EN
 • 1I/02252/2022. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításának előzetes alkotmányossági vizsgálata (vádmonopólium)

  Első irat érkezett: 2022.10.04

 • 2IV/02230/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.040/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adókötelezettség megállapítása külföldi jogügylet alapján)

  Első irat érkezett: 2022.09.29

 • 3IV/02197/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.533/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy, vevő jognyilatkozata)

  Első irat érkezett: 2022.09.26

 • 4IV/02180/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 5.Gf.41.020/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása, közpénz felhasználásának nyilvánossága)

  Első irat érkezett: 2022.09.23

 • 5IV/02171/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.026/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított versenyfelügyeleti ügy)

  Első irat érkezett: 2022.09.22

 • 6II/02159/2022. számú AB ügy

  A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (új KATAtv.)

  Első irat érkezett: 2022.09.21

 • 7IV/02150/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.433/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2022.09.20

 • 8IV/02146/2022. számú AB ügy

  A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (új KATAtv., egyéni ügyvéd adózása)

  Első irat érkezett: 2022.09.20

 • 9IV/02139/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.466/2021/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közegészségügyi kényszerengedély megadása)

  Első irat érkezett: 2022.09.19

 • 10IV/02134/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.465/2021/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közegészségügyi kényszerengedély megadása)

  Első irat érkezett: 2022.09.19

 • 11IV/02123/2022. számú AB ügy

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 251. § (1) bekezdése és 253. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (NAV szolgálati jogviszony, végkielégítés elvonása)

  Első irat érkezett: 2022.09.16

 • 12IV/02091/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.478/2021/9.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartozás megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.09.13

 • 13IV/02072/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.225/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2022.09.12

 • 14IV/02071/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.393/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog)

  Első irat érkezett: 2022.09.12

 • 15IV/02062/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.464/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közegészségügyi kényszerengedély megadása)

  Első irat érkezett: 2022.09.09

 • 16IV/02049/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.38.235/2021/9. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyügyfelügyeleti eljárás)

  Első irat érkezett: 2022.09.08

 • 17IV/02030/2022. számú AB ügy

  A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (új KATAtv., egyéni ügyvéd adózása)

  Első irat érkezett: 2022.09.07

 • 18IV/02026/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.498/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (korlátozási kártalanítási igény, elévülés)

  Első irat érkezett: 2022.09.07

 • 19IV/02024/2022. számú AB ügy

  A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (új KATAtv., betéti társaság adózása)

  Első irat érkezett: 2022.09.07

 • 20IV/02022/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.043/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2022.09.07

 • 21IV/02020/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.218/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem bevett egyház működési támogatása)

  Első irat érkezett: 2022.09.06

 • 22IV/02019/2022. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14. § (1)-(6) bekezdése, (9) bekezdése, (12)-(13) bekezdése és (20) bekezdése, valamint 15. §-a elleni alkotmányjogi panasz (pedagógussztrájk; még elégséges szolgáltatás mértéke)

  Első irat érkezett: 2022.09.06

 • 23IV/02001/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádas eljárás; vádindítvány aláírása)

  Első irat érkezett: 2022.09.02

 • 24IV/01994/2022. számú AB ügy

  A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 41/A. § (1) és (3) bekezdése, 41/C. § (2), (3) és (6) bekezdése, 41/D. § (1) és (5) bekezdése, valamint a Kúria Jpe.I.60.009/2022/10. számú jogegységi hatályú határozata elleni alkotmányjogi panasz (jogegységi panasz eljárás)

  Első irat érkezett: 2022.09.02

 • 25IV/01971/2022. számú AB ügy

  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény 251. § (1) bekezdése és 253. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (NAV szolgálati jogviszony, végkielégítés elvonása)

  Első irat érkezett: 2022.08.31

 • 26IV/01970/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.047/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2022.08.31

 • 27IV/01967/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.693/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsön)

  Első irat érkezett: 2022.08.31

 • 28IV/01938/2022. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.28/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádas büntetőeljárás)

  Első irat érkezett: 2022.08.25

 • 29IV/01934/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla I.242/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés vétsége)

  Első irat érkezett: 2022.08.25

 • 30IV/01908/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.414/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (megelőző távolságtartás elrendelése)

  Első irat érkezett: 2022.08.23

 • 31II/01907/2022. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII.4.) Korm. rendelet elleni utólagos normakontroll indítvány (erdők védelme, tűzifakitermelés szabályai veszélyhelyzetben)

  Első irat érkezett: 2022.08.22

 • 32IV/01885/2022. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 1. Pf.20.216/2021/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása, kapcsolattartás szabályozása)

  Első irat érkezett: 2022.08.17

 • 33IV/01884/2022. számú AB ügy

  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. § v) pontja és 33/N. §-a, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2b. sora elleni alkotmányjogi panasz (digitális reklámberendezések elhelyezése)

  Első irat érkezett: 2022.08.17

 • 34IV/01835/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.131/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.08.09

 • 35IV/01830/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.762/2021/6/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsöntartozás)

  Első irat érkezett: 2022.08.09

 • 36IV/01824/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.113/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, sajtóügy)

  Első irat érkezett: 2022.08.08

 • 37IV/01822/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 23.Bpkf.6334/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiskorúval való kapcsolattartás akadályoztatása)

  Első irat érkezett: 2022.08.08

 • 38IV/01816/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.354/2022/2. számú végzése és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 21/A. §-a, 37/A. §-a és a 37/B. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (bányatelek kisajátítása)

  Első irat érkezett: 2022.08.05

 • 39IV/01791/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bf.I.138/2022/52. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás)

  Első irat érkezett: 2022.08.02

 • 40IV/01790/2022. számú AB ügy

  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 75/B § (2) bekezdés c) pontja, a 75/B § (3) bekezdés b) pontja, és a 7/C § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele)

  Első irat érkezett: 2022.08.02

 • 41IV/01783/2022. számú AB ügy

  A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (új KATAtv., egyéni ügyvéd adózása)

  Első irat érkezett: 2022.08.02

 • 42IV/01782/2022. számú AB ügy

  Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 16. pontja, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 4. § 17. pontja, a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet elleni alkotmányjogi panasz (élelmiszerárak rögzítése)

  Első irat érkezett: 2022.08.02

 • 43IV/01781/2022. számú AB ügy

  A Kúria Jpe.II.60.027/2021/8. számú jogegységi hatályú határozata elleni alkotmányjogi panasz (előzetes döntéshozatali eljárás, perújítás, jogegységi panasz)

  Első irat érkezett: 2022.08.01

 • 44IV/01780/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.305/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (öröklési igény érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2022.08.01

 • 45IV/01768/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.987/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (élettárs fogalma)

  Első irat érkezett: 2022.07.28

 • 46IV/01767/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.168/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2022.07.28

 • 47IV/01763/2022. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 744. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (büntetővégzés meghozatalára irányuló előkészító tárgyalás, terhelt távolmaradásának jogkövetkezménye)

  Első irat érkezett: 2022.07.27

 • 48IV/01760/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bpkf.10.268/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (átadási letartóztatás)

  Első irat érkezett: 2022.07.27

 • 49III/01755/2022. számú AB ügy

  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 33/A. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (vezető tisztségviselő felelőssége, elévülés)

  Első irat érkezett: 2022.07.26

 • 50IV/01747/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.001/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtói jutalom megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.07.26

 • 51IV/01734/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.222/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzellenőrzési bírság)

  Első irat érkezett: 2022.07.25

 • 52IV/01724/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 5.Bpkf.681/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2022.07.22

 • 53IV/01717/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv. I.35.213/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem bevett egyház működési támogatása)

  Első irat érkezett: 2022.07.21

 • 54IV/01703/2022. számú AB ügy

  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (homlokzati reklámfelület elhelyezésének szabályai)

  Első irat érkezett: 2022.07.19

 • 55IV/01702/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.284/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámolói névjegyzékbe való felvétel elutasítása)

  Első irat érkezett: 2022.07.19

 • 56III/01701/2022. számú AB ügy

  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1b) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (az államhatár védelmét biztosító létesítmény kapuján történő rendőri átkísérés)

  Első irat érkezett: 2022.07.19

 • 57IV/01694/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.307/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés vezető állású munkavállalóval szemben)

  Első irat érkezett: 2022.07.18

 • 58IV/01693/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.328/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (korlátozási kártalanítási igény, elévülés)

  Első irat érkezett: 2022.07.18

 • 59IV/01679/2022. számú AB ügy

  A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 3-4. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 186/2022. (V. 26.) Korm. rendelet, az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 18., 19. és 25. pontjai, a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 19., 20. és 26. pontjai, valamint a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 213/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (hatósági üzemanyagár) elleni alkotmányjogi panasz

  Első irat érkezett: 2022.07.15

 • 60IV/01677/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.517/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás megfizetése, elévülés)

  Első irat érkezett: 2022.07.15

 • 61IV/01675/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv. II.20.018/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2022.07.15

 • 62IV/01670/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.046/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyermek jogellenes elvitele)

  Első irat érkezett: 2022.07.14

 • 63II/01665/2022. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14-15. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (pedagógussztrájk; még elégséges szolgáltatás mértéke)

  Első irat érkezett: 2022.07.14

 • 64III/01652/2022. számú AB ügy

  A közgyűjteményekben őrzött vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásának rendjéről szóló 449/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről és az azzal összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 22/2019. (II. 25.) Korm. rendelet 2. §-a elleni bírói kezdeményezés (restitúciós eljárásra vonatkozó jogszabályok megváltozása)

  Első irat érkezett: 2022.07.13

 • 65IV/01646/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.028/2022/7. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kormánytisztviselő illetménye)

  Első irat érkezett: 2022.07.13

 • 66III/01645/2022. számú AB ügy

  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 1. § (4) bekezdése és 29. § (1) bekezdés 4. pontja elleni bírói kezdeményezés (adóhatóság által foganatosított végrehajtás)

  Első irat érkezett: 2022.07.13

 • 67IV/01651/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kgyk.IV.39.453/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési ügy)

  Első irat érkezett: 2022.07.13

 • 68IV/01627/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.IV.10.144/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése; túlmunka megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.07.12

 • 69IV/01622/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pf.IV.24.590/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogutódlás sajtó-helyreigazítási perben)

  Első irat érkezett: 2022.07.12

 • 70IV/01620/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.119/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.07.12

 • 71IV/01613/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.494/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.07.11

 • 72IV/01611/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.192/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, csoportos adóalanyt érintő vizsgálat)

  Első irat érkezett: 2022.07.08

 • 73IV/01610/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.901/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2022.07.08

 • 74IV/01601/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.816/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ajándékozási szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.07.07

 • 75IV/01599/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pf.IV.25.071/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogutódlás sajtó-helyreigazítási perben)

  Első irat érkezett: 2022.07.07

 • 76IV/01573/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kgyk.IV.39.450/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyülekezési ügy)

  Első irat érkezett: 2022.07.05

 • 77IV/01568/2022. számú AB ügy

  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) és (5) bekezdése, valamint 27. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (légitársaságok által fizetendő hozzájárulás)

  Első irat érkezett: 2022.07.05

 • 78IV/01566/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.25.070/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogutódlás sajtó-helyreigazítási perben)

  Első irat érkezett: 2022.07.05

 • 79IV/01558/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. § (4) bekezdés a) pontjának "és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró" szövegrésze és a Fővárosi Törvényszék 43.Pkf.630.952/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás; lakóingatlan)

  Első irat érkezett: 2022.07.04

 • 80IV/01554/2022. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 10.Bf.268/2021/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kifosztás bűntette, bíró kizárása)

  Első irat érkezett: 2022.07.04

 • 81IV/01553/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.069/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egészségkárosodás miatti kártérítés; perújítás)

  Első irat érkezett: 2022.07.04

 • 82IV/01552/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 107.K.703783/2021/32. számú ítélete és önkormányszati rendeletekkel szembeni alkotmányogi panasz (közigazgatási jogvita, telekadó)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 83IV/01551/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 102.K.706.995/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (külföldön engedélyezett névváltoztatás hazai anyakönyvezése)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 84IV/01550/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.213/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 85IV/01549/2022. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 2.Gpkf.50.001/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése, óvadék)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 86IV/01547/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.385/2022/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 87IV/01544/2022. számú AB ügy

  A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41-47. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet, valamint az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (hatósági üzemanyagár) elleni alkotmányjogi panasz

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 88IV/01538/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.978/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy, sajtószerv adatkezelése)

  Első irat érkezett: 2022.06.30

 • 89IV/01535/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.361/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog, jogvesztő határidő)

  Első irat érkezett: 2022.06.30

 • 90IV/01533/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.153/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.06.30

 • 91IV/01530/2022. számú AB ügy

  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 63/E. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak és (8) bekezdésének egyes szövegrészei elleni alkotmányjogi panasz (még elégséges szolgáltatás; sztrájkjog)

  Első irat érkezett: 2022.06.30

 • 92IV/01516/2022. számú AB ügy

  A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a elleni alkotmányjogi panasz (pénzügyőr szolgálati juttatása)

  Első irat érkezett: 2022.06.28

 • 93IV/01515/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.609/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; harmadik államban letelepedett adóalany adó visszatéríttetésre irányuló kérelme)

  Első irat érkezett: 2022.06.28

 • 94IV/01513/2022. számú AB ügy

  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 63/E. §-a és az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXXVI. törvény 129. §-a elleni alkotmányjogi panasz (még elégséges szolgáltatás; sztrájkjog)

  Első irat érkezett: 2022.06.28

 • 95IV/01511/2022. számú AB ügy

  A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a elleni alkotmányjogi panasz (pénzügyőr szolgálati juttatása)

  Első irat érkezett: 2022.06.28

 • 96IV/01510/2022. számú AB ügy

  A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a elleni alkotmányjogi panasz (pénzügyőr szolgálati juttatása)

  Első irat érkezett: 2022.06.28

 • 97IV/01497/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.057/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése)

  Első irat érkezett: 2022.06.28

 • 98IV/01488/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.358/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2022.06.24

 • 99IV/01487/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.882/2021/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiutasítás, családi élet tiszteletben tartása)

  Első irat érkezett: 2022.06.24

 • 100IV/01486/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.300/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bűnhalmazat, büntető anyagi jogszabály alkalmazása)

  Első irat érkezett: 2022.06.24

 • 101IV/01463/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.159/2021/39. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem)

  Első irat érkezett: 2022.06.22

 • 102IV/01452/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.831/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytlensége)

  Első irat érkezett: 2022.06.21

 • 103IV/01448/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Bpkf.II.45/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (testi sértés)

  Első irat érkezett: 2022.06.21

 • 104IV/01445/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 117.Pf.636.871/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése)

  Első irat érkezett: 2022.06.21

 • 105IV/01442/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.232/2021/5 számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2022.06.21

 • 106IV/01429/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 2.Bpkf.215/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2022.06.20

 • 107IV/01428/2022. számú AB ügy

  Gyulai Törvényszék 15.Pf.25.035/2021/16. számú ítélete ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szavatossági igény)

  Első irat érkezett: 2022.06.20

 • 108IV/01427/2022. számú AB ügy

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdése és más társadalombiztosítási jogszabályok elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati járandóság szüneteltetése)

  Első irat érkezett: 2022.06.20

 • 109III/01423/2022. számú AB ügy

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés)

  Első irat érkezett: 2022.06.20

 • 110IV/01422/2022. számú AB ügy

  A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 11. §-a elleni alkotmányjogi panasz (pénzügyőr szolgálati juttatása)

  Első irat érkezett: 2022.06.17

 • 111IV/01418/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.482/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítás)

  Első irat érkezett: 2022.06.17

 • 112IV/01414/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.190/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.06.16

 • 113IV/01413/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.337/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügyben indult közigazgatási jogvita)

  Első irat érkezett: 2022.06.16

 • 114IV/01401/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.168/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (idősek otthona férőhelyeinek bővítése, finanaszírozási rendszerbe befogadása)

  Első irat érkezett: 2022.06.14

 • 115IV/01399/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 25.Bpkf.6402/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2022.06.14

 • 116IV/01397/2022. számú AB ügy

  A Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata, valamint a Kúria Gfv.VI.30.140/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog átruházása)

  Első irat érkezett: 2022.06.14

 • 117IV/01386/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.38.193/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (volt haszonbérlő előhaszonbérleti joga)

  Első irat érkezett: 2022.06.13

 • 118IV/01384/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.686/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hatóság félrevezetése)

  Első irat érkezett: 2022.06.13

 • 119IV/01380/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Ítélőtábla Gf.V.40.004/2022/4/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társaságból kilépő taggal való elszámolás)

  Első irat érkezett: 2022.06.10

 • 120IV/01379/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.750/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2022.06.10

 • 121IV/01376/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.216/2021/12. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2022.06.10

 • 122IV/01377/2022. számú AB ügy

  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 51. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Gfv.VI.30.380/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2022.06.10

 • 123IV/01375/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.472/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítás)

  Első irat érkezett: 2022.06.10

 • 124III/01373/2022. számú AB ügy

  A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti gyorsított per, nyilvános tárgyalás megtiltása)

  Első irat érkezett: 2022.06.10

 • 125IV/01359/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.032/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jelzálogszerződés érvénytelensége, bizonyítási eljárás)

  Első irat érkezett: 2022.06.09

 • 126IV/01352/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.455/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgalmi jog)

  Első irat érkezett: 2022.06.08

 • 127IV/01348/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.028/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.06.08

 • 128IV/01347/2022. számú AB ügy

  Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény 125/C. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (lefoglalás megszüntetése iránti indítvány)

  Első irat érkezett: 2022.06.08

 • 129IV/01342/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése elleni alktmányjogi panasz (kizárt bíró)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 130IV/01341/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.392/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása; joghatóság)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 131IV/01339/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.978/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 132IV/01335/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.595/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (védjegybitorlás megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 133IV/01334/2022. számú AB ügy

  A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 75/B. § (5) bekezdése és a Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.6908/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás, kérelmezési határidő)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 134IV/01326/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.462/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartotti jogok, fogvatartás körülményei)

  Első irat érkezett: 2022.06.03

 • 135IV/01325/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.953/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2022.06.03

 • 136IV/01310/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.027/2022/2. számú végzése elleni elleni alkotmányjogi panasz (nem állami köznevelési intézmény támogatása, gyermekétkeztetés)

  Első irat érkezett: 2022.06.01

 • 137IV/01308/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.037/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem bevett egyház kiegészítő támogatása)

  Első irat érkezett: 2022.06.01

 • 138IV/01292/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.157/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön)

  Első irat érkezett: 2022.05.30

 • 139IV/01291/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.I.1202/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vesztegetés bűntette, felülmérlegelés tilalma)

  Első irat érkezett: 2022.05.30

 • 140IV/01290/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.130/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem állami köznevelési intézmény támogatása, gyermekétkeztetés)

  Első irat érkezett: 2022.05.30

 • 141II/01285/2022. számú AB ügy

  A 16/2022. (III. 02.) OBT határozattal elfogadott Bírák Etikai Kódexe és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. örvény 103. § (1) bekezdés e) pontja elleni utólagos normakontroll indítvány (Bírák Etikai Kódexe)

  Első irat érkezett: 2022.05.27

 • 142IV/01284/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.388/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogyasztóvédelmi ügy; Kúria eljárása)

  Első irat érkezett: 2022.05.27

 • 143IV/01283/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 2.Pf.20.993/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2022.05.27

 • 144IV/01304/2022. számú AB ügy

  A Kúria Jpe.II.60.019/2021/18. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (fogyasztóvédelmi ügy; jogegységi panasz eljárás)

  Első irat érkezett: 2022.05.27

 • 145IV/01279/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.057/2022/2. számú végzése, a Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.869/2021/5. számú ítélete és a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 37. § (1) bekezdéseelleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2022.05.26

 • 146IV/01278/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.826/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jogdíj megfizetése iránti per)

  Első irat érkezett: 2022.05.26

 • 147IV/01273/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.170/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettségének teljesítése)

  Első irat érkezett: 2022.05.26

 • 148III/01271/2022. számú AB ügy

  A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti gyorsított per, nyilvános tárgyalás megtiltása)

  Első irat érkezett: 2022.05.26

 • 149IV/01272/2022. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 4.K.701.497/2021/5/I. számú ítélete és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyi adókról szóló 30/2015. (XI. 23.) számú önkormányzati rendeletének 6. § a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (telekadó, adóügy)

  Első irat érkezett: 2022.05.26

 • 150IV/01262/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.100/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bérleti szerződés megszűnésének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.05.24

 • 151IV/01258/2022. számú AB ügy

  A Kúria Knk.II.39.058/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (népszavazás, nemátalakító kezelések)

  Első irat érkezett: 2022.05.24

 • 152IV/01257/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.635.851/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (biztosítási szolgáltatás teljesítése)

  Első irat érkezett: 2022.05.24

 • 153IV/01256/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 10.K.700.970/2020/65. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat jogszerűsége)

  Első irat érkezett: 2022.05.24

 • 154IV/01248/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.675/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti ügy)

  Első irat érkezett: 2022.05.23

 • 155IV/01245/2022. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 4.Bf.83/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárás szabálytalansága)

  Első irat érkezett: 2022.05.20

 • 156IV/01244/2022. számú AB ügy

  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vételi jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2022.05.20

 • 157IV/01242/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.38.239/2021/2. számú végzése elleni alkotmnyjogi panasz (egészségügyi bírság; ellátás megtagadása)

  Első irat érkezett: 2022.05.19

 • 158IV/01240/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mpk.II.10.027/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sztrájk jogszerűségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.05.19

 • 159IV/01238/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.373/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár megtérítése; törvényes kioktatási kötelezettség elmulasztása)

  Első irat érkezett: 2022.05.19

 • 160IV/01237/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 20.Beüf.5556/2022/2. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád, jogi képviselő részvétele a tárgyaláson)

  Első irat érkezett: 2022.05.19

 • 161IV/01228/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.296/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy)

  Első irat érkezett: 2022.05.18

 • 162IV/01223/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 8.K.700.864/2020/27. számú ítélete és a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (beszédfogyatékosság, fogyatékossági támogatás)

  Első irat érkezett: 2022.05.18

 • 163IV/01210/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.528/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (termőföld adásvétele)

  Első irat érkezett: 2022.05.17

 • 164IV/01208/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.082/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem vagy ingatlan kiürítése)

  Első irat érkezett: 2022.05.17

 • 165IV/01205/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pf.636.847/2021/5. számú ítélete és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 133/A. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértési kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.05.17

 • 166IV/01203/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 4.Gpkf.75.823/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

  Első irat érkezett: 2022.05.17

 • 167IV/01194/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.38.167/2021/15. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy)

  Első irat érkezett: 2022.05.16

 • 168IV/01186/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.864/2021/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárás szabálytalansága)

  Első irat érkezett: 2022.05.16

 • 169IV/01177/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.910/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat megtámadása, jogorvoslat)

  Első irat érkezett: 2022.05.12

 • 170IV/01173/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.38.219/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (gyámhatósági ügy; közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2022.05.12

 • 171IV/01168/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 2.Bv.4529/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartott fegyelmi ügye; fenyítés felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2022.05.11

 • 172IV/01166/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 103.K.700.558/2020/28. számú ítélete és Piliscsaba Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

  Első irat érkezett: 2022.05.11

 • 173IV/01164/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 3.K.701.432/2021/4. számú ítélete és Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) számú rendelete 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)

  Első irat érkezett: 2022.05.11

 • 174IV/01150/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.212/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati illeték)

  Első irat érkezett: 2022.05.11

 • 175IV/01131/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.232/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése)

  Első irat érkezett: 2022.05.10

 • 176IV/01118/2022. számú AB ügy

  Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 624/2021. (XI. 11.) Korm. rendelet, az üzemanyagok hatósági áras forgalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 626/2021. (XI. 13.) Korm. rendelet, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 41-47. §-a, a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 39/2022. (II. 13.) Korm. rendelet, a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 57/2022. (II. 28.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 94/2022. (III. 10.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (hatósági üzemanyagár)

  Első irat érkezett: 2022.05.09

 • 177IV/01114/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.630.250/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartási határozat végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.05.06

 • 178IV/01103/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.79/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pszichés állapotromlás, szabadságvesztés büntetés, perújítás)

  Első irat érkezett: 2022.05.05

 • 179IV/01101/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.759/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyelet)

  Első irat érkezett: 2022.05.05

 • 180IV/01099/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.659/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzés)

  Első irat érkezett: 2022.05.05

 • 181IV/01096/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél benyújtása ÁNYK formanyomtatványon és e-papír rendszeren, idegenrendészeti ügy)

  Első irat érkezett: 2022.05.04

 • 182IV/01095/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.718/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bérleti díj)

  Első irat érkezett: 2022.05.04

 • 183IV/01094/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kf.I.41.135/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás, mulasztási per)

  Első irat érkezett: 2022.05.04

 • 184IV/01089/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.020/2021/8. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés tűzeset kapcsán keletkezett kárért)

  Első irat érkezett: 2022.05.03

 • 185IV/01087/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 28.K.707.792/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szociális ügyben hozott határozat jogszerűsége)

  Első irat érkezett: 2022.05.03

 • 186IV/01083/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 48.Pkf.637.794/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)

  Első irat érkezett: 2022.05.02

 • 187IV/01076/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.427/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.04.29

 • 188IV/01075/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.III.40.993/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2022.04.29

 • 189IV/01074/2022. számú AB ügy

  A Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata, valamint a Kúria Gfv.VI.30.174/2021/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog átruházása)

  Első irat érkezett: 2022.04.29

 • 190IV/01070/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.37.054/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (megismerési engedély megtagadása)

  Első irat érkezett: 2022.04.29

 • 191IV/01066/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 42.Pf.637.042/2021/4. számú ítélete és a 1993. évi LXXVIII. törvény 75. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati lakás, lakáskiürítés)

  Első irat érkezett: 2022.04.28

 • 192IV/01065/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.118/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.04.28

 • 193IV/01047/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.I.1059/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiskorú veszélyeztetése)

  Első irat érkezett: 2022.04.26

 • 194IV/01040/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.294/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 408. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)

  Első irat érkezett: 2022.04.25

 • 195IV/01035/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.034/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tartózkodási engedély kiadása; idegenrendészeti kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2022.04.25

 • 196IV/01032/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.K.706.625/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (anyanyelvhasználat idegenrendészeti eljárásban)

  Első irat érkezett: 2022.04.25

 • 197IV/01029/2022. számú AB ügy

  A Kúria Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy, jogegységi panasz)

  Első irat érkezett: 2022.04.22

 • 198IV/01028/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.38.155/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási bírság)

  Első irat érkezett: 2022.04.22

 • 199IV/01027/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 7.K.701.003/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási bírság)

  Első irat érkezett: 2022.04.22

 • 200IV/01022/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.21.964/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartási határozat végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.04.22

 • 201IV/01009/2022. számú AB ügy

  A Vht. 233. § (4) bekezdésének a) és f) pontja elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtói szakvizsga)

  Első irat érkezett: 2022.04.21

 • 202IV/00995/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.37.085/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nevelésbe vétel)

  Első irat érkezett: 2022.04.20

 • 203IV/00993/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.40/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények)

  Első irat érkezett: 2022.04.20

 • 204IV/00981/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.039/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása)

  Első irat érkezett: 2022.04.19

 • 205IV/00978/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.1208/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás)

  Első irat érkezett: 2022.04.19

 • 206IV/00971/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.869/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2022.04.14

 • 207IV/00957/2022. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 9.K.700.797/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy, végrehajtási jog bejegyzése)

  Első irat érkezett: 2022.04.13

 • 208IV/00921/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.38.214/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyéni tanulói munkarend engedélyezése)

  Első irat érkezett: 2022.04.08

 • 209IV/00902/2022. számú AB ügy

  Az egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2021. évi CXXII. törvény 78. §-a és 129. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (bírók 45 éves jubileumi jutalma)

  Első irat érkezett: 2022.04.06

 • 210IV/00897/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.318/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

  Első irat érkezett: 2022.04.05

 • 211IV/00890/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kgyk.VII.39.086/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bejelentett gyülekezés megtartásának megtiltása)

  Első irat érkezett: 2022.04.04

 • 212IV/00885/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.38.150/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítási igény)

  Első irat érkezett: 2022.04.04

 • 213IV/00884/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.634.962/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.04.04

 • 214IV/00882/2022. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 6.Pf.25.687/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása)

  Első irat érkezett: 2022.04.04

 • 215IV/00873/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.636.544/2021/3. számú végzése (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.04.01

 • 216IV/00867/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VIII.20.623/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.03.31

 • 217IV/00851/2022. számú AB ügy

  A Kúria mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróság mint másodfokú Fegyelmi Bíróság Kjö.Fgyf.1/2021/5. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (közjegyzőhelyettes fegyelmi ügye)

  Első irat érkezett: 2022.03.29

 • 218IV/00847/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.186/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (képmáshoz és hangfelvételhez való jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2022.03.29

 • 219IV/00846/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.097/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kormánytisztviselői jogviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.03.29

 • 220IV/00842/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.636.392/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartási határozat végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.03.29

 • 221IV/00841/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.636.393/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartási határozat végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.03.29

 • 222IV/00836/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kf.III.39.682/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogviszony, lemondás)

  Első irat érkezett: 2022.03.28

 • 223IV/00835/2022. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Pkf.50.470/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása; felróhatóság)

  Első irat érkezett: 2022.03.28

 • 224IV/00834/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.IV.10.094/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.03.28

 • 225IV/00829/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1655/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (alapvető jogokat sértő fogvatartási körülmények)

  Első irat érkezett: 2022.03.28

 • 226IV/00827/2022. számú AB ügy

  A Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság Sz.P.1/2022/3. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (bírói álláshelyre kiírt pályázat)

  Első irat érkezett: 2022.03.28

 • 227IV/00824/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.580/2021/4. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje)

  Első irat érkezett: 2022.03.26

 • 228IV/00822/2022. számú AB ügy

  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 185. § (2) bekezdése első fordulata elleni alkotmányjogi panasz (koldulás, szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2022.03.26

 • 229IV/00818/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.219/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyiségvédelmi igény érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2022.03.26

 • 230IV/00815/2022. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 2.Pf.20.252/2021/4. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 386. § (4) bekezdés második fordulata elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelenségének megállapítása, indokolás hiánya)

  Első irat érkezett: 2022.03.25

 • 231IV/00812/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 7.Bpkf.22/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (visszaható hatály, kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.03.25

 • 232IV/00808/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.266/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj)

  Első irat érkezett: 2022.03.25

 • 233IV/00805/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.865/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2022.03.24

 • 234IV/00780/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 43.Pf.636.311/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felmondás érvénytelenségének megállapítása,deviza alapú kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2022.03.23

 • 235IV/00778/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.385/2021/13. számú ítélete (házastársi közös vagyon megosztása)

  Első irat érkezett: 2022.03.23

 • 236IV/00736/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.024/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.03.18

 • 237IV/00728/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv. III.45.113/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, rokkantsági ellátás)

  Első irat érkezett: 2022.03.17

 • 238IV/00727/2022. számú AB ügy

  Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi szolgálati jogviszony megszüntetésének tilalma veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2022.03.17

 • 239IV/00725/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.20.618/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (engedményezési szerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2022.03.17

 • 240IV/00714/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.839/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2022.03.16

 • 241IV/00711/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.988/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tűzvédelmi bírság)

  Első irat érkezett: 2022.03.16

 • 242IV/00708/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.699/2021/5/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2022.03.16

 • 243IV/00677/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.081/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződésből eredő tartozás)

  Első irat érkezett: 2022.03.09

 • 244IV/00651/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.52.418/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás újraszabályozása; felróhatóság)

  Első irat érkezett: 2022.03.08

 • 245IV/00638/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kf.VII.39.572/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (illetménykülönbözet és túlóradíj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.03.07

 • 246IV/00629/2022. számú AB ügy

  A Nyíregyházi Törvényszék 3.Bpkf.583/2021/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hamis vád, hamis tanúzás, pótmagánvád)

  Első irat érkezett: 2022.03.04

 • 247IV/00616/2022. számú AB ügy

  A polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/B. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás; felróhatóság)

  Első irat érkezett: 2022.03.03

 • 248IV/00597/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 41.Pf.636.200/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági meghagyás anyagi jogi jogereje)

  Első irat érkezett: 2022.03.02

 • 249IV/00591/2022. számú AB ügy

  A polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 22/B. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás; felróhatóság)

  Első irat érkezett: 2022.03.01

 • 250IV/00586/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.290/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, kiskereskedelmi tevékenység, különadó alóli mentesség)

  Első irat érkezett: 2022.03.01

 • 251IV/00582/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.349/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)

  Első irat érkezett: 2022.03.01

 • 252IV/00581/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1596/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartás körülményei, kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.03.01

 • 253IV/00577/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.383/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád; hamis vád)

  Első irat érkezett: 2022.02.28

 • 254IV/00566/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.618/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámolási eljárás)

  Első irat érkezett: 2022.02.25

 • 255IV/00565/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.IV.10.099/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rendkívüli lemondás jogellenessége; rendkívüli munkavégzésért járó díjazás)

  Első irat érkezett: 2022.02.25

 • 256IV/00553/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1515/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.02.24

 • 257IV/00529/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.880/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2022.02.22

 • 258IV/00522/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.056/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)

  Első irat érkezett: 2022.02.21

 • 259IV/00520/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.K.702.899/2020/8. számú ítélete és a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 15/A. § (1) bekezdése és 15/C. § (1) bekezdése, valamint a 30/2017. (XII. 27.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése és 6. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (illeték fizetése)

  Első irat érkezett: 2022.02.21

 • 260IV/00517/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.469/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2022.02.21

 • 261IV/00508/2022. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 8.K.700.691/2021/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gondnok zárszámadása, azonnali jogvédelem)

  Első irat érkezett: 2022.02.18

 • 262IV/00507/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.300/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (lopás bűntette)

  Első irat érkezett: 2022.02.18

 • 263IV/00492/2022. számú AB ügy

  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, továbbá a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (szálláshely-minősítés)

  Első irat érkezett: 2022.02.17

 • 264IV/00487/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.I.1059/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiskorú veszélyeztetése; testi sértés)

  Első irat érkezett: 2022.02.16

 • 265IV/00484/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.219/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (személyiségvédelmi igény)

  Első irat érkezett: 2022.02.16

 • 266IV/00479/2022. számú AB ügy

  A Kaposvári Járásbíróság 10.B.120/2020/35. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (lopás, tulajdonhoz való jog)

  Első irat érkezett: 2022.02.16

 • 267IV/00471/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.967/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan tulajdonjoga)

  Első irat érkezett: 2022.02.15

 • 268III/00469/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja elleni bírói kezdeményezés (végrehajtási lap kibocsátása pótmagánvádas eljárásban felmerülő bűnügyi költség esetében)

  Első irat érkezett: 2022.02.15

 • 269IV/00459/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.IV.10.080/2021/5. számú ítélete és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 205. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (Mt. hatályba lépése előtt kötött kollektív szerződések)

  Első irat érkezett: 2022.02.14

 • 270IV/00457/2022. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.21.284/2021/6. számú ítélete (jogellenes eltulajdonítás, ingatlan-nyilvántartási bejegyzés)

  Első irat érkezett: 2022.02.14

 • 271IV/00429/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.350/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (orvosi műhiba, kártérítés)

  Első irat érkezett: 2022.02.10

 • 272IV/00406/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VIII.20.548/2021/9. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése, korlátozása)

  Első irat érkezett: 2022.02.08

 • 273IV/00397/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bf.262/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád)

  Első irat érkezett: 2022.02.08

 • 274IV/00389/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.K.700.684/2021/5. számú ítélete, továbbá a 284/2018. (XI. 21.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. § (6) bekezdése, illetve a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rend. 36. § (3) bekezdés e) pontja és (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vezetői engedély visszavonása)

  Első irat érkezett: 2022.02.07

 • 275IV/00382/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1.043/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírósághoz fordulás joga, jogorvoslathoz való jog)

  Első irat érkezett: 2022.02.04

 • 276IV/00379/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.41.146/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalnasági eljárás, támogatási szerződés)

  Első irat érkezett: 2022.02.04

 • 277IV/00378/2022. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 9.Szk.14379/2021/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szigorított védelmi intézkedések megszegése szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2022.02.04

 • 278IV/00377/2022. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 587. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (védő jognyilatkozatának hatálya)

  Első irat érkezett: 2022.02.04

 • 279IV/00310/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.7120/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)

  Első irat érkezett: 2022.01.31

 • 280IV/00287/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 7.K.705.775/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (idegenrendészeti kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2022.01.27

 • 281IV/00278/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.356/2021/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámoló intézkedése elleni kifogás)

  Első irat érkezett: 2022.01.26

 • 282III/00274/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (2) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (költségek előlegezése végrehajtási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2022.01.26

 • 283IV/00268/2022. számú AB ügy

  A fegyveres és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról szóló 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati juttatás lemondás hatálya alatt)

  Első irat érkezett: 2022.01.26

 • 284IV/00244/2022. számú AB ügy

  A Kaposvári Törvényszék 2.Pf.21.321/2020/10. számú ítélete (keretbiztosítéki jelzálogjogból történő kielégítés tűrése)

  Első irat érkezett: 2022.01.25

 • 285IV/00215/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.003/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszafizetésére kötelező jognyilatkozat jogszerűtlenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.01.21

 • 286IV/00194/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.1376/2020/9. számú végzéseelleni alkotmányjogi panasz (emberölés bűntettének kísérlete)

  Első irat érkezett: 2022.01.19

 • 287IV/00191/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.531/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kereskedelmi ügynöki szerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2022.01.19

 • 288IV/00188/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 7.Pkf.51.995/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás újraszabályozása)

  Első irat érkezett: 2022.01.19

 • 289IV/00170/2022. számú AB ügy

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2b) bekezdése és 22/A. § (2) bekezdés második mondata, továbbá a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 12. §-a elleni alkotmányjogi panasz (rehabilitációs járadék melletti munkavégzés, szolgálati idő)

  Első irat érkezett: 2022.01.18

 • 290IV/00159/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.614/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nemzetbiztonsági okból kezelt személyes adathoz való hozzáférés joga)

  Első irat érkezett: 2022.01.17

 • 291IV/00158/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2022.01.17

 • 292IV/00156/2022. számú AB ügy

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény egyes rendelkezései, valamint a Kúria Kfv.III.45.003/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati idő elismerése)

  Első irat érkezett: 2022.01.17

 • 293IV/00140/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. §-a elleni alkotmányjogi panasz (önkényesen elfoglalt lakás kiürítése)

  Első irat érkezett: 2022.01.14

 • 294IV/00126/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 57.Pf.633.126/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2022.01.13

 • 295IV/00124/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bhar.I.444/2021/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének bűntette)

  Első irat érkezett: 2022.01.13

 • 296IV/00110/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.270/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közhatalmi jogkörben okozott kár megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.01.12

 • 297IV/00108/2022. számú AB ügy

  A 141/2018. (VII. 27.) Kormányrendelet és a 384/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzatiság, településrendezés)

  Első irat érkezett: 2022.01.12

 • 298IV/00087/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.042/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás)

  Első irat érkezett: 2022.01.11

 • 299IV/00069/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.059/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (termőföld elővásárlási joga)

  Első irat érkezett: 2022.01.11

 • 300IV/00051/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.573/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kiigazítása)

  Első irat érkezett: 2022.01.10

 • 301IV/00034/2022. számú AB ügy

  A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet 1. és 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (kiegészítő bányajáradék)

  Első irat érkezett: 2022.01.07

 • 302III/00002/2022. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 16. § a) pontja elleni bírói kezdeményezés (büntethetőség; gyermekkor)

  Első irat érkezett: 2022.01.03

 • 303IV/05068/2021. számú AB ügy

  Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének a települési adóról szóló 25/2021. (X. 18.) önkormányzati rendelete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

  Első irat érkezett: 2021.12.31

 • 304IV/05061/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.039/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés)

  Első irat érkezett: 2021.12.30

 • 305IV/05055/2021. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 2.K.700.522/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)

  Első irat érkezett: 2021.12.29

 • 306IV/05049/2021. számú AB ügy

  A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény 1. és 2. §-a, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (11) bekezdés e) pontja és (12a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2021.12.29

 • 307IV/05039/2021. számú AB ügy

  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. § (2) és (6) bekezdése, 47. § (4) bekezdése és a 62/A. § -a elleni alkotmányjogi panasz (lakástörvény, vételi jog)

  Első irat érkezett: 2021.12.28

 • 308IV/05022/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbkf.10.044/2021/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (utólagos összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2021.12.27

 • 309IV/05021/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.183/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 407. § (2) bekezdés c) pontja elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése)

  Első irat érkezett: 2021.12.23

 • 310IV/05003/2021. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 1.Pkf.20.772/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelmi per; perköltség)

  Első irat érkezett: 2021.12.22

 • 311IV/05000/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.40.523/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési tábla kihelyezése)

  Első irat érkezett: 2021.12.22

 • 312IV/04990/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.200/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, tisztességtelen fogyasztói szerződés)

  Első irat érkezett: 2021.12.21

 • 313IV/04976/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.337/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.12.20

 • 314IV/04888/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.856/2021/2. számú végzése elleni alkományjogi panasz (birtokbaadás, közút)

  Első irat érkezett: 2021.12.16

 • 315IV/04874/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.370/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.12.15

 • 316IV/04675/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.46/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádló)

  Első irat érkezett: 2021.12.08

 • 317IV/04633/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.38.073/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy, ügyféli jogállás)

  Első irat érkezett: 2021.12.07

 • 318IV/04482/2021. számú AB ügy

  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesterének a Közgyűlés bizottságainak személyi összetételének módosításáról szóló 614/2021. (VI. 11.) közgyűlési határozata, valamint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 29/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 17/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (polgármester hatásköre veszélyhelyzetben)

  Első irat érkezett: 2021.12.01

 • 319IV/04441/2021. számú AB ügy

  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 5. §-a és a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (különleges gazdasági övezet kijelölése)

  Első irat érkezett: 2021.12.01

 • 320IV/04427/2021. számú AB ügy

  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. §-a elleni alkotmányjogi panasz (kedvtelési állattartás szabályai)

  Első irat érkezett: 2021.11.29

 • 321IV/04392/2021. számú AB ügy

  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontja és 114/B. §-a elleni alkotmányjogi panasz (felsőoktatás; C-66/18. számú ügy)

  Első irat érkezett: 2021.11.26

 • 322IV/04153/2021. számú AB ügy

  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 523/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügy)

  Első irat érkezett: 2021.11.18

 • 323IV/04150/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.125/2021/2. számú végzése és Kfv.I.35.279/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás; ügyfélkapu, cégkapu)

  Első irat érkezett: 2021.11.18

 • 324IV/04147/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 21.Szef.44/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rongálás a Külügyminisztérium épülete előtt)

  Első irat érkezett: 2021.11.18

 • 325IV/04090/2021. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.523/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása iránti kérelem)

  Első irat érkezett: 2021.11.15

 • 326IV/03955/2021. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Gf.VII.30.017/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása; pártfogó ügyvéd kirendelése)

  Első irat érkezett: 2021.10.26

 • 327IV/03944/2021. számú AB ügy

  A Nyíregyházi Törvényszék 3.Bf.195/2021/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hamis vád, hamis tanúzás, pótmagánvád)

  Első irat érkezett: 2021.10.25

 • 328IV/03926/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.076/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2021.10.21

 • 329IV/03854/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.III.254/2021/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vád módosítása)

  Első irat érkezett: 2021.10.12

 • 330IV/03765/2021. számú AB ügy

  A Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata elleni alkotmányjogi panasz (biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog átruházása)

  Első irat érkezett: 2021.10.04

 • 331IV/03694/2021. számú AB ügy

  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 20. § (5) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (adóügyben hozott közigazgatási határozat)

  Első irat érkezett: 2021.09.28

 • 332IV/03675/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.336/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes intézkedés)

  Első irat érkezett: 2021.09.24

 • 333IV/03642/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 24.Szef.23/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tulajdon elleni szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2021.09.22

 • 334IV/03620/2021. számú AB ügy

  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 104. § (1) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (közjegyző szolgálatból történő felfüggesztése)

  Első irat érkezett: 2021.09.21

 • 335IV/03618/2021. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.Bf.257/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádló; tájékoztatás tanácsülésről)

  Első irat érkezett: 2021.09.21

 • 336IV/03596/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.022/2020/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2021.09.17

 • 337IV/03595/2021. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.X.10.049/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói álláshelyre kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása)

  Első irat érkezett: 2021.09.17

 • 338IV/03593/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 38.K.708.254/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (menekültügyi határozat bírósági felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.09.17

 • 339IV/03571/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.217/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti eljárás)

  Első irat érkezett: 2021.09.16

 • 340II/03536/2021. számú AB ügy

  A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (klímatörvény)

  Első irat érkezett: 2021.09.14

 • 341IV/03530/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.178/2021/2. és Kfv.I.35.026/2021/2. számú végzése elleni alktományjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás; ügyfélkapu, cégkapu)

  Első irat érkezett: 2021.09.14

 • 342IV/03506/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 52.Pf.632.316/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokvédelem)

  Első irat érkezett: 2021.09.10

 • 343IV/03503/2021. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 8.K.700.477/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekadó)

  Első irat érkezett: 2021.09.10

 • 344IV/03499/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.152/2021/9-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bérleti díj tartozás)

  Első irat érkezett: 2021.09.09

 • 345IV/03409/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.263/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (versenyjogi jogsértéssel okozott kár, kamionkartell)

  Első irat érkezett: 2021.09.02

 • 346IV/03408/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 15.K.701.687/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy, ügyféli jogállás)

  Első irat érkezett: 2021.09.02

 • 347IV/03402/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.397/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (piacfelügyeleti ügy)

  Első irat érkezett: 2021.09.01

 • 348IV/03372/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 351. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elutasítása, végzés közlése)

  Első irat érkezett: 2021.08.31

 • 349IV/03371/2021. számú AB ügy

  Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (jogorvoslat az építésügyi hatósági eljárásokban)

  Első irat érkezett: 2021.08.31

 • 350IV/03332/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.363/2020/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2021.08.27

 • 351IV/03266/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítélete (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy)

  Első irat érkezett: 2021.08.24

 • 352IV/03245/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.092/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés személyiségi jogsérelem alapján)

  Első irat érkezett: 2021.08.24

 • 353IV/03155/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.280/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2021.08.17

 • 354IV/03005/2021. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 3.Bf.136/2021/13/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2021.08.06

 • 355IV/02978/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 26.Beüf.8067/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önálló bírósági végrehajtó pótmagánvádló)

  Első irat érkezett: 2021.08.03

 • 356IV/02942/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.105/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2021.07.28

 • 357IV/02939/2021. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 90. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2021.07.28

 • 358IV/02926/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.722/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.07.27

 • 359IV/02924/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.164/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

  Első irat érkezett: 2021.07.27

 • 360IV/02899/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.286/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; személyi okmány igénylése)

  Első irat érkezett: 2021.07.22

 • 361IV/02897/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.138/2021/2 és Kfv.I.35.138/2021/4. számú végzései elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu)

  Első irat érkezett: 2021.07.22

 • 362IV/02885/2021. számú AB ügy

  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvénnyel, valamint az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvénnyel módosított egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (hulladékgazdálkodás)

  Első irat érkezett: 2021.07.20

 • 363IV/02838/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.026/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogvita; építési ügy; ügyféli jogállás)

  Első irat érkezett: 2021.07.15

 • 364IV/02808/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.058/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati eljárás illetékének megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.07.13

 • 365IV/02804/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 42.Pf.635.077/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel elszámolás, végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2021.07.13

 • 366IV/02732/2021. számú AB ügy

  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont és 7. § (1a) bekezdés b) és i) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési szervnél foglalkoztatottak megbízhatósági vizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.07.02

 • 367IV/02721/2021. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.388/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2021.07.01

 • 368IV/02694/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.371/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2021.06.29

 • 369IV/02678/2021. számú AB ügy

  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók megbízhatósági vizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.06.28

 • 370IV/02676/2021. számú AB ügy

  A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 133. § (4a) bekezdése, és a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 10/E. § a)-c) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítás keretében kifizetett összeg letéti számlán tartalékolása az elítélt szabadulásáig)

  Első irat érkezett: 2021.06.28

 • 371III/02647/2021. számú AB ügy

  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 3. § x) pontja, 69/B. § (1) bekezdés b) pont be) alpont "születési" szövegrésze és a 69/B. § (3) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (név- és nemváltoztatás anyakönyvi bejegyzése)

  Első irat érkezett: 2021.06.25

 • 372IV/02532/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 17.Pkf.25.182/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2021.06.18

 • 373IV/02481/2021. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék 11.Pf.20.589/2020/20/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződésből eredő tartozás)

  Első irat érkezett: 2021.06.15

 • 374IV/02418/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.472/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; bányaszolgalmi jog)

  Első irat érkezett: 2021.06.10

 • 375IV/02299/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.06.07

 • 376II/02280/2021. számú AB ügy

  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény egyes rendelkezései, valamint ezzel összefüggésben az alapítványi tisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok elleni utólagos normakontroll indítvány (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok)

  Első irat érkezett: 2021.06.04

 • 377IV/02130/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.20.586/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2021.06.01

 • 378IV/01364/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.245/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előzetes letartóztatás miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.14

 • 379IV/01151/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.636/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés hatálytalansága, perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.11

 • 380IV/01078/2021. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.073/2021/2. számú végzése és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2021.05.07

 • 381IV/00976/2021. számú AB ügy

  Az egyes vagyonkezelői alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződések megszűnése; a kártalanítás mértéke)

  Első irat érkezett: 2021.04.29

 • 382IV/00908/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 65.Kbf.66/2019/70. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hivatali vesztegetés)

  Első irat érkezett: 2021.04.21

 • 383IV/00890/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VII.20.930/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (üzletrész átruházási szerződés létre nem jöttének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2021.04.20

 • 384IV/00845/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pkf.636.005/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2021.04.14

 • 385IV/00835/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.226/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás)

  Első irat érkezett: 2021.04.13

 • 386IV/00727/2021. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előzetes bírósági mentesítés)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 387IV/00696/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.553/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.03.29

 • 388IV/00695/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.400/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalansági eljárás)

  Első irat érkezett: 2021.03.29

 • 389IV/00657/2021. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.016/2021/2. számú végzése és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2021.03.22

 • 390IV/00649/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 41.Pkf.635.164/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (eladó tájékoztatási kötelezettsége)

  Első irat érkezett: 2021.03.19

 • 391IV/00617/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.03.17

 • 392IV/00445/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 103.K.701.146/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy; igazgatási szolgáltatási díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.02.24

 • 393IV/00348/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10.804/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2021.02.15

 • 394IV/00306/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VI.21.559/2019/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adásvételi szerződés semmisségének megállapítása; színlelt/fedezetelvonó szerződés)

  Első irat érkezett: 2021.02.10

 • 395IV/00196/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.353/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jövedéki adó ügy)

  Első irat érkezett: 2021.02.01

 • 396IV/00022/2021. számú AB ügy

  A Kúria Jpe.I.60.003/2020/3. számú jogegységi panasz határozata elleni alkotmányjogi panasz (jogegységi panasz kizártsága)

  Első irat érkezett: 2021.01.05

 • 397X/02144/2020. számú AB ügy

  Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2020.12.31

 • 398X/02145/2020. számú AB ügy

  Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (a személyes szabadság alaptalan korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.12.31

 • 399IV/02130/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.349/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámoló felmentése)

  Első irat érkezett: 2020.12.29

 • 400II/02097/2020. számú AB ügy

  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet 6. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (műemléki védettség megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2020.12.21

 • 401IV/02052/2020. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.576/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hitelszerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2020.12.10

 • 402IV/01992/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadásának szabályai)

  Első irat érkezett: 2020.11.27

 • 403IV/01958/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pkf.IV.25.179/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár; perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2020.11.23

 • 404IV/01950/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.11.19

 • 405IV/01945/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.577/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helytállási kötelezettség megállapítása; ügyvédi letét; felelősségbiztosítás)

  Első irat érkezett: 2020.11.18

 • 406IV/01908/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.395/2020/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ideiglenes intézkedés)

  Első irat érkezett: 2020.11.12

 • 407IV/01830/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pkf.25.420/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés; perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2020.10.27

 • 408IV/01777/2020. számú AB ügy

  A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága)

  Első irat érkezett: 2020.10.16

 • 409IV/01675/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés b) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.10.05

 • 410IV/01620/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2020.09.24

 • 411IV/01506/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.09.08

 • 412IV/01475/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.09.03

 • 413IV/01470/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.556/2019/6. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási és bírósági jogkörben okozott kár megtérítése)

  Első irat érkezett: 2020.09.02

 • 414IV/01411/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.107/2019/5. számú ítélete, valamint a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 39. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (hitelezők kielésítési sorrendje felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.08.19

 • 415III/01334/2020. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (hatóság téves jogorvoslati tájékoztatása, igazolási kérelem határideje)

  Első irat érkezett: 2020.08.03

 • 416IV/01317/2020. számú AB ügy

  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 45. § - 50. §-ai elleni alkotmányjogi panasz (képviselői szólásszabadság, parlamenti fegyelmi jog)

  Első irat érkezett: 2020.07.30

 • 417IV/01287/2020. számú AB ügy

  a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 132/D. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus árverés)

  Első irat érkezett: 2020.07.24

 • 418IV/01286/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje)

  Első irat érkezett: 2020.07.24

 • 419IV/01276/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.454/2019/12. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási tevékenységgel előidézett jogsértés)

  Első irat érkezett: 2020.07.23

 • 420IV/01259/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.696/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rendőrök sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete)

  Első irat érkezett: 2020.07.21

 • 421IV/01171/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 122.P.23.863/2017/24-I. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pkf.26.324/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elutasítása hivatalból)

  Első irat érkezett: 2020.07.06

 • 422IV/00948/2020. számú AB ügy

  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (születési nem anyakönyvezése)

  Első irat érkezett: 2020.06.03

 • 423IV/00861/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.286/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.05.20

 • 424IV/00701/2020. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 10/A. § (2) bekezdése és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.382/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perbeli legitimáció)

  Első irat érkezett: 2020.04.15

 • 425IV/00595/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019/10 számú meghagyása elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalan végrehajtói kézbesítés)

  Első irat érkezett: 2020.03.18

 • 426IV/00617/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése (elektronikus keresetindítási kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2020.03.16

 • 427II/00480/2020. számú AB ügy

  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (országgyűlési fegyelmi jogkör)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 428IV/00204/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.048/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.02.03

 • 429IV/00188/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyógyszerészek elővásárlási joga)

  Első irat érkezett: 2020.01.30

 • 430IV/00068/2020. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 1.Pf.21.110/2018/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (új bizonyíték másodfokú polgári peres eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.01.14

 • 431IV/01922/2019. számú AB ügy

  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végelszámolási kifogás)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 432IV/01848/2019. számú AB ügy

  A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 44. § (2) bekezdés a) pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Bf.57/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, TÉSZ)

  Első irat érkezett: 2019.11.18

 • 433IV/01553/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 6.Mf.680071/2019/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hangfelvétel mint bizonyítási eszköz)

  Első irat érkezett: 2019.09.26

 • 434IV/01485/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 37.Gf.40.686/2018/14-I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.09.17

 • 435IV/01391/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.08.30

 • 436IV/01243/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ellátás visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 437II/01214/2019. számú AB ügy

  A kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8.§, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § ellen előterjesztett utólagos normakontroll indítvány (MTA szabályozása)

  Első irat érkezett: 2019.07.18

 • 438V/00942/2019. számú AB ügy

  A Kúriának a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződések tárgyának és törlesztő részleteinek meghatározásával kapcsolatos elvi kérdéseiről szóló 6/2013. PJE számú jogegységi határozata 3. pontja, az 1/2016. PJE számú jogegységi határozat 1. és 2. pontja, valamint a 2/2014. PJE számú határozat 1. pontjához tartozó indokolás egyes rendelkezései nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítása (deviza alapú kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2019.05.31

 • 439IV/00909/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1359/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közokirat-hamisítás, menekültügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.27

 • 440IV/00743/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 441IV/00607/2019. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.02

 • 442IV/00597/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése és polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.01

 • 443IV/00540/2019. számú AB ügy

  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 11. § (2) bekezdése és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (személyes adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.03.27

 • 444X/00453/2019. számú AB ügy

  Az Alaptörvény 25. cikk (5) és (6) bekezdésének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2019.03.18

 • 445II/00395/2019. számú AB ügy

  A 18/2018. (XII.15.) HM rendelet egyes rendelkezései, valamint a 24/2005.( VI.30.) HM rendelet melléklete egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll indítvány (a parlamenti ellenőrzés eszközei)

  Első irat érkezett: 2019.03.05

 • 446IV/00341/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.02.21

 • 447IV/00215/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.30

 • 448IV/00172/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.782/2018/3. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.25

 • 449II/01759/2018. számú AB ügy

  A Kúria 6/2018. Büntető jogegységi határozata elleni utólagos normakontroll (csődbűncselekmény sértetti fogalma)

  Első irat érkezett: 2018.11.30

 • 450IV/00960/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.284/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége; ebtartás)

  Első irat érkezett: 2018.06.04

 • 451X/00364/2018. számú AB ügy

  Az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2018.03.01

 • 452IV/00031/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.917/2017/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.08

 • 453IV/00013/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.914/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.03

 • 454IV/02041/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2017.11.03

 • 455IV/01857/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)

  Első irat érkezett: 2017.09.27

 • 456IV/01830/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldről támogatott civil szervezetek)

  Első irat érkezett: 2017.09.22

 • 457IV/01685/2017. számú AB ügy

  A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény elleni alkotmányjogi panasz (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2017.08.28

 • 458X/01936/2016. számú AB ügy

  Az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2016.11.28

 • 459II/01859/2016. számú AB ügy

  Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdése és (7) bekezdése elleni utólagos normakontroll (adótitok)

  Első irat érkezett: 2016.11.14

 • 460IV/02967/2015. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.1812/2014/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.09.28

 • 461IV/02278/2015. számú AB ügy

  A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdései, a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. és 43 §-ai, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.23/2012/101. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2015.07.24

 • 462IV/01159/2015. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdése, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. §-a és 43. §-a, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 24.B.131/2011/115. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás-tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.04.30

 • 463IV/00006/2015. számú AB ügy

  A sportról szóló 2004. évi I. törvény 72. § (2) bekezdés b) pontja, a 72/A. § (2) bekezdése, és a 72/B. § (2) bekezdésének e) pontja, továbbá a 72/B. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vénalenyomat rögzítése)

  Első irat érkezett: 2015.01.05

 • 464IV/01002/2013. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2013.06.26