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati viszony helyreállítása)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 206V/01657/2019. számú AB ügy

  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 207IV/01656/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.360/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; költségvetési csalás)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 208IV/01653/2019. számú AB ügy

  A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5021/2019/4. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet törvényessége)

  Első irat érkezett: 2019.10.15

 • 209IV/01644/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 1.Bpkf.599/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.11

 • 210IV/01636/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.389/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adócsalás)

  Első irat érkezett: 2019.10.10

 • 211IV/01634/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1017/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.10.10

 • 212IV/01633/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1196/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.10.10

 • 213IV/01619/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1121/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.08

 • 214IV/01618/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Bpkf.1109/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.08

 • 215IV/01585/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1243/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.02

 • 216IV/01583/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 1.Bpkf.1096/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.02

 • 217IV/01623/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.393/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.10.02

 • 218IV/01577/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.541/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.10.01

 • 219IV/01566/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.512/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (illetménykülönbözet megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.09.30

 • 220IV/01563/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.8922/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.09.27

 • 221IV/01553/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680071/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hangfelvétel mint bizonyítási eszköz)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 222IV/01546/2019. számú AB ügy

  Hatvan Város Önkormányzat képviselőtestületének Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 6/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdés c) pontja és a rendelet 1.1. mellékletének 13. számú szabályozási tervlapja elleni alkotmányjogi panasz (építési szabály)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 223IV/01536/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 4.Bpkf.1060/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.25

 • 224IV/01533/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.670/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntető ügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.25

 • 225IV/01525/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.77/2019/39. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adócsalás bűntette)

  Első irat érkezett: 2019.09.24

 • 226IV/01522/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pvf.I.20.598/2018/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.09.24

 • 227IV/01512/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.369/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.23

 • 228IV/01510/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése; jogi személy)

  Első irat érkezett: 2019.09.23

 • 229IV/01503/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.950/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogalap nélküli gazdagodás)

  Első irat érkezett: 2019.09.20

 • 230IV/01480/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.840/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.17

 • 231IV/01473/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.841/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.09.16

 • 232IV/01464/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 3.Bkf.421/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.13

 • 233IV/01462/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.985/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés hatálytalanságának megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.09.13

 • 234IV/01444/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.134/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.09.10

 • 235IV/01442/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 107.K.700.960/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása)

  Első irat érkezett: 2019.09.10

 • 236II/01437/2019. számú AB ügy

  A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. LXX törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (köznevelés, tankönyvellátás)

  Első irat érkezett: 2019.09.10

 • 237IV/01426/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.359/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.05

 • 238IV/01422/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kf.VI.37.816/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.05

 • 239IV/01409/2019. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.21.129/2018/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezés szabadsága; közúti közlekedési szabályok megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.09.03

 • 240IV/01403/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.618/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás kürölményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.02

 • 241IV/01399/2019. számú AB ügy

  A kutatás, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése, 10. §-a, valamint a 35. §-a, abba foglaltan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kutatóintézeti hálózat működtetése, tulajdonhoz való jog sérelme)

  Első irat érkezett: 2019.09.02

 • 242IV/01391/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.08.30

 • 243IV/01385/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 48.Pf.640.384/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hitelszerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2019.08.29

 • 244IV/01382/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.463/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2019.08.29

 • 245IV/01379/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.260/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2019.08.27

 • 246IV/01376/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.799/2017/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási eljárás; kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.08.27

 • 247IV/01375/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 651. § (1) bekezdése és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jogok megsértésének bűntette)

  Első irat érkezett: 2019.08.27

 • 248IV/01371/2019. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 2.Bpkf.168/2019/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselet, pótmagánvádló)

  Első irat érkezett: 2019.08.26

 • 249IV/01368/2019. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Cgf.IV.47.006/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (változásbejegyzési kérelem)

  Első irat érkezett: 2019.08.26

 • 250IV/01349/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.748/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás kürölményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.08.16

 • 251IV/01339/2019. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pkf.I.25.060/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás; tisztességtelen eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.08.13

 • 252IV/01329/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 7.Bpkf.83/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.08.12

 • 253IV/01323/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.297/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

  Első irat érkezett: 2019.08.09

 • 254IV/01317/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.336/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.08.08

 • 255IV/01316/2019. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Cgtf.III.30.194/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felügyeleti eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.08.08

 • 256IV/01300/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.291/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (antennatorony)

  Első irat érkezett: 2019.08.06

 • 257IV/01298/2019. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 146. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

  Első irat érkezett: 2019.08.05

 • 258IV/01294/2019. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 1.Mf.20.451/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.08.05

 • 259IV/01292/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.V.30.045/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bankgarancia, Líbia, embargó)

  Első irat érkezett: 2019.08.02

 • 260IV/01291/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.715/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadásának megtagadása)

  Első irat érkezett: 2019.08.02

 • 261IV/01275/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.226/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.30

 • 262IV/01274/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 6.Bpkf.1042/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panaszt (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.30

 • 263IV/01266/2019. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 43.K.27.284/2019/14. számú ítélete elleni alkomtányjogi panasz (építésügyi határozat)

  Első irat érkezett: 2019.07.29

 • 264IV/01261/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.729/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartozás és járulékai megfizetése; önkormányzat)

  Első irat érkezett: 2019.07.26

 • 265IV/01259/2019. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 354. § (4) bekezdése és a Kúria Bfv.III.138/2019/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogtalan elsajátítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.26

 • 266IV/01256/2019. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 176. § (1) bekezdés j.) pontja elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.25

 • 267IV/01249/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 57.Pf.638.473/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (foglaló)

  Első irat érkezett: 2019.07.24

 • 268IV/01243/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ellátás visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 269IV/01237/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 8.Kf.650593/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felmentés jogellességének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 270IV/01236/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.722/2019. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügyi közigazgatási határozat)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 271II/01231/2019. számú AB ügy

  A 2019. évi XI. törvény 3. §-ában foglalt Megállapodás a Nemzetközi Beruházási Bank és Magyarország Kormánya között a Nemzetközi Beruházási Bank magyarországi székhelyéről 5.2.- 5.4. pontja, 6.1. és 6.4. pontja, valamint 11.1. pontja elleni utólagos normakontroll indítvány (Nemzetközi Beruházási Bank)

  Első irat érkezett: 2019.07.22

 • 272IV/01223/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.160/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.07.19

 • 273II/01214/2019. számú AB ügy

  A kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (MTA szabályozása)

  Első irat érkezett: 2019.07.18

 • 274IV/01206/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.241/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszakövetelése)

  Első irat érkezett: 2019.07.16

 • 275IV/01182/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.637.449/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (lakás kiürítése)

  Első irat érkezett: 2019.07.11

 • 276IV/01162/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.347/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (működtetési jog)

  Első irat érkezett: 2019.07.08

 • 277IV/01159/2019. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.20.452/2018/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (demonstráció)

  Első irat érkezett: 2019.07.04

 • 278IV/01144/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.941/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (MOKK közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2019.07.03

 • 279IV/01131/2019. számú AB ügy

  A Pécsi Ítélőtábla Pf.VI.20.126/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.07.02

 • 280IV/01123/2019. számú AB ügy

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55/B. §-a elleni alkotmányjogi panasz (tervezői dokumentáció szerzői joga)

  Első irat érkezett: 2019.06.28

 • 281IV/01121/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.236/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.06.28

 • 282IV/01120/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.20.886/2018/5. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tárgyaláson kívűli elbírálása)

  Első irat érkezett: 2019.06.28

 • 283IV/01098/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.688/2018/8. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelensége; kötelesrész kiadása)

  Első irat érkezett: 2019.06.26

 • 284IV/01091/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pf.639.692/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2019.06.25

 • 285IV/01087/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.22.641/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

  Első irat érkezett: 2019.06.25

 • 286IV/01081/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.191/2017. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.24

 • 287IV/01073/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.34.299/2018/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (éjszakai zárvatartás)

  Első irat érkezett: 2019.06.21

 • 288IV/01069/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.028/2019/2. számú végzése (perújítás elutasítása)

  Első irat érkezett: 2019.06.21

 • 289IV/01063/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.681/2018/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (öröklési ügy)

  Első irat érkezett: 2019.06.20

 • 290IV/01062/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 14.Beüf.592/2018/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)

  Első irat érkezett: 2019.06.20

 • 291IV/01051/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.19

 • 292IV/01043/2019. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.18

 • 293IV/01023/2019. számú AB ügy

  A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 4. § (3) bekezdése és 11/A. §-a ellleni alkotmányjogi panasz (mélygarázs bérleti szerződés)

  Első irat érkezett: 2019.06.14

 • 294IV/01004/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 12.Bf.305/2018/104. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (új pszichoaktív anyaggal való visszaélés)

  Első irat érkezett: 2019.06.13

 • 295IV/00996/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.22.561/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.12

 • 296IV/00992/2019. számú AB ügy

  Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) számú önkormányzati rendelete, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 34.K.30.121/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati rendelet)

  Első irat érkezett: 2019.06.11

 • 297IV/00967/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi és Munkaügyi bíróság 41.K.32.174/2017/34. számú ítélete és a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2015. (XI. 27.) Ör. elleni alkotmányjogi panasz (települési adó)

  Első irat érkezett: 2019.06.04

 • 298IV/00957/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.10.144/2018/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogorvoslattól való elzárás)

  Első irat érkezett: 2019.06.03

 • 299IV/00949/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.156/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 300V/00942/2019. számú AB ügy

  A Kúriának a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdéseiről szóló 6/2013. PJE számú jogegységi határozata 3. pontja, az 1/2016. PJE számú jogegységi határozat 1. és 2. pontja, valamint a 2/2014. PJE számú határozat 1. pontjához tartozó indokolás egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása (deviza alapú kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 301IV/00958/2019. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.532/2018/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 302IV/00939/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1.408/2018/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rongálás, véleménynyilvánítás)

  Első irat érkezett: 2019.05.30

 • 303IV/00922/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.804/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyermektartásdíj felemelése)

  Első irat érkezett: 2019.05.28

 • 304IV/00921/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 10.Kpkf.670.087/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (teljesítési bírság)

  Első irat érkezett: 2019.05.28

 • 305IV/00909/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1359/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közokirat-hamisítás, menekültügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.27

 • 306IV/00904/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.203/2018/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati jogviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.05.24

 • 307IV/00902/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bvf.222/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.05.24

 • 308IV/00861/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.016/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (banktitok)

  Első irat érkezett: 2019.05.20

 • 309IV/00852/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.X.37.257/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (társadalombiztosítási ügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.17

 • 310IV/00847/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.195/2018/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.16

 • 311IV/00827/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.477/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt munkabér)

  Első irat érkezett: 2019.05.14

 • 312II/00817/2019. számú AB ügy

  A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény, valamint a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (közjogi érvénytelenség)

  Első irat érkezett: 2019.05.14

 • 313IV/00790/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.948/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.05.08

 • 314IV/00774/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.05.06

 • 315IV/00756/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.648/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi ügy)

  Első irat érkezett: 2019.04.30

 • 316III/00751/2019. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 20. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (anyanyelv használat)

  Első irat érkezett: 2019.04.30

 • 317IV/00750/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bpkf.I.7/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2019.04.30

 • 318IV/00749/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 25.Bpkf.5996/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (magánindítvány hiánya)

  Első irat érkezett: 2019.04.30

 • 319IV/00743/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 320III/00742/2019. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (2) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 20. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (anyanyelv használat)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 321V/00732/2019. számú AB ügy

  A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § és 37/A. §-nak nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (devizahitel, fogyasztói kölcsönszerződés, elszámolás szabályai)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 322IV/00726/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.252/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pertárgy értéke)

  Első irat érkezett: 2019.04.26

 • 323IV/00702/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.279/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyeleti díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.04.18

 • 324IV/00676/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.932/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy)

  Első irat érkezett: 2019.04.15

 • 325IV/00660/2019. számú AB ügy

  A Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 103.Mpk.50.015/2018/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati képviselői megbízás megszűnése; köztartozásmentes adózók nyilvántartása)

  Első irat érkezett: 2019.04.11

 • 326IV/00622/2019. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.050/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.04.04

 • 327IV/00607/2019. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.02

 • 328IV/00597/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése és polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.01

 • 329IV/00540/2019. számú AB ügy

  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 11. § (2) bekezdése és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (személyes adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.03.27

 • 330X/00453/2019. számú AB ügy

  Az Alaptörvény 25. cikk (5) és (6) bekezdésének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2019.03.18

 • 331IV/00408/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.1632/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2019.03.07

 • 332IV/00404/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.03.06

 • 333II/00395/2019. számú AB ügy

  A 18/2018. (XII.15.) HM rendelet egyes rendelkezései, valamint a 24/2005.( VI.30.) HM rendelet melléklete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (a parlamenti ellenőrzés eszközei)

  Első irat érkezett: 2019.03.05

 • 334IV/00341/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.02.21

 • 335IV/00340/2019. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. §, 99. § (1) bekezdése, 80. § (1) és (3) bekezdése, valamint a Kúria Kfv.III.38.281/2018/2. számú végzése elleni lakotmányjogi panasz (kisajátítás)

  Első irat érkezett: 2019.02.21

 • 336IV/00317/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.480/2018/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati jog törlése)

  Első irat érkezett: 2019.02.15

 • 337IV/00316/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.398/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2019.02.15

 • 338II/00313/2019. számú AB ügy

  A Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány által az ECHO HUNGÁRIA TV Televíziózási, Kommunikációs és Szolgáltató zártkörű Részvénytársaság, a Magyar Idők Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, a New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint az OPUS PRESS Zártkörűen Működő Részvénytársaság megszerzésének nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítéséről szóló 229/2018. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-a elleni utólagos normakontroll (médiatartalom-szolgáltatók összefonódása)

  Első irat érkezett: 2019.02.15

 • 339IV/00222/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.405/2018/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (környezetvédelem, Natura 2000)

  Első irat érkezett: 2019.01.31

 • 340IV/00215/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.30

 • 341II/00201/2019. számú AB ügy

  Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései, és a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll (erdőgazdálkodás rendje, Natura 2000)

  Első irat érkezett: 2019.01.29

 • 342IV/00186/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.430/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adólevonási jog)

  Első irat érkezett: 2019.01.28

 • 343IV/00172/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.782/2018/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése ellni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.25

 • 344IV/00111/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.22.154/2017/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.01.17

 • 345II/00083/2019. számú AB ügy

  A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 94. § (3) bekezdése, 109. § (2) bekezdése, és a 135. § (3) bekezdése ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (munkaidőkeret, elszámolási időszak)

  Első irat érkezett: 2019.01.14

 • 346IV/00078/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eljáró bíróság kijelölése, ügyáthelyezés)

  Első irat érkezett: 2019.01.14

 • 347IV/01791/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.603/2018/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eljáró bíróság kijelölése)

  Első irat érkezett: 2018.12.07

 • 348IV/01771/2018. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 9.Pf.21.564/2017/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (visszaható hatályú jogalkalmazás)

  Első irat érkezett: 2018.12.03

 • 349II/01759/2018. számú AB ügy

  A Kúria 6/2018. Büntető jogegységi határozata elleni utólagos normakontroll (csődbűncselekmény sértetti fogalma)

  Első irat érkezett: 2018.11.30

 • 350IV/01627/2018. számú AB ügy

  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 47. § (8) bekezdése és 78/I. §-a, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2018.10.31

 • 351IV/01611/2018. számú AB ügy

  Az OBH elnökének a bíróságok igazgatásáról rendelkező szabályzatról szóló 6/2015. (XI. 30.) OBH utasítása 103. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (OBT tag mentesítése; bírói függetlenség)

  Első irat érkezett: 2018.10.25

 • 352IV/01551/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.077/2017/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2018.10.13

 • 353IV/01505/2018. számú AB ügy

  A Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.IK.27.413/2017/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; szórakozóhely nyitvatartása)

  Első irat érkezett: 2018.10.05

 • 354IV/01499/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.633.500/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2018.10.04

 • 355IV/01368/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.884/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2018.09.10

 • 356IV/01361/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.018/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felhívás)

  Első irat érkezett: 2018.09.06

 • 357IV/01351/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.460/2017/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közlekedésigazgatási ügy)

  Első irat érkezett: 2018.09.04

 • 358IV/01331/2018. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 327. §, a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény 12. § (1) bekezdése, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 47. § (1) bekezdése és a Kúria I.35.466/2017/10 számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (takarékszövetkezet ellenőrzése)

  Első irat érkezett: 2018.08.28

 • 359IV/01304/2018. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.595/2017/4. számú ítélete és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (elmaradt bérpótlék megfizetése)

  Első irat érkezett: 2018.08.22

 • 360IV/01212/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.757/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (választott bírói pártatlanság)

  Első irat érkezett: 2018.07.26

 • 361IV/01202/2018. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 18.Bf.159/2018/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen bírósági eljárás)

  Első irat érkezett: 2018.07.24

 • 362IV/01200/2018. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.299/2017/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése, fegyelmi eljárás)

  Első irat érkezett: 2018.07.24

 • 363IV/01197/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.094/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés)

  Első irat érkezett: 2018.07.24

 • 364IV/01094/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.941/2017/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2018.06.29

 • 365IV/01092/2018. számú AB ügy

  A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2017. (XII. 18.) számú Önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (közterület-használat)

  Első irat érkezett: 2018.06.28

 • 366IV/00980/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.295/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (energia ügy, közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2018.06.07

 • 367IV/00960/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.284/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége; ebtartás)

  Első irat érkezett: 2018.06.04

 • 368IV/00815/2018. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:109. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (apasági vélelem megdöntése)

  Első irat érkezett: 2018.05.08

 • 369IV/00686/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.306/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2018.04.13

 • 370IV/00504/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 20.Szef.65/2017/2. számú végzése, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezési határidő, végzés kézbesítése)

  Első irat érkezett: 2018.03.21

 • 371IV/00412/2018. számú AB ügy

  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tiltott prostitúció szabálysértés, fiatalkorú)

  Első irat érkezett: 2018.03.09

 • 372X/00364/2018. számú AB ügy

  Az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2018.03.01

 • 373IV/00180/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.137/2017/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. § (2) bekezdés "és a megsértett jogszabályhely" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tartalma)

  Első irat érkezett: 2018.01.31

 • 374IV/00061/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban)

  Első irat érkezett: 2018.01.15

 • 375IV/00031/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.917/2017/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.08

 • 376IV/00013/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.914/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.03

 • 377IV/00012/2018. számú AB ügy

  A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (bírság aláírásgyűjtő ívek visszaadásának elmulasztása miatt)

  Első irat érkezett: 2018.01.03

 • 378IV/02243/2017. számú AB ügy

  A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz (védett természeti területek kisajátítása)

  Első irat érkezett: 2017.12.18

 • 379IV/02106/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 2.Kpk.670.286/2017/3. számú végzése és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 102. § (1) bekezdés h) pontja elleni alkotmányjogi panasz (nemzetiségi önkormányzati ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2017.11.20

 • 380IV/02041/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2017.11.03

 • 381IV/01857/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)

  Első irat érkezett: 2017.09.27

 • 382IV/01832/2017. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.400/2017/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér és kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2017.09.22

 • 383IV/01830/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)

  Első irat érkezett: 2017.09.22

 • 384IV/01698/2017. számú AB ügy

  a Kúria Pfv.VI.20.181/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezési határidő)

  Első irat érkezett: 2017.08.30

 • 385IV/01685/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2017.08.28

 • 386IV/01684/2017. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.040/2017/3. számú végzése, és Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 38. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (polgármester méltatlanságának kimondása)

  Első irat érkezett: 2017.08.28

 • 387IV/01599/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.30.796/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2017.08.03

 • 388IV/01528/2017. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.539/2016/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 271. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kúriai felülvizsgálat megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2017.07.20

 • 389IV/01357/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 4.Mfv.690.096/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás megengedhetősége, EU Bíróság határozata)

  Első irat érkezett: 2017.06.27

 • 390IV/01333/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.906/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2017.06.22

 • 391IV/01294/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 31.K.33.703/2016/13. számú ítélete és Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviselőtestületének egyes helyi adókról szóló 49/2008. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (építményadó)

  Első irat érkezett: 2017.06.16

 • 392IV/01017/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)

  Első irat érkezett: 2017.04.19

 • 393IV/00899/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.635.282/2016/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtói kézbesítés)

  Első irat érkezett: 2017.04.03

 • 394IV/00797/2017. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.130/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bizonyítás a felülvizsgálati eljárásban)

  Első irat érkezett: 2017.03.22

 • 395IV/00648/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.963/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pénzügyi szolgáltatói tevékenység végzésére vonatkozó engedély visszavonása)

  Első irat érkezett: 2017.03.02

 • 396IV/00632/2017. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.032/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szakmai képviselet bíróság előtt)

  Első irat érkezett: 2017.02.28

 • 397IV/00605/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 11.Fpkf.44.005/2016/3. számú végzése elleni panasz (perköltség)

  Első irat érkezett: 2017.02.23

 • 398IV/00546/2017. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.062/2016/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott határozat, visszaható hatály tilalma)

  Első irat érkezett: 2017.02.15

 • 399IV/00464/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 57.Pkf.636.453/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)

  Első irat érkezett: 2017.02.06

 • 400IV/00309/2017. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.250/2016/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (távközlési különadó)

  Első irat érkezett: 2017.01.30

 • 401IV/00139/2017. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vallási közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2017.01.17

 • 402X/01936/2016. számú AB ügy

  Az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2016.11.28

 • 403II/01859/2016. számú AB ügy

  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdése és (7) bekezdése elleni utólagos normakontroll (adótitok)

  Első irat érkezett: 2016.11.14

 • 404IV/01707/2016. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.491/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói kinevezés módosítása)

  Első irat érkezett: 2016.10.10

 • 405IV/01675/2016. számú AB ügy

  A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége jogkövetkezményeinek érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2016.10.04

 • 406IV/01592/2016. számú AB ügy

  A Bjt. és a Bszi. egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.45.731/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírói pályázat eredményével szembeni jogorvoslat)

  Első irat érkezett: 2016.09.19

 • 407IV/01563/2016. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítási igény érvényesítésének határideje)

  Első irat érkezett: 2016.09.13

 • 408IV/01365/2016. számú AB ügy

  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a elleni alktományjogi panasz (személyes adatok védelme)

  Első irat érkezett: 2016.07.26

 • 409IV/01198/2016. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 18.K.32.468/2015/8. számú ítélete, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés v) pontja elleni alkotmányjogi panasz (illetékfizetési kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2016.06.24

 • 410II/01187/2016. számú AB ügy

  A mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 3-8., valamint 10. pontja elleni utólagos normakontroll ("Földet a Gazdáknak!" program, mintagazdaságok kialakítása)

  Első irat érkezett: 2016.06.22

 • 411IV/00577/2016. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 22.Gf.40.105/2015/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog)

  Első irat érkezett: 2016.03.24

 • 412IV/00334/2016. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.505/2015/2. számú végzése és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés "a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzés, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2016.02.18

 • 413IV/02967/2015. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.1812/2014/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.09.28

 • 414IV/02756/2015. számú AB ügy

  A Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.052/2015/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mezőgazdasági célú ingatlan-hasznosítás, erdőgazdálkodó, illetékmentesség)

  Első irat érkezett: 2015.08.26

 • 415IV/02278/2015. számú AB ügy

  A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdései, a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. és 43 §-ai, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.23/2012/101. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2015.07.24

 • 416IV/01159/2015. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdése, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. §-a és 43. §-a, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 24.B.131/2011/115. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás-tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.04.30

 • 417II/00861/2015. számú AB ügy

  A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásával kapcsolatos beruházásról, valamint az ezzel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi VII. törvény 5. §-a elleni utólagos normakontroll (közérdekű adatok megismerhetőségének kizárása)

  Első irat érkezett: 2015.03.23

 • 418II/00733/2015. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 132. § (3a) bekezdése tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll (előzetes letartóztatás időtartama felső határának hiánya)

  Első irat érkezett: 2015.03.09

 • 419IV/00006/2015. számú AB ügy

  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, a 72/A. § (2) bekezdése, és a 72/B. § (2) bekezdésének e) pontja, továbbá a 72/B. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vénalenyomat rögzítése)

  Első irat érkezett: 2015.01.05

 • 420IV/00299/2014. számú AB ügy

  A Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.Kpk.50.084/2013/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hirdetményi kézbesítés)

  Első irat érkezett: 2014.02.13

 • 421II/01011/2013. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alaptörvény-ellenessége tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll kérelem (közeli hozzátartozó fogalma az új Ptk.-ban)

  Első irat érkezett: 2013.06.27

 • 422IV/01002/2013. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2013.06.26