EN
 • 1IV/02849/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.055/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes biztosítási intézkedés versenyfelügyeleti eljárásban)

  Első irat érkezett: 2021.07.16

 • 2IV/02829/2021. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Szk.1665/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési joggal visszaélés)

  Első irat érkezett: 2021.07.14

 • 3IV/02766/2021. számú AB ügy

  A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 15. § (3) bekezdése és a Kúria K.IV.39.999/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (perbelépés kizártsága gyülekezési ügyben)

  Első irat érkezett: 2021.07.07

 • 4IV/02741/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bhar.IV.3/2021/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2021.07.05

 • 5IV/02695/2021. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.638/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2021.06.29

 • 6IV/02692/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.327/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági ügy; kapcsolattartás)

  Első irat érkezett: 2021.06.29

 • 7IV/02678/2021. számú AB ügy

  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók megbízhatósági vizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.06.28

 • 8IV/02676/2021. számú AB ügy

  A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 133. § (4a) bekezdése, és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 10/E. § a)-c) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összeg letéti számlán tartalékolása az elítélt szabadulásáig)

  Első irat érkezett: 2021.06.28

 • 9III/02647/2021. számú AB ügy

  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pontja, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont "születési" szövegrésze és a 69/B. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése)

  Első irat érkezett: 2021.06.25

 • 10I/02644/2021. számú AB ügy

  Az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény (T/16223. számú törvényjavaslat) 1-3. §-ai tárgyában előterjesztett előzetes normakontroll indítvány (műemléki épületben lévő lakásokon alapított vételi jog)

  Első irat érkezett: 2021.06.25

 • 11IV/02626/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.883/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jubileumi jutalom)

  Első irat érkezett: 2021.06.24

 • 12IV/02532/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 17.Pkf.25.182/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2021.06.18

 • 13IV/02503/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.092/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.06.16

 • 14III/02502/2021. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 18. pont a)-b) alpontja és 33. pontja, valamint a 2020. évi CLIV. törvény elleni bírói kezdeményezés (az új pszichoaktív anyag és a kábítószer büntetőjogi fogalmának meghatározására irányuló szabályozás)

  Első irat érkezett: 2021.06.16

 • 15IV/02481/2021. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék 11.Pf.20.589/2020/20/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződésből eredő tartozás)

  Első irat érkezett: 2021.06.15

 • 16IV/02480/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.206/2020/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felügyeleti eljárás)

  Első irat érkezett: 2021.06.15

 • 17IV/02475/2021. számú AB ügy

  A pirotechnikai termékek forgalmazásának és felhasználásának év végi korlátozásáról szóló 587/2020. (XII. 16.) Korm. rend. 1. § a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (pirotechnikai termékek, ideiglenes tárolóhelyek engedélyezésének megtiltása)

  Első irat érkezett: 2021.06.15

 • 18IV/02436/2021. számú AB ügy

  A Nyíregyházi Törvényszék 2.Pf.20.088/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog megváltoztatása; eljárási szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2021.06.11

 • 19IV/02399/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III:37.946/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy)

  Első irat érkezett: 2021.06.09

 • 20IV/02396/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.001/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi hatóság felügyeleti hatásköre, jogellenesen kezelt személyes adatok ex officio törlésének elrendelése)

  Első irat érkezett: 2021.06.09

 • 21III/02354/2021. számú AB ügy

  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése, alkalmazási tilalom)

  Első irat érkezett: 2021.06.08

 • 22IV/02353/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 8.K.701.572/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2021.06.08

 • 23IV/02299/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.06.07

 • 24II/02280/2021. számú AB ügy

  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény egyes rendelkezései, valamint ezzel összefüggésben az alapítványi tisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok elleni utólagos normakontroll indítvány (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok)

  Első irat érkezett: 2021.06.04

 • 25IV/02204/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.013/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

  Első irat érkezett: 2021.06.02

 • 26IV/02089/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.030/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés, perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.31

 • 27IV/02088/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.022/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés, perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.31

 • 28IV/02087/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.015/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés, perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.31

 • 29IV/02085/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Gpkf.III.30.021/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (permegszüntető végzés, perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.31

 • 30IV/02044/2021. számú AB ügy

  A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó mértéke)

  Első irat érkezett: 2021.05.28

 • 31IV/02037/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kf.V.40.355/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hírközlési ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.05.28

 • 32IV/02033/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.39.335/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (oktatásügy, érintettség)

  Első irat érkezett: 2021.05.27

 • 33IV/01977/2021. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.Szk.17.966/2020/7. számú végzése és a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 3. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2021.05.27

 • 34IV/01617/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.177/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.05.19

 • 35IV/01497/2021. számú AB ügy

  A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. § (1) bekezdése, valamint a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó és helyi iparűzési adó mértéke)

  Első irat érkezett: 2021.05.17

 • 36IV/01442/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.452/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sajtóbelépő igénylése az Országházba)

  Első irat érkezett: 2021.05.17

 • 37IV/01374/2021. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 2.Pf.25.503/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.05.14

 • 38IV/01273/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kf.V.39.060/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mulasztási per)

  Első irat érkezett: 2021.05.13

 • 39III/01215/2021. számú AB ügy

  A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 26. § (2) bekezdés a) pontja elleni bírói kezdeményezés (rendőri intézkedés, diszkrimináció, jogforrási hierarchia)

  Első irat érkezett: 2021.05.12

 • 40IV/01171/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.05.11

 • 41IV/01151/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.636/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés hatálytalansága, perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.11

 • 42IV/01149/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.380/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hatáskör hiányában kiadott hatósági bizonyítvány semmissége)

  Első irat érkezett: 2021.05.11

 • 43IV/01122/2021. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 217. § (2) bekezdése és a bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény 59. §-a elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási kifogás határideje)

  Első irat érkezett: 2021.05.10

 • 44IV/01095/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.671/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartózkodási engedély visszavonása)

  Első irat érkezett: 2021.05.10

 • 45IV/01093/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (védettségi igazolvány; hátrányos megkülönböztetés)

  Első irat érkezett: 2021.05.10

 • 46IV/01078/2021. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.073/2021/2. számú végzése és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2021.05.07

 • 47IV/01055/2021. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.15.213/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2021.05.06

 • 48IV/01054/2021. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 12.Bf.38/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád hamis vád esetén)

  Első irat érkezett: 2021.05.06

 • 49III/01037/2021. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 793. § (3) bekezdés "is" szövegrésze elleni bírói kezdeményezés (jogi képviselet terjedelme pótmagánvádas eljárásban)

  Első irat érkezett: 2021.05.05

 • 50IV/01024/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.800/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyügy)

  Első irat érkezett: 2021.05.04

 • 51IV/01018/2021. számú AB ügy

  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 19. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén járó végkielégítése)

  Első irat érkezett: 2021.05.04

 • 52IV/00995/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.1818/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata; kötelező védőoltás)

  Első irat érkezett: 2021.05.03

 • 53IV/00994/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.344/2020/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás elutasítása)

  Első irat érkezett: 2021.05.03

 • 54IV/00993/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.120/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (reintegrációs őrizet)

  Első irat érkezett: 2021.05.03

 • 55IV/00992/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VII.40.464/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogvita)

  Első irat érkezett: 2021.05.03

 • 56IV/00990/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.100/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.03

 • 57IV/00989/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.634.681/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szakértő díja, közjegyző végzésének megküldése)

  Első irat érkezett: 2021.05.03

 • 58IV/00981/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.39.208/2021/2. számú végzése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél benyújtásának helye, elektronikus keresetindítás)

  Első irat érkezett: 2021.04.29

 • 59IV/00980/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.39.207/2021/2. számú végzése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél benyújtásának helye, elektronikus keresetindítás)

  Első irat érkezett: 2021.04.29

 • 60IV/00979/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.39.206/2021/2. számú végzése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél benyújtásának helye, elektronikus keresetindítás)

  Első irat érkezett: 2021.04.29

 • 61IV/00978/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 48.K.701.397/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2021.04.29

 • 62IV/00976/2021. számú AB ügy

  Az egyes vagyonkezelői alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződések megszűnése; a kártalanítás mértéke)

  Első irat érkezett: 2021.04.29

 • 63IV/00963/2021. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pkf.20.820/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fizetési meghagyás elleni perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.04.27

 • 64IV/00962/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.902/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítási per)

  Első irat érkezett: 2021.04.27

 • 65IV/00955/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.636.479/2020/3. végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2021.04.27

 • 66IV/00953/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VII.21.048/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés létrejöttének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2021.04.27

 • 67IV/00952/2021. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.206/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2021.04.27

 • 68III/00950/2021. számú AB ügy

  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 13/A. §-a elleni egyedi normakontroll (hulladékégetői kapacitás növelésének korlátozása)

  Első irat érkezett: 2021.04.27

 • 69IV/00949/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.940/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)

  Első irat érkezett: 2021.04.27

 • 70IV/00947/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.38.042/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő aláírása)

  Első irat érkezett: 2021.04.26

 • 71IV/00945/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.766/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.04.26

 • 72IV/00944/2021. számú AB ügy

  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 19. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozók közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén járó végkielégítése)

  Első irat érkezett: 2021.04.26

 • 73IV/00943/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.38.074/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bíróval szembeni abszolút kizárási ok)

  Első irat érkezett: 2021.04.26

 • 74IV/00940/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.698/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jóhírnév megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.04.26

 • 75IV/00939/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.649/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés földhasználatért)

  Első irat érkezett: 2021.04.26

 • 76IV/00938/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 50.Pkf.634.098/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogellenes elvitel; perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.04.23

 • 77IV/00936/2021. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.14.366/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési szabálysértés autós gyűlésen)

  Első irat érkezett: 2021.04.23

 • 78IV/00935/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.229/2020/5. számú végzése (házasság felbontása; kapcsolattartás)

  Első irat érkezett: 2021.04.23

 • 79IV/00924/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.017/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizailletmény után járó nyugdíj)

  Első irat érkezett: 2021.04.22

 • 80IV/00919/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.683/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (visszterhes vagyonátruházási illeték)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 81IV/00918/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.204/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy; elővásárlási jog)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 82IV/00917/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 14.Gf.40.404/2020/10/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú szerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 83IV/00914/2021. számú AB ügy

  A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 22. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes kiadatási letartóztatás)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 84IV/00913/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 65.Kbf.66/2019/70. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hivatali vesztegetés)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 85IV/00911/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 65.Kbf.66/2019/70. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hivatali vesztegetés)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 86IV/00910/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 65.Kbf.66/2019/70. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hivatali vesztegetés)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 87IV/00909/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 65.Kbf.66/2019/70. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hivatali vesztegetés)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 88IV/00908/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 65.Kbf.66/2019/70. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hivatali vesztegetés)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 89IV/00895/2021. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 14.Szk.16.414/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési joggal visszaélés)

  Első irat érkezett: 2021.04.20

 • 90IV/00891/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.977/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jóhírnév megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.04.20

 • 91IV/00889/2021. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.052/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2021.04.20

 • 92IV/00888/2021. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.048/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2021.04.20

 • 93IV/00887/2021. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 3.Pkf.20.051/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2021.04.20

 • 94IV/00876/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.528/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kizárt védő eljárása)

  Első irat érkezett: 2021.04.19

 • 95IV/00875/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.528/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kizárt védő eljárása)

  Első irat érkezett: 2021.04.19

 • 96IV/00873/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.978/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kereshetőségi jog)

  Első irat érkezett: 2021.04.19

 • 97IV/00871/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.978/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kereshetőségi jog)

  Első irat érkezett: 2021.04.19

 • 98IV/00858/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.178/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítás)

  Első irat érkezett: 2021.04.15

 • 99IV/00847/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.949/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tartózkodási engedély meghosszabbításának elutasítása)

  Első irat érkezett: 2021.04.14

 • 100IV/00846/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.640/2020/18. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (élettársi közös vagyon megosztása)

  Első irat érkezett: 2021.04.14

 • 101IV/00845/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pkf.636.005/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2021.04.14

 • 102IV/00837/2021. számú AB ügy

  Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének változtatási tilalom elrendeléséről szóló 11/2020. (X.16.) számú önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (változtatási tilalom a településképi eszközök változtatásának időtartamára)

  Első irat érkezett: 2021.04.13

 • 103IV/00835/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.226/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás)

  Első irat érkezett: 2021.04.13

 • 104IV/00819/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 35.K.703.986/2020/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyi közigazgatási jogvita)

  Első irat érkezett: 2021.04.12

 • 105IV/00818/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.009/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

  Első irat érkezett: 2021.04.12

 • 106IV/00816/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.484/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, környezetszennyezés)

  Első irat érkezett: 2021.04.12

 • 107IV/00811/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.048/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás)

  Első irat érkezett: 2021.04.09

 • 108III/00795/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága)

  Első irat érkezett: 2021.04.08

 • 109IV/00792/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.04.08

 • 110IV/00789/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.04.08

 • 111IV/00781/2021. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.X.10.103/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaerő-kölcsönzés)

  Első irat érkezett: 2021.04.07

 • 112IV/00767/2021. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.X.10.031/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2021.04.07

 • 113IV/00764/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.191/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése; keresethalmaz)

  Első irat érkezett: 2021.04.07

 • 114IV/00750/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.882/2020/3. számú végzése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a)-c) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati járandóság)

  Első irat érkezett: 2021.04.06

 • 115IV/00750/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.882/2020/3. számú végzése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a)-c) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati járandóság)

  Első irat érkezett: 2021.04.06

 • 116IV/00748/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.466/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)

  Első irat érkezett: 2021.04.01

 • 117IV/00747/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.04.01

 • 118IV/00746/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.04.01

 • 119IV/00745/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.04.01

 • 120IV/00742/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.083/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2021.04.01

 • 121IV/00739/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.710/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rendőri intézkedés elleni panasz; jogos önvédelem)

  Első irat érkezett: 2021.04.01

 • 122IV/00727/2021. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előzetes bírósági mentesítés)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 123IV/00725/2021. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.15.498/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési joggal való visszaélés)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 124III/00724/2021. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 711. § (7) bekezdés c) pontjának II. fordulata elleni bírói kezdeményezés (fenyítés felülvizsgálata, bíróság határozata)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 125IV/00716/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.010/2019/4. számú részítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár megtérítése)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 126IV/00713/2021. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.428/2020/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 127IV/00712/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.571/2019/13. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (közös tulajdon megszüntetése iránti per)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 128IV/00710/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.9792020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények miatt)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 129IV/00698/2021. számú AB ügy

  A távhőszolgáltatóknak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete elleni alkotmányjogi panasz (értékesítői hődíj)

  Első irat érkezett: 2021.03.29

 • 130IV/00696/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.553/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.03.29

 • 131IV/00695/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.400/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalansági eljárás)

  Első irat érkezett: 2021.03.29

 • 132IV/00690/2021. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 7.Bpkf.942/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2021.03.25

 • 133IV/00682/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.045/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás felvételére kötelezés)

  Első irat érkezett: 2021.03.24

 • 134IV/00665/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.059/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.03.23

 • 135IV/00662/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.149/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jognyilatkozat pótlása)

  Első irat érkezett: 2021.03.23

 • 136III/00661/2021. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 53/C. § (1) és (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (mezőgazdasági földek, haszonbérleti szerződés)

  Első irat érkezett: 2021.03.23

 • 137IV/00660/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.603/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elévülés)

  Első irat érkezett: 2021.03.23

 • 138IV/00657/2021. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.016/2021/2. számú végzése és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2021.03.22

 • 139IV/00652/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.481/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása veszélyhelyzet ideje alatt)

  Első irat érkezett: 2021.03.22

 • 140IV/00650/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.222/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (visszterhes vagyonátruházási illeték)

  Első irat érkezett: 2021.03.22

 • 141IV/00649/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.635.164/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (eladó tájékoztatási kötelezettsége)

  Első irat érkezett: 2021.03.19

 • 142IV/00647/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.549/2020/32. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házastársi közös vagyon megosztása)

  Első irat érkezett: 2021.03.19

 • 143IV/00644/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1144/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2021.03.19

 • 144IV/00634/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.089/2019/6. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítési felelősség balesetből eredő kárért)

  Első irat érkezett: 2021.03.18

 • 145IV/00633/2021. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.1884/2020/3., 5.Bpkf168/2021/2. és 5.Bpkf168/2021/3. számú végzése, valamint a Bv. tv. 10/A. § (1) és (3) bekezdése, 10/B. § (5) bekezdés aa) és ab) alpontjai, 50. § (1) bekezdés fb) alpontja, továbbá 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2021.03.18

 • 146IV/00626/2021. számú AB ügy

  A Szekszárdi Törvényszék 5.Bpkf.134/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás; magánvádló; felülvizsgálat kizártsága)

  Első irat érkezett: 2021.03.17

 • 147IV/00618/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)-(4) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (adatigénylés)

  Első irat érkezett: 2021.03.17

 • 148IV/00618/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)-(4) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (adatigénylés)

  Első irat érkezett: 2021.03.17

 • 149IV/00617/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.03.17

 • 150IV/00617/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.03.17

 • 151IV/00606/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21023/2019/8 számú ítélete (közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése)

  Első irat érkezett: 2021.03.16

 • 152IV/00603/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.188/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2021.03.16

 • 153IV/00598/2021. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Fkf.I.111/2018/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2021.03.12

 • 154IV/00597/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.826/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése)

  Első irat érkezett: 2021.03.11

 • 155IV/00581/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.743/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy, NAIH határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.03.10

 • 156IV/00562/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.636.669/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás pótlása)

  Első irat érkezett: 2021.03.08

 • 157IV/00545/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.434/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.03.08

 • 158IV/00535/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.K.700.026/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (áfa jogosulatlan visszaigénylése)

  Első irat érkezett: 2021.03.05

 • 159IV/00533/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Beüf.11.085/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád)

  Első irat érkezett: 2021.03.04

 • 160IV/00531/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.302/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)

  Első irat érkezett: 2021.03.04

 • 161IV/00523/2021. számú AB ügy

  Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (jogviszony megszüntetése veszélyhelyzet ideje alatt)

  Első irat érkezett: 2021.03.03

 • 162III/00521/2021. számú AB ügy

  A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 23. § d) pontja elleni bírói kezdeményezés (lakásbérleti jog folytatása)

  Első irat érkezett: 2021.03.03

 • 163IV/00507/2021. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 3.Pkf.21.054/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fizetési meghagyás elleni perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.03.02

 • 164IV/00505/2021. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.266/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2021.03.02

 • 165IV/00504/2021. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék Bpkf.323/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2021.03.02

 • 166IV/00499/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 3.Pkf.52.330/2019/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fizetési meghagyás, kézbesítési cím)

  Első irat érkezett: 2021.03.02

 • 167IV/00498/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.776/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (mulasztás megállapítása iránti közigazgatási per)

  Első irat érkezett: 2021.03.02

 • 168IV/00497/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.097/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (illetékügy, új eljárásra és új határozat hozatalára utasítás)

  Első irat érkezett: 2021.03.02

 • 169IV/00483/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.03.01

 • 170IV/00482/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 31.Bpkf.11.146/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2021.03.01

 • 171IV/00481/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.697/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.03.01

 • 172IV/00480/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.456/2020/33. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közveszélyokozás)

  Első irat érkezett: 2021.03.01

 • 173IV/00479/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.79/2020/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vesztegetés)

  Első irat érkezett: 2021.03.01

 • 174X/00477/2021. számú AB ügy

  Az igazságügyi miniszternek az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése és XIV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (az Európai Unió Bíróságának C-808/18. számú ügyben hozott ítélete; menekültügy, uniós hatáskörgyakorlás)

  Első irat érkezett: 2021.02.26

 • 175IV/00475/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.350/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.02.26

 • 176III/00474/2021. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 793. § (3) bekezdés "is" szövegrésze elleni bírói kezdeményezés (jogi képviselet terjedelme pótmagánvádas eljárásban)

  Első irat érkezett: 2021.02.26

 • 177IV/00473/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.933/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közös költség megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.02.26

 • 178IV/00472/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.02.26

 • 179IV/00470/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.02.26

 • 180IV/00460/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.02.25

 • 181IV/00458/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.665/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj személyiségi jogok megsértése miatt)

  Első irat érkezett: 2021.02.24

 • 182IV/00453/2021. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 4.Bf.86/2020/16. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bizonyítékok értékelése)

  Első irat érkezett: 2021.02.24

 • 183IV/00445/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 103.K.701.146/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy; igazgatási szolgáltatási díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.02.24

 • 184IV/00441/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.02.24

 • 185IV/00422/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.405/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földhasználat; agrártámogatás)

  Első irat érkezett: 2021.02.23

 • 186IV/00420/2021. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 3.Bpkf.434/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadság lehetőségéből kizárás)

  Első irat érkezett: 2021.02.22

 • 187IV/00413/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 44.Pf.631.590/2020/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás)

  Első irat érkezett: 2021.02.22

 • 188IV/00412/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.088/2020/31. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem; kép- és hangfelvétel; demonstráció)

  Első irat érkezett: 2021.02.22

 • 189IV/00393/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.533/2020/5. számú ítélete (vadászterület haszonbérlete)

  Első irat érkezett: 2021.02.19

 • 190IV/00391/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.203/2020/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem; kép- és hangfelvétel; demonstráció)

  Első irat érkezett: 2021.02.19

 • 191IV/00387/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.866/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hivatalos személy elleni erőszak bűntette; eljárás megszüntetése; összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2021.02.18

 • 192IV/00383/2021. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 2.K.700.802/2020/14/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földvédelmi bírság)

  Első irat érkezett: 2021.02.18

 • 193IV/00368/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.091/2020/9. számú végzése (adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.02.16

 • 194IV/00367/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.908/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)

  Első irat érkezett: 2021.02.16

 • 195IV/00366/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.907/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (építésügy)

  Első irat érkezett: 2021.02.16

 • 196IV/00357/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.207/2020/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítási ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.02.16

 • 197IV/00348/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10.804/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2021.02.15

 • 198IV/00343/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.507/2020/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.02.12

 • 199IV/00341/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.236/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vállalkozói díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.02.12

 • 200IV/00337/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 10.K.705.980/2020/10. számú ítélete és a Kúria Kfv.III.37.966/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti ügy)

  Első irat érkezett: 2021.02.12

 • 201IV/00322/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.089/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekalakítási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.02.11

 • 202IV/00306/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.559/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adásvételi szerződés semmisségének megállapítása; színlelt/fedezetelvonó szerződés)

  Első irat érkezett: 2021.02.10

 • 203IV/00291/2021. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pkf.20.730/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2021.02.09

 • 204IV/00288/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.02.09

 • 205IV/00287/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.02.09

 • 206IV/00280/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.443/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága)

  Első irat érkezett: 2021.02.09

 • 207IV/00279/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.444/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága)

  Első irat érkezett: 2021.02.09

 • 208IV/00278/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.445/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága)

  Első irat érkezett: 2021.02.09

 • 209IV/00277/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.447/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; felülvizsgálati kérelem befogadhatósága)

  Első irat érkezett: 2021.02.09

 • 210IV/00260/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.943/2020/16. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (szavatosság, jótállás; kötbér megfizetése; önkormányzati beruházás)

  Első irat érkezett: 2021.02.08

 • 211IV/00247/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.028/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tömegközlekedési támogatás megvonása)

  Első irat érkezett: 2021.02.05

 • 212IV/00246/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 102.K.701.268/2020/25. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.02.05

 • 213IV/00243/2021. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.X.10.077/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (járadék leszállítása)

  Első irat érkezett: 2021.02.05

 • 214III/00219/2021. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 503. § (2) bekezdése, 504. § (1)-(6) bekezdése és 505. § (4) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (beismerés elfogadása több vádlott esetén)

  Első irat érkezett: 2021.02.02

 • 215IV/00217/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.454/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyi jövedelemadó hiány)

  Első irat érkezett: 2021.02.02

 • 216IV/00212/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.407/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jóhírnév megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.02.02

 • 217IV/00210/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.367/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.02.02

 • 218IV/00208/2021. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:167. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet rendezése bírósági úton)

  Első irat érkezett: 2021.02.02

 • 219IV/00199/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bf.10.722/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége)

  Első irat érkezett: 2021.02.01

 • 220IV/00176/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.703/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítási ügy)

  Első irat érkezett: 2021.01.29

 • 221IV/00165/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.872/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; hadigondozási ügy)

  Első irat érkezett: 2021.01.29

 • 222IV/00159/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.III.1530/2019/23. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (emberölés)

  Első irat érkezett: 2021.01.28

 • 223IV/00158/2021. számú AB ügy

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30. § (9) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (korlátozási kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2021.01.28

 • 224IV/00155/2021. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 4.Bf.116/2020/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; sikkasztás; pótmagánvád)

  Első irat érkezett: 2021.01.28

 • 225IV/00150/2021. számú AB ügy

  A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 97. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (levelezés a büntetés-végrehajtási intézetben)

  Első irat érkezett: 2021.01.28

 • 226IV/00127/2021. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 9.K.700.273/2020/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (erdőgazdálkodási ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.01.26

 • 227IV/00124/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.51.529/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása, szülői felügyeleti jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2021.01.26

 • 228IV/00117/2021. számú AB ügy

  Az országgyűlési képviselőcsoport által nyújtható támogatásról  szóló 2020. évi XXVII. törvény 5. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (pártfinanszírozás)

  Első irat érkezett: 2021.01.25

 • 229IV/00116/2021. számú AB ügy

  Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 8. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (országos pártlista állítás feltételei)

  Első irat érkezett: 2021.01.25

 • 230IV/00115/2021. számú AB ügy

  Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés (országos lista kampányköltség támogatás)

  Első irat érkezett: 2021.01.25

 • 231IV/00114/2021. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.313/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2021.01.25

 • 232IV/00087/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kf.III.37.236/2020/4. számú ítélete (igazságügyi szakértő etikai felelőssége; jogszabályváltozás)

  Első irat érkezett: 2021.01.19

 • 233IV/00078/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.199/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás)

  Első irat érkezett: 2021.01.18

 • 234IV/00067/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.38.415/2019/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (termőföld hasznosítása)

  Első irat érkezett: 2021.01.14

 • 235IV/00059/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bpkf.II.799/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.01.14

 • 236IV/00039/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.633/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ittas járművezetés; segítségnyújtás elmulasztása)

  Első irat érkezett: 2021.01.11

 • 237IV/00035/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.248/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vadkár)

  Első irat érkezett: 2021.01.08

 • 238IV/00029/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.409/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási bírság; oltási kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2021.01.07

 • 239IV/00022/2021. számú AB ügy

  A Kúria Jpe.I.60.003/2020/3. számú jogegységi panasz határozata elleni alkotmányjogi panasz (jogegységi panasz kizártsága)

  Első irat érkezett: 2021.01.05

 • 240IV/00019/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1.076/2020/2. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetésből kihagyott ítéletek)

  Első irat érkezett: 2021.01.05

 • 241IV/00009/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.479/2020/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárásból kizárt bíró)

  Első irat érkezett: 2021.01.04

 • 242IV/00003/2021. számú AB ügy

  A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény 1-14. §-a elleni alkotmányjogi panasz (kárpótlási árverés)

  Első irat érkezett: 2021.01.04

 • 243X/02144/2020. számú AB ügy

  Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2020.12.31

 • 244X/02145/2020. számú AB ügy

  Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (a személyes szabadság alaptalan korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.12.31

 • 245IV/02143/2020. számú AB ügy

  A Nyíregyházi Törvényszék 4.Bpkf.675/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyszerűsített felülvizsgálat; vagyonelkobzás biztosítása tekintetében hozott rendelkezés és zár alá vétel feloldása)

  Első irat érkezett: 2020.12.30

 • 246IV/02139/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.684/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu)

  Első irat érkezett: 2020.12.29

 • 247IV/02138/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.615/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiskorú külföldi tartózkodási helyének kijelölése)

  Első irat érkezett: 2020.12.29

 • 248IV/02132/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 73.Pf.638.832/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön iránt indított per)

  Első irat érkezett: 2020.12.29

 • 249IV/02130/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.349/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámoló felmentése)

  Első irat érkezett: 2020.12.29

 • 250II/02115/2020. számú AB ügy

  A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 46. § (2) bekezdése, valamint a 28/2020. (VIII. 19.) EMMI rendelet 2. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (egészségügyi szolgáltatás igénybevétele érvényes TAJ szám vagy egyéb, jogszabályban meghatározott jogosultság hiányában; térítési díj összege)

  Első irat érkezett: 2020.12.23

 • 251IV/02106/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.102/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2020.12.21

 • 252IV/02104/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 1.Pkf.21.101/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2020.12.21

 • 253IV/02098/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.735/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési igazgatási ügyben hozott határozat felülvizsgálata; szabályszerű kézbesítés mellőzése)

  Első irat érkezett: 2020.12.21

 • 254II/02097/2020. számú AB ügy

  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet 6. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (műemléki védettség megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2020.12.21

 • 255IV/02093/2020. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.13.410/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2020.12.18

 • 256IV/02090/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.20.617/2019/6/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel; szerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2020.12.17

 • 257IV/02089/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog, büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2020.12.17

 • 258IV/02088/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Bf.II.563/2019/34. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megismételt eljárásban eljáró bíróság összetétele)

  Első irat érkezett: 2020.12.17

 • 259IV/02084/2020. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék Bp.Kf.677/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2020.12.17

 • 260IV/02074/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.775/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás alóli mentesítés)

  Első irat érkezett: 2020.12.15

 • 261IV/02052/2020. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.576/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hitelszerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2020.12.10

 • 262IV/02049/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.386/2018/13. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2020.12.10

 • 263IV/02041/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.578/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó)

  Első irat érkezett: 2020.12.08

 • 264IV/02037/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bpkf.III.963/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás elutasítása)

  Első irat érkezett: 2020.12.07

 • 265IV/02034/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.328/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartás kiigazítása)

  Első irat érkezett: 2020.12.07

 • 266IV/02014/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.512/2020/2. számú és Kfv.VII.37.761/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu)

  Első irat érkezett: 2020.12.02

 • 267IV/02010/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.874/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, mobilátjátszó-torony)

  Első irat érkezett: 2020.12.01

 • 268IV/02007/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.029/2020/5. szánú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közokirat-hamisítás, szolgálati visszaélés; pótmagánvádló)

  Első irat érkezett: 2020.12.01

 • 269IV/02006/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.I.302/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nyomozás eljárási hibái; költségvetési csalás)

  Első irat érkezett: 2020.12.01

 • 270IV/02005/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.206/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nyomozás eljárási hibái; költségvetési csalás)

  Első irat érkezett: 2020.12.01

 • 271IV/01996/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 102.K.700.011/2020/11. számú ítélete és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 72. § (1), (3) és (4) bekezdése, valamint 41. § (3) bekezdése és a 276/2004. (X. 8.) Korm. rend. 5. § (1) bekezdés d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (természetvédelmi korlátozás miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.11.27

 • 272IV/01992/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadásának szabályai)

  Első irat érkezett: 2020.11.27

 • 273IV/01971/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 32.Bf.9345/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (lopás vétsége)

  Első irat érkezett: 2020.11.24

 • 274IV/01963/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.39.276/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás, igazolási kérelem)

  Első irat érkezett: 2020.11.23

 • 275IV/01958/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pkf.IV.25.179/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár; perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2020.11.23

 • 276IV/01957/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.572/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2020.11.23

 • 277IV/01956/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.223/2020/8. számú ítélete, valamint a polgári perrendtartásról szóló1952. évi III. törvény 2020. § (1) bekezdésének d) pontja, illetve 221. §-a elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen piaci magatartás miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2020.11.23

 • 278IV/01950/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.11.19

 • 279IV/01949/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.044/2019/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kiigazítása)

  Első irat érkezett: 2020.11.19

 • 280IV/01945/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.577/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helytállási kötelezettség megállapítása; ügyvédi letét; felelősségbiztosítás)

  Első irat érkezett: 2020.11.18

 • 281IV/01931/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VII.21.621/2019/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási szerződés azonnali hatályú felmondása)

  Első irat érkezett: 2020.11.17

 • 282IV/01928/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.420/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartós ápolást végzők időskori támogatása)

  Első irat érkezett: 2020.11.16

 • 283IV/01910/2020. számú AB ügy

  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 26. §-a elleni alkotmányjogi panasz (csecsemőgondozási díjra való jogosultság; megszűnt jogviszonyból származó jövedelem)

  Első irat érkezett: 2020.11.12

 • 284IV/01908/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.395/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes intézkedés)

  Első irat érkezett: 2020.11.12

 • 285IV/01885/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.110/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tömegközlekedési támogatás megvonása)

  Első irat érkezett: 2020.11.10

 • 286IV/01873/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.179/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nyugellátás visszavonása)

  Első irat érkezett: 2020.11.05

 • 287II/01841/2020. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 56. § (3) és (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány (munkaidőkeret alkalmazása)

  Első irat érkezett: 2020.10.29

 • 288IV/01830/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pkf.25.420/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés; perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2020.10.27

 • 289IV/01817/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.243/2020/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2020.10.26

 • 290IV/01792/2020. számú AB ügy

  A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 1.§ (3) bekezdése valamint 3. § (1) bekezdésének cd) pontja és a Kúria Gfv.VII.30.161/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámoló intézkedésével szemben, QUAESTOR)

  Első irat érkezett: 2020.10.20

 • 291IV/01783/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.359/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása; devizahitel)

  Első irat érkezett: 2020.10.19

 • 292IV/01777/2020. számú AB ügy

  A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága)

  Első irat érkezett: 2020.10.16

 • 293IV/01769/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.846/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítási igény érvényesítésének ideje, tájékoztatás)

  Első irat érkezett: 2020.10.15

 • 294IV/01753/2020. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Bpkf.I.312/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2020.10.15

 • 295IV/01736/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 1.Beüf.10.600//2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2020.10.14

 • 296IV/01735/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.617/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vadkár)

  Első irat érkezett: 2020.10.14

 • 297IV/01719/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bf.II.291/2020/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; adócsalás)

  Első irat érkezett: 2020.10.12

 • 298IV/01718/2020. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bf.II.291/2020/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy; adócsalás)

  Első irat érkezett: 2020.10.12

 • 299IV/01675/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés b) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.10.05

 • 300IV/01659/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.684/2020/2. számú végzése végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.10.01

 • 301IV/01645/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.635/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2020.09.29

 • 302IV/01644/2020. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 4.Bf.96/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárás tisztességtelensége)

  Első irat érkezett: 2020.09.29

 • 303IV/01620/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2020.09.24

 • 304IV/01619/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.593/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, mobilátjátszó-torony)

  Első irat érkezett: 2020.09.24

 • 305IV/01611/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.498/2020/2. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 652. § (7) bekezdése és 656. § (4) bekezdés második fordulatában szereplő "illetve azonos tartalommal ismételten előterjesztett" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálat elutasítása büntetőügyben)

  Első irat érkezett: 2020.09.23

 • 306IV/01558/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.X.430/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (életveszélyt okozó testi sértés bűntette; másodfellebbezés)

  Első irat érkezett: 2020.09.15

 • 307IV/01554/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.890/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jognyilatkozat pótlása)

  Első irat érkezett: 2020.09.15

 • 308IV/01506/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.09.08

 • 309IV/01504/2020. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 3.Bf.179/2018/22. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2020.09.08

 • 310IV/01483/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 44.Pf.630.178/2020/6. számú ítélete és a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.P.88.192/2018/42. számú ítélete (végrendeleti juttatás bevett egyház részére)

  Első irat érkezett: 2020.09.04

 • 311IV/01475/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.09.03

 • 312IV/01470/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.556/2019/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási és bírósági jogkörben okozott kár megtérítése)

  Első irat érkezett: 2020.09.02

 • 313IV/01411/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.107/2019/5. számú ítélete, valamint a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 39. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (hitelezők kielésítési sorrendje felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.08.19

 • 314IV/01409/2020. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (kuruzslás)

  Első irat érkezett: 2020.08.18

 • 315IV/01397/2020. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 5.K.700.188/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi ellenjegyzés)

  Első irat érkezett: 2020.08.14

 • 316IV/01382/2020. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.349/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás mellőzése)

  Első irat érkezett: 2020.08.12

 • 317IV/01379/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.203/2018/5. számú ítélete ellen alkotmányjogi panasz (kötbér és kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2020.08.11

 • 318IV/01352/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.219/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (termőföldre vonatkozó elővásárlási jog)

  Első irat érkezett: 2020.08.04

 • 319IV/01351/2020. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.283/2020/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2020.08.04

 • 320III/01334/2020. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (hatóság téves jogorvoslati tájékoztatása, igazolási kérelem határideje)

  Első irat érkezett: 2020.08.03

 • 321IV/01317/2020. számú AB ügy

  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 45. § - 50. §-ai elleni alkotmányjogi panasz (képviselői szólásszabadság, parlamenti fegyelmi jog)

  Első irat érkezett: 2020.07.30

 • 322IV/01287/2020. számú AB ügy

  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 132/D. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus árverés)

  Első irat érkezett: 2020.07.24

 • 323IV/01286/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje)

  Első irat érkezett: 2020.07.24

 • 324IV/01276/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.454/2019/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés)

  Első irat érkezett: 2020.07.23

 • 325IV/01259/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.696/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rendőrök sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete)

  Első irat érkezett: 2020.07.21

 • 326III/01245/2020. számú AB ügy

  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47. § (1) bekezdés "közvetlenül" szövegrésze elleni bírói kezdeményezés (előhaszonbérleti jog)

  Első irat érkezett: 2020.07.17

 • 327III/01237/2020. számú AB ügy

  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 62. § (3a) bekezdésének és 65. § (3b) bekezdésének utolsó mondata elleni bírói kezdeményezés (idegenrendészeti ügy)

  Első irat érkezett: 2020.07.16

 • 328IV/01176/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.014/2020/2.számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiemelt jelentőségű perként kezelés)

  Első irat érkezett: 2020.07.07

 • 329IV/01171/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 122.P.23.863/2017/24-I. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.324/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elutasítása hivatalból)

  Első irat érkezett: 2020.07.06

 • 330IV/01168/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv. VI.22.023/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződésszegés)

  Első irat érkezett: 2020.07.06

 • 331IV/01131/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.55/2019/84. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (BUDA-CASH ügy, sikkasztás)

  Első irat érkezett: 2020.06.29

 • 332IV/00948/2020. számú AB ügy

  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (születési nem anyakönyvezése)

  Első irat érkezett: 2020.06.03

 • 333IV/00910/2020. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (1) bekezdés i) pontja elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás iránti per, felülvizsgálat kizártsága)

  Első irat érkezett: 2020.05.27

 • 334IV/00902/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.1143/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2020.05.25

 • 335IV/00861/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.286/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.05.20

 • 336IV/00858/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.946/2019/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2020.05.20

 • 337IV/00857/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.30.380/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizaalapú kölcsönszerződés tisztességtelensége)

  Első irat érkezett: 2020.05.20

 • 338IV/00831/2020. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Járásbíróság 15.P.20.432/2017/39. számú ítélete és a Székesfehérvári Törvényszék 1.Pf.180/2018/40. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közútra vonatkozó csereszerződés hatása harmadik személy tulajdonjogára)

  Első irat érkezett: 2020.05.13

 • 339IV/00805/2020. számú AB ügy

  a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. tv. 106. §-a, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. 172. § (2) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.164/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (titkári szolgálati idő beszámítása)

  Első irat érkezett: 2020.05.08

 • 340IV/00787/2020. számú AB ügy

  A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 10/B. § (5) bekezdés a) pontja és 436. § (14)-(15) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (ügyvédi letét kizárása)

  Első irat érkezett: 2020.05.04

 • 341IV/00737/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.I.746/2019/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hűtlen kezelés,felülmérlegelés tilalma)

  Első irat érkezett: 2020.04.22

 • 342IV/00701/2020. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 10/A. § (2) bekezdése és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.382/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perbeli legitimáció)

  Első irat érkezett: 2020.04.15

 • 343IV/00598/2020. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 14.Bf.21/2019/29. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényes bíróhoz való jog, szexuális erőszak bűntette)

  Első irat érkezett: 2020.03.18

 • 344IV/00595/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019/10 számú meghagyása elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalan végrehajtói kézbesítés)

  Első irat érkezett: 2020.03.18

 • 345IV/00617/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése (elektronikus keresetindítási kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2020.03.16

 • 346IV/00617/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése (elektronikus keresetindítási kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2020.03.16

 • 347IV/00573/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.500/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél előterjesztése téves nyomtatványon; adóügy)

  Első irat érkezett: 2020.03.11

 • 348III/00559/2020. számú AB ügy

  Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. §-a elleni bírói kezdeményezés (utónév módosítása a nem megváltoztatása miatt)

  Első irat érkezett: 2020.03.10

 • 349IV/00526/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pkf.III.25.530/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél elutasítása idézés kibocsátása nélkül)

  Első irat érkezett: 2020.03.03

 • 350IV/00482/2020. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 4. §, a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet 1. § (5) bekezdése és a Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.616/2019/3/I. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási eljárás befejezéséhez kapcsolódó díjigény)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 351II/00480/2020. számú AB ügy

  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (országgyűlési fegyelmi jogkör)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 352IV/00270/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.765/2019/30. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (díjfizetés)

  Első irat érkezett: 2020.02.11

 • 353IV/00204/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.048/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.02.03

 • 354IV/00188/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyógyszerészek elővásárlási joga)

  Első irat érkezett: 2020.01.30

 • 355IV/00172/2020. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.1123/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2020.01.28

 • 356IV/00117/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.283/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kézbesítési vélelem)

  Első irat érkezett: 2020.01.21

 • 357IV/00091/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.739/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2020.01.17

 • 358IV/00068/2020. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.21.110/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (új bizonyíték másodfokú polgári peres eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 359IV/01955/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.360/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata; becslés)

  Első irat érkezett: 2019.12.09

 • 360IV/01954/2019. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Pf.20.364/2019/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elbirtoklás megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.12.09

 • 361IV/01922/2019. számú AB ügy

  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végelszámolási kifogás)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 362IV/01911/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bt.III.750/2019/21. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bűnügyi felügyelet, óvadék)

  Első irat érkezett: 2019.12.02

 • 363IV/01856/2019. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 3.Bpkf.261/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 364IV/01852/2019. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2019.11.19

 • 365IV/01848/2019. számú AB ügy

  A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 44. § (2) bekezdés a) pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Bf.57/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, TÉSZ)

  Első irat érkezett: 2019.11.18

 • 366IV/01553/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680071/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hangfelvétel mint bizonyítási eszköz)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 367IV/01512/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.369/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2019.09.23

 • 368IV/01503/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.950/2018/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jogalap nélküli gazdagodás)

  Első irat érkezett: 2019.09.20

 • 369IV/01480/2019. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Bpkf.840/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.09.17

 • 370IV/01444/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.134/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér megfizetése)

  Első irat érkezett: 2019.09.10

 • 371IV/01399/2019. számú AB ügy

  A kutatás, fejlesztési és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése, 10. §-a, valamint a 35. §-a, abba foglaltan a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 46. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kutatóintézeti hálózat működtetése, tulajdonhoz való jog sérelme)

  Első irat érkezett: 2019.09.02

 • 372IV/01391/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.08.30

 • 373IV/01323/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 3.Beüf.10.297/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

  Első irat érkezett: 2019.08.09

 • 374IV/01317/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.336/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó ügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.08.08

 • 375IV/01298/2019. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 146. § (5) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

  Első irat érkezett: 2019.08.05

 • 376IV/01275/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.226/2019/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2019.07.30

 • 377IV/01249/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 57.Pf.638.473/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (foglaló)

  Első irat érkezett: 2019.07.24

 • 378IV/01243/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ellátás visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 379II/01214/2019. számú AB ügy

  A kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (MTA szabályozása)

  Első irat érkezett: 2019.07.18

 • 380IV/01123/2019. számú AB ügy

  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 55/B. §-a elleni alkotmányjogi panasz (tervezői dokumentáció szerzői joga)

  Első irat érkezett: 2019.06.28

 • 381IV/01120/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.20.886/2018/5. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tárgyaláson kívűli elbírálása)

  Első irat érkezett: 2019.06.28

 • 382IV/01043/2019. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék Bpkf.100/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.06.18

 • 383IV/00949/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.156/2019/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 384V/00942/2019. számú AB ügy

  A Kúriának a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdéseiről szóló 6/2013. PJE számú jogegységi határozata 3. pontja, az 1/2016. PJE számú jogegységi határozat 1. és 2. pontja, valamint a 2/2014. PJE számú határozat 1. pontjához tartozó indokolás egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása (deviza alapú kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 385IV/00909/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1359/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közokirat-hamisítás, menekültügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.27

 • 386IV/00861/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.20.016/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (banktitok)

  Első irat érkezett: 2019.05.20

 • 387IV/00774/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.421/2018/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2019.05.06

 • 388IV/00743/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 389IV/00676/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.932/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy)

  Első irat érkezett: 2019.04.15

 • 390IV/00622/2019. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 3.Gf.40.050/2018/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2019.04.04

 • 391IV/00607/2019. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.02

 • 392IV/00597/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése és polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.01

 • 393IV/00540/2019. számú AB ügy

  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 11. § (2) bekezdése és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (személyes adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.03.27

 • 394X/00453/2019. számú AB ügy

  Az Alaptörvény 25. cikk (5) és (6) bekezdésének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2019.03.18

 • 395II/00395/2019. számú AB ügy

  A 18/2018. (XII.15.) HM rendelet egyes rendelkezései, valamint a 24/2005.( VI.30.) HM rendelet melléklete egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll indítvány (a parlamenti ellenőrzés eszközei)

  Első irat érkezett: 2019.03.05

 • 396IV/00341/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.02.21

 • 397IV/00215/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.30

 • 398IV/00172/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.782/2018/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése ellni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.25

 • 399II/01759/2018. számú AB ügy

  A Kúria 6/2018. Büntető jogegységi határozata elleni utólagos normakontroll (csődbűncselekmény sértetti fogalma)

  Első irat érkezett: 2018.11.30

 • 400IV/01361/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.018/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (törvényességi felhívás)

  Első irat érkezett: 2018.09.06

 • 401IV/01351/2018. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.460/2017/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közlekedésigazgatási ügy)

  Első irat érkezett: 2018.09.04

 • 402IV/01212/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.757/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (választott bírói pártatlanság)

  Első irat érkezett: 2018.07.26

 • 403IV/00960/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.284/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége; ebtartás)

  Első irat érkezett: 2018.06.04

 • 404IV/00504/2018. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 20.Szef.65/2017/2. számú végzése, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezési határidő, végzés kézbesítése)

  Első irat érkezett: 2018.03.21

 • 405X/00364/2018. számú AB ügy

  Az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2018.03.01

 • 406IV/00180/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.137/2017/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 272. § (2) bekezdés "és a megsértett jogszabályhely" szövegrésze elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem tartalma)

  Első irat érkezett: 2018.01.31

 • 407IV/00031/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.917/2017/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.08

 • 408IV/00013/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.914/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.03

 • 409IV/02041/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2017.11.03

 • 410IV/01857/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)

  Első irat érkezett: 2017.09.27

 • 411IV/01832/2017. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.400/2017/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötbér és kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2017.09.22

 • 412IV/01830/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)

  Első irat érkezett: 2017.09.22

 • 413IV/01685/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2017.08.28

 • 414IV/01599/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 6.K.30.796/2017/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2017.08.03

 • 415IV/01017/2017. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 13.Bhar.154/2016/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)

  Első irat érkezett: 2017.04.19

 • 416IV/00797/2017. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.130/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bizonyítás a felülvizsgálati eljárásban)

  Első irat érkezett: 2017.03.22

 • 417X/01936/2016. számú AB ügy

  Az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2016.11.28

 • 418II/01859/2016. számú AB ügy

  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdése és (7) bekezdése elleni utólagos normakontroll (adótitok)

  Első irat érkezett: 2016.11.14

 • 419IV/01707/2016. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.I.10.491/2015/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói kinevezés módosítása)

  Első irat érkezett: 2016.10.10

 • 420IV/01675/2016. számú AB ügy

  A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról szóló 2014. évi VII. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint 5. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége jogkövetkezményeinek érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2016.10.04

 • 421IV/01563/2016. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítási igény érvényesítésének határideje)

  Első irat érkezett: 2016.09.13

 • 422IV/01365/2016. számú AB ügy

  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §-a elleni alktományjogi panasz (személyes adatok védelme)

  Első irat érkezett: 2016.07.26

 • 423IV/02967/2015. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.1812/2014/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.09.28

 • 424IV/02278/2015. számú AB ügy

  A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdései, a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. és 43 §-ai, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.23/2012/101. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2015.07.24

 • 425IV/01159/2015. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdése, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. §-a és 43. §-a, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 24.B.131/2011/115. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás-tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.04.30

 • 426IV/00006/2015. számú AB ügy

  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, a 72/A. § (2) bekezdése, és a 72/B. § (2) bekezdésének e) pontja, továbbá a 72/B. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vénalenyomat rögzítése)

  Első irat érkezett: 2015.01.05

 • 427IV/01002/2013. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2013.06.26