EN
 • 1IV/00496/2023. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.632/2022/5. számú ítélete (szülői felügyeleti jog gyakorlása; oktatási ügy - hozzáférés KRÉTA rendszerhez)

  Első irat érkezett: 2023.03.06

 • 2IV/00480/2023. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2.Szk.23.023/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési szabálysértés, gyülekezéshez való jog)

  Első irat érkezett: 2023.03.02

 • 3IV/00477/2023. számú AB ügy

  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 5.Szk.23.025/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési szabálysértés, gyülekezéshez való jog)

  Első irat érkezett: 2023.03.02

 • 4IV/00426/2023. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.447/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem állami köznevelési intézmény támogatása, gyermekétkeztetés)

  Első irat érkezett: 2023.02.23

 • 5IV/00415/2023. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.450/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem állami köznevelési intézmény támogatása, gyermekétkeztetés)

  Első irat érkezett: 2023.02.22

 • 6IV/00393/2023. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1.522/2021/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vád módosítása. távollevő terhelt)

  Első irat érkezett: 2023.02.21

 • 7IV/00392/2023. számú AB ügy

  A Kúria 1/2022. számú BPJE jogegységi határozata, valamint a Balassagyarmati Törvényszék 9.Pf.20.336/2022/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzlefoglalás utáni kamatigény érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2023.02.21

 • 8III/00390/2023. számú AB ügy

  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 39. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság)

  Első irat érkezett: 2023.02.21

 • 9IV/00382/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.097/2022/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házastársi közös vagyon megosztása)

  Első irat érkezett: 2023.02.20

 • 10IV/00381/2023. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 2.Pf.20.230/2022/27. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet gyakorlásának rendezése)

  Első irat érkezett: 2023.02.20

 • 11IV/00366/2023. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.311/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2023.02.17

 • 12IV/00364/2023. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.310/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2023.02.17

 • 13IV/00362/2023. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.309/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2023.02.17

 • 14IV/00358/2023. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.VIII.10.103/2022/7. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkabér, végkielégítés)

  Első irat érkezett: 2023.02.16

 • 15IV/00348/2023. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.351/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2023.02.15

 • 16IV/00342/2023. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.689/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önkormányzati támogatási ügy)

  Első irat érkezett: 2023.02.14

 • 17IV/00315/2023. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 8/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 22.§-a elleni alkotmányjogi panasz (bírósági végrehajtó díjszabása, költségátalány előlegezése szünetelés esetén)

  Első irat érkezett: 2023.02.10

 • 18IV/00314/2023. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.563/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (fölforgalmi törvény; öröklés; szerzőképesség)

  Első irat érkezett: 2023.02.10

 • 19III/00313/2023. számú AB ügy

  A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2012. január 1-jétől 2013. június 30-ig hatályos 229/E. § (3) bekezdés második mondata elleni bírói kezdeményezés (ösztöndíj szerződés, szolgálati viszony egyoldalú meghosszabbítása)

  Első irat érkezett: 2023.02.10

 • 20II/00272/2023. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény egyes rendelkezései elleni utólagos normakontroll indítvány (ingó- és ingatlanárverés határideje)

  Első irat érkezett: 2023.02.07

 • 21IV/00265/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.158/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jóhírnév megsértése; feljelentés híresztelése)

  Első irat érkezett: 2023.02.03

 • 22IV/00257/2023. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 105.Kpk.750.399/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (helyi népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének megtagadása, Fudan Hungary Egyetem)

  Első irat érkezett: 2023.02.03

 • 23III/00250/2023. számú AB ügy

  A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa 5/2022. Jogegységi határozata elleni bírói kezdeményezés (életvitelszerű tartózkodás igazolása)

  Első irat érkezett: 2023.02.01

 • 24IV/00239/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.448/2022/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2023.01.31

 • 25IV/00222/2023. számú AB ügy

  A Kúria 1/2022. számú BPJE határozata és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pkf.25.825/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzlefoglalás utáni kamatigény érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2023.01.30

 • 26IV/00215/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.175/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2023.01.27

 • 27IV/00207/2023. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.394/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésügy, közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2023.01.26

 • 28IV/00204/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.521/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2023.01.26

 • 29IV/00203/2023. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (áru hamis megjelölése)

  Első irat érkezett: 2023.01.26

 • 30IV/00198/2023. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 1.Pkf.442/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vezetékjog; birtokvédelem; perújítás)

  Első irat érkezett: 2023.01.26

 • 31IV/00186/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.976/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (termőföld adásvétele; egyenlő bánásmód megsértése)

  Első irat érkezett: 2023.01.25

 • 32IV/00173/2023. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 53.Pf.632.106/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (társasházi közgyűlési határozat érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2023.01.24

 • 33IV/00162/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.21.071/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés bírósági létrehozása)

  Első irat érkezett: 2023.01.23

 • 34IV/00149/2023. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.Pkf.52.069/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2023.01.19

 • 35IV/00148/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.232/2022/10. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, környezetszennyezés)

  Első irat érkezett: 2023.01.19

 • 36IV/00140/2023. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 10.K.700.984/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felsőoktatási jogvita; doktori értekezés, veszélyhelyzet)

  Első irat érkezett: 2023.01.18

 • 37IV/00137/2023. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pkf.25.714/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem megengedett keresethalmazat sajtó-helyreigazítási perben)

  Első irat érkezett: 2023.01.18

 • 38IV/00133/2023. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.SZTKbkf.12/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vagyonelkobzás utólagos alkalmazása érdekében előterjesztett egyszerűsített felülvizsgálat)

  Első irat érkezett: 2023.01.18

 • 39IV/00128/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.750/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védjegybejelentés; felszólalás)

  Első irat érkezett: 2023.01.17

 • 40IV/00127/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.748/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védjegybejelentés; felszólalás)

  Első irat érkezett: 2023.01.17

 • 41IV/00126/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.749/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (védjegybejelentés; felszólalás)

  Első irat érkezett: 2023.01.17

 • 42IV/00123/2023. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.V.30.433/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj, felülvizsgálat engedélyezése)

  Első irat érkezett: 2023.01.17

 • 43IV/00103/2023. számú AB ügy

  A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 108. § (1) bekezdése és a Kúria Pfv.V.21.334/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előhaszonbérleti jog érvényestése, vadászati jog)

  Első irat érkezett: 2023.01.16

 • 44IV/00099/2023. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 1.K.700.234/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (nyugdíj adategyeztetés)

  Első irat érkezett: 2023.01.16

 • 45IV/00094/2023. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1.365/2021/17. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vesztegetés bűntette)

  Első irat érkezett: 2023.01.13

 • 46IV/00056/2023. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.049/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása elmaradása miatti jogkövetkezmények alkalmazása)

  Első irat érkezett: 2023.01.11

 • 47IV/00052/2023. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.036/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása elmaradása miatti jogkövetkezmények alkalmazása)

  Első irat érkezett: 2023.01.11

 • 48IV/00043/2023. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.1.21.058/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan birtokba bocsátása)

  Első irat érkezett: 2023.01.10

 • 49IV/00039/2023. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.082/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (iskola működési engedélyének visszavonása)

  Első irat érkezett: 2023.01.09

 • 50IV/00017/2023. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 2.Pf.20.637/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, kölcsönszerződés megszűnése)

  Első irat érkezett: 2023.01.06

 • 51III/00013/2023. számú AB ügy

  A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 63/A. §-a elleni bíró kezdeményezés (normavilágosság követelménye)

  Első irat érkezett: 2023.01.06

 • 52IV/02958/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.633.193/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása elmaradása miatti jogkövetkezmények alkalmazása)

  Első irat érkezett: 2022.12.30

 • 53IV/02957/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.634.208/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása elmaradása miatti jogkövetkezmények alkalmazása)

  Első irat érkezett: 2022.12.30

 • 54III/02946/2022. számú AB ügy

  A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény 66. § (1) bekezdés első fordulata elleni bírói kezdeményezés (választottbírósági eljárás fogyasztói szerződésből eredő jogvita esetén)

  Első irat érkezett: 2022.12.28

 • 55IV/02933/2022. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 1.Pf.20.754/2022/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelesrész kiadása iránti per)

  Első irat érkezett: 2022.12.23

 • 56IV/02930/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pkf.51.643/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.12.22

 • 57IV/02901/2022. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pf.123/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.12.21

 • 58IV/02900/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.154/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.12.21

 • 59IV/02892/2022. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 1.Pf.20.563/2022/17. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása)

  Első irat érkezett: 2022.12.20

 • 60IV/02891/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.838/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (törvényes helyettes örökös)

  Első irat érkezett: 2022.12.20

 • 61IV/02890/2022. számú AB ügy

  A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről szóló 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kiegészítő nyugdíjemelés)

  Első irat érkezett: 2022.12.20

 • 62IV/02889/2022. számú AB ügy

  A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (nyugdíjemelés)

  Első irat érkezett: 2022.12.20

 • 63IV/02881/2022. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Bhar.III.61/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2022.12.19

 • 64IV/02880/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.649/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2022.12.19

 • 65IV/02879/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.512/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása; szülői felügyelet)

  Első irat érkezett: 2022.12.19

 • 66IV/02874/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.203/2022/12. számú végzése, valamint a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 2. § (1) bekezdés 2. pontja elleni alkotmányjogi panasz (fémkereskedelmi bírság)

  Első irat érkezett: 2022.12.19

 • 67IV/02870/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.817/2022/2. számú végzése és egyes jogszabályi rendelkezések elleni alkotmányjogi panasz (bányatelek kisajátítása)

  Első irat érkezett: 2022.12.16

 • 68IV/02868/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.208/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog)

  Első irat érkezett: 2022.12.16

 • 69IV/02866/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.37.405/2022/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat jogszerűsége, nyilvántartásból törlés)

  Első irat érkezett: 2022.12.16

 • 70IV/02862/2022. számú AB ügy

  A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g) pontja, 9. § (2a) bekezdése és 24. §-a elleni alkotmányjogi panasz (településképi vélemény)

  Első irat érkezett: 2022.12.16

 • 71IV/02850/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.333/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2022.12.15

 • 72IV/02842/2022. számú AB ügy

  A Kaposvári Törvényszék 1.Pf.20.389/2022/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyelet gyakorlásának megváltoztatása)

  Első irat érkezett: 2022.12.14

 • 73IV/02841/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.633.194/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.12.14

 • 74III/02831/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (2) bekezdés második mondata elleni egyedi normakotroll indítvány (költségek előlegezése végrehajtási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2022.12.14

 • 75IV/02800/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.218/2021/4. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.12.13

 • 76IV/02780/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.298/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.12.12

 • 77IV/02751/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Ítélőtábla Gf.III.30.044/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (perköltség)

  Első irat érkezett: 2022.12.09

 • 78IV/02743/2022. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 408. § (1)-(2) bekezdése és a Kúria Pfv.III.20.751/2022/2. számú végzés elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése, felülvizsgálat)

  Első irat érkezett: 2022.12.09

 • 79II/02721/2022. számú AB ügy

  Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35. § (2) bekezdés q) pontja, valamint a 37. § (2)-(3) bekezdései elleni utólagos normakontoroll indítvány (védett természeti területeken fekvő állami tulajdonú ingatlanok értékesítése)

  Első irat érkezett: 2022.12.08

 • 80IV/02720/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényzék 49.Pkf.633.158/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.12.08

 • 81IV/02708/2022. számú AB ügy

  A Szombathelyi Járásbíróság 71.Szk.1951/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértési ügy, közúti közlekedés)

  Első irat érkezett: 2022.12.07

 • 82IV/02706/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.382/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyház technikai számának visszaállítása)

  Első irat érkezett: 2022.12.07

 • 83IV/02693/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.410/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nem bevett egyház működési támogatása)

  Első irat érkezett: 2022.12.06

 • 84IV/02692/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.976/2021/20. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás bűntette)

  Első irat érkezett: 2022.12.06

 • 85IV/02691/2022. számú AB ügy

  Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 19. § (2a) bekezdés a) pontja elleni alkotmányjogi panasz (adóregisztrációs eljárás, kimentés lehetősége)

  Első irat érkezett: 2022.12.06

 • 86IV/02689/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.492/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (orvosi műhiba)

  Első irat érkezett: 2022.12.06

 • 87IV/02677/2022. számú AB ügy

  A Miskolci Törvényszék 1.Pkf.20.892/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.12.05

 • 88IV/02674/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.942/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panaz (kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.12.05

 • 89IV/02670/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.37.697/2022/2. számú végzése, valamint a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 37/B. § (2) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (megelőző eljárásban kirendelt igazságügyi szakértő; kisajátítás)

  Első irat érkezett: 2022.12.05

 • 90IV/02665/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.206/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (fogyasztóvédelem, közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2022.12.02

 • 91IV/02663/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.1.230/2021/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem bűntette)

  Első irat érkezett: 2022.12.01

 • 92IV/02662/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.782/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítési per, végrendelet érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.12.01

 • 93IV/02655/2022. számú AB ügy

  Alsóörs Község Önkormányzata Képviselőtestülete 138/2022. (VII. 4.) számú normatív határozata elleni alkotmányjogi panasz (településrendezési eszköz módosítása; védőerdő; benzinkút)

  Első irat érkezett: 2022.11.30

 • 94IV/02654/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.598/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vadászati ügy)

  Első irat érkezett: 2022.11.30

 • 95IV/02614/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bpkf.10.823/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (eltérő végrehajtási fokozatban letöltött szabadságvesztés-büntetés beszámítása)

  Első irat érkezett: 2022.11.23

 • 96IV/02609/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.796/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (megbízási díj)

  Első irat érkezett: 2022.11.23

 • 97IV/02607/2022. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék Pkf.20.178/2022/3. számú végzése és a Vht. 143. § (1) bekezdés d) pontja, 217/A. § (4) bekezdése, 217/B. §-a és 222. §-a elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtási kifogás)

  Első irat érkezett: 2022.11.23

 • 98IV/02601/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.976/2021/20. számú végzésen elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás)

  Első irat érkezett: 2022.11.22

 • 99IV/02589/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.37.601/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (külföldön kötött házasság magyarországi anyakönyvezése bejegyzett élettársi kapcsolatként)

  Első irat érkezett: 2022.11.21

 • 100IV/02579/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.100/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2022.11.21

 • 101IV/02578/2022. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Bpkf.III.334/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (csődbűntett, kényszerintézkedés)

  Első irat érkezett: 2022.11.21

 • 102IV/02567/2022. számú AB ügy

  A Kecskeméti Törvényszék 6.Pf.20.960/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (használati díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.11.17

 • 103IV/02553/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 1.Pkf.20.899/2022/2. számú végzése és 1.Pkf.21.083/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.16

 • 104IV/02551/2022. számú AB ügy

  A büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott elítéltek és egyéb jogcímen fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről szóló 13/2022 (IV. 29.) BM rendelet elleni alkotmányjogi panasz (élelmezés a büntetés-végrehajtási intézetben)

  Első irat érkezett: 2022.11.16

 • 105IV/02539/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.37.365/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy, sajtószerv adatkezelése)

  Első irat érkezett: 2022.11.15

 • 106IV/02516/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.322/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.14

 • 107IV/02513/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.321/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.14

 • 108IV/02511/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.320/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.14

 • 109IV/02509/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.319/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.14

 • 110IV/02508/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.318/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.14

 • 111IV/02495/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.316/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.10

 • 112IV/02494/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.315/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.10

 • 113IV/02493/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.314/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.10

 • 114IV/02492/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.313/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.10

 • 115IV/02491/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.312/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.10

 • 116IV/02490/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.317/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.10

 • 117IV/02489/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.311/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.11.10

 • 118IV/02478/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.425/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vezető tisztségviselő elszámolási kötelezettsége)

  Első irat érkezett: 2022.11.09

 • 119IV/02465/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.45.064/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogvisszony, illetmény, viszontkereset)

  Első irat érkezett: 2022.11.08

 • 120IV/02462/2022. számú AB ügy

  A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. november havi kiegészítő emeléséről szóló 375/2022. (X. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kiegészítő nyugdíjemelés)

  Első irat érkezett: 2022.11.08

 • 121IV/02460/2022. számú AB ügy

  A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. július havi kiegészítő emeléséről szóló 161/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (nyugdíjemelés)

  Első irat érkezett: 2022.11.08

 • 122IV/02452/2022. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14. § (2)-(7) bekezdése, (9) bekezdése, (11)-(13) bekezdése, (15), (18) és (20) bekezdése, valamint 15. §-a elleni alkotmányjogi panasz (pedagógussztrájk; még elégséges szolgáltatás mértéke)

  Első irat érkezett: 2022.11.07

 • 123IV/02448/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.359/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kezességből származó megtérítési igény, irat kézbesítése)

  Első irat érkezett: 2022.11.07

 • 124IV/02446/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.542/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés létre nem jöttének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.11.07

 • 125IV/02435/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.225/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közhatalom gyakorlásával okozott kár)

  Első irat érkezett: 2022.11.03

 • 126IV/02425/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.340/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elévülés; tartozás esedékessége)

  Első irat érkezett: 2022.11.02

 • 127IV/02415/2022. számú AB ügy

  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint más jogszabályok egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.096/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.10.28

 • 128IV/02414/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.VIII.10.014/2022/9. számú ítélete ellen alkotmányjogi panasz (jóerkölcsbe ütköző szerződés, végkielégítés )

  Első irat érkezett: 2022.10.28

 • 129IV/02406/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Gf.III.30.131/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vezető tisztségviselő felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.10.27

 • 130IV/02388/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bf.III.436/2022/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vesztegetés hatósági eljárásban)

  Első irat érkezett: 2022.10.25

 • 131IV/02375/2022. számú AB ügy

  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 10/2022. (IV. 26.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan helyi védelem alá helyezése)

  Első irat érkezett: 2022.10.21

 • 132IV/02367/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.380./2021/28. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (emberölés bűntette)

  Első irat érkezett: 2022.10.20

 • 133IV/02351/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.38.018/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (környezetvédelmi ügy, tulajdonosi felelősség kimentése környezetszennyezésért)

  Első irat érkezett: 2022.10.18

 • 134IV/02350/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.632.958/2022/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.632.998/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.10.18

 • 135IV/02334/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.38.013/2021/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)

  Első irat érkezett: 2022.10.15

 • 136IV/02333/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.123/2022/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (orvosi ellátás visszautasítása, emberölés vétsége)

  Első irat érkezett: 2022.10.15

 • 137IV/02330/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.314/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vámügy, hiba a vámeljárás során)

  Első irat érkezett: 2022.10.14

 • 138IV/02323/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.VIII.10.026/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.10.13

 • 139IV/02321/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 5.Bpkf.10.579/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (utólagos összbüntetésbe foglalás)

  Első irat érkezett: 2022.10.13

 • 140IV/02312/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 38/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (bírósági végrehajtó állandó helyettese)

  Első irat érkezett: 2022.10.12

 • 141IV/02311/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.91/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége)

  Első irat érkezett: 2022.10.12

 • 142IV/02286/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.230/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítás)

  Első irat érkezett: 2022.10.10

 • 143IV/02278/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.45.167/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogvita, írásbeli figyelmeztetés)

  Első irat érkezett: 2022.10.07

 • 144IV/02275/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.632.131/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás, polgári ügy)

  Első irat érkezett: 2022.10.07

 • 145IV/02273/2022. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 1.K.701.316/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építésrendészeti eljárás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.10.07

 • 146IV/02263/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.1172/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési csalás bűntette)

  Első irat érkezett: 2022.10.06

 • 147IV/02262/2022. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 1.K.700.074/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyféli jogállásal kapcsolatos jogvita)

  Első irat érkezett: 2022.10.06

 • 148IV/02233/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.948/2021/3. számú ítélete elleni alktmányjogi panasz (megbízási díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.10.03

 • 149IV/02230/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.040/2022/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adókötelezettség megállapítása külföldi jogügylet alapján)

  Első irat érkezett: 2022.09.29

 • 150IV/02229/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 105.K.701.377/2022/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egyenlő bánásmód, bizonyítás, közigazgatási jogvita)

  Első irat érkezett: 2022.09.29

 • 151IV/02228/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 17.Pkf.25.509/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kötelező pszichiátriai vizsgálat elrendelése; fellebbezés elkésettsége; kézbesítés szabályszerűsége)

  Első irat érkezett: 2022.09.29

 • 152IV/02206/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.632.779/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.09.27

 • 153IV/02202/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 24.Beüf.8973/2022/4. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 21.Bf.12.661/2018/135. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (egyszerűsített felülvizsgálat; vagyonelkobzás)

  Első irat érkezett: 2022.09.27

 • 154IV/02197/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.533/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy, vevő jognyilatkozata)

  Első irat érkezett: 2022.09.26

 • 155IV/02196/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.650/2021/19. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette)

  Első irat érkezett: 2022.09.26

 • 156IV/02195/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.809/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel; kölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.09.26

 • 157IV/02193/2022. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Bf.I.2/2022/29. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ügyész és bíró munkakapcsolata, pártatlan bíráskodás)

  Első irat érkezett: 2022.09.26

 • 158IV/02187/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.304/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.09.26

 • 159IV/02180/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 5.Gf.41.020/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása, közpénz felhasználásának nyilvánossága)

  Első irat érkezett: 2022.09.23

 • 160IV/02173/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.050/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ökológiai gazdálkodás ellenőrzése)

  Első irat érkezett: 2022.09.22

 • 161IV/02169/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.675/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hibás teljesítés)

  Első irat érkezett: 2022.09.22

 • 162IV/02166/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.612/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatási szerződéses jogviszony fenntartása)

  Első irat érkezett: 2022.09.22

 • 163IV/02155/2022. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 11.Gpkf.20.289/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perköltség; elállás)

  Első irat érkezett: 2022.09.21

 • 164IV/02151/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.VIII.10.010/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkakör; beosztás; besorolás)

  Első irat érkezett: 2022.09.20

 • 165IV/02150/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.433/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2022.09.20

 • 166IV/02148/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.260/2022/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sajtó-helyreigazítási per)

  Első irat érkezett: 2022.09.20

 • 167IV/02145/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.049/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (életkorhoz kötött kötelező védőoltás alóli mentesség)

  Első irat érkezett: 2022.09.20

 • 168IV/02136/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának 6.Kbkf.10.025/2022/3. számú végzése (pótmagánvád elutasítása)

  Első irat érkezett: 2022.09.19

 • 169IV/02133/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának 6.Kbkf.10.024/2022/2. számú végzése (pótmagánvád elutasítása)

  Első irat érkezett: 2022.09.19

 • 170IV/02132/2022. számú AB ügy

  A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 17. §-a és a Veszprémi Törvényszék 10.K.700.478/2021/27/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (térképészeti és területszámítási hiba kijavítása, kisajátítás)

  Első irat érkezett: 2022.09.19

 • 171IV/02121/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.094/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kisajátítás)

  Első irat érkezett: 2022.09.16

 • 172IV/02119/2022. számú AB ügy

  A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. § (3) és (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (földforgalmi ügy)

  Első irat érkezett: 2022.09.16

 • 173IV/02110/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.274/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (áru hamis megjelölése)

  Első irat érkezett: 2022.09.15

 • 174IV/02102/2022. számú AB ügy

  A Szolnoki Törvényszék 4.Pkf.20.469/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.09.14

 • 175IV/02101/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bpkf.I.481/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás)

  Első irat érkezett: 2022.09.14

 • 176IV/02095/2022. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 2.K.701.203/2021/8/II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2022.09.13

 • 177IV/02093/2022. számú AB ügy

  A Budapesti Környéki Törvényszék 3.Pf.20.135/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (birtokháborítás)

  Első irat érkezett: 2022.09.13

 • 178IV/02091/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.478/2021/9.számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tartozás megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.09.13

 • 179IV/02074/2022. számú AB ügy

  A Kaposvári Törvényszék 2.Bf.79/2022/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elbírálása)

  Első irat érkezett: 2022.09.12

 • 180IV/02072/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.225/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2022.09.12

 • 181IV/02071/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.393/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog)

  Első irat érkezett: 2022.09.12

 • 182IV/02063/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 1.Bhar.55/2022/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szexuális kényszerítés bűntette, kapcsolati erőszak, kiskorú veszélyeztetése)

  Első irat érkezett: 2022.09.09

 • 183IV/02062/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.464/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közegészségügyi kényszerengedély megadása)

  Első irat érkezett: 2022.09.09

 • 184IV/02050/2022. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 134. § (3) bekezdése és a Kúria Kpkf.III.45.132/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogvita; keresetindítási határidő)

  Első irat érkezett: 2022.09.08

 • 185IV/02049/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.38.235/2021/9. számú közbenső ítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyügyfelügyeleti eljárás)

  Első irat érkezett: 2022.09.08

 • 186IV/02046/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.340/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés hatálytalanságának megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.09.08

 • 187IV/02043/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.VIII.10.005/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.09.08

 • 188IV/02032/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.38.194/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (árverés, személyazonosság igazolása)

  Első irat érkezett: 2022.09.07

 • 189IV/02028/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.484/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (elévülés)

  Első irat érkezett: 2022.09.07

 • 190IV/02026/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.498/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (korlátozási kártalanítási igény, elévülés)

  Első irat érkezett: 2022.09.07

 • 191IV/02018/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.38.043/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési ügy)

  Első irat érkezett: 2022.09.06

 • 192IV/02017/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Bpkf.10.554/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (összbüntetés, feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2022.09.06

 • 193IV/02006/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 52.Pkf.631.043/2022/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz és a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003. IM rendelet 3. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (perköltség, ügyvédi munkadíj mérséklése)

  Első irat érkezett: 2022.09.05

 • 194IV/02001/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 22.Bf.11640/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádas eljárás; vádindítvány aláírása)

  Első irat érkezett: 2022.09.02

 • 195IV/01996/2022. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 276. § (1) bekezdés a) pontja és a Fővárosi Törvényszék 32.Bnyf.8000/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bűnügyi felügyelet meghosszabbítása)

  Első irat érkezett: 2022.09.02

 • 196IV/01997/2022. számú AB ügy

  Kúria Kfv.35.090/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóhatósági határozat bírósági felülvizsgálata, áfa adólevonási jog)

  Első irat érkezett: 2022.09.02

 • 197IV/01995/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtó állandó helyettes általi helyettesítésével és a végrehajtói szolgálat átadásával, átvételével összefüggő elszámolás, ügyvitel, valamint ügykezelés részletszabályairól szóló 16/2022. (VI.30.) IM rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (bírósági végrehajtó helyettesítése)

  Első irat érkezett: 2022.09.02

 • 198IV/01967/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 67.Pf.630.693/2022/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsön)

  Első irat érkezett: 2022.08.31

 • 199IV/01963/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 102.K.702.243/2020/87. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (építési engedély iránti kérelem elutasítása)

  Első irat érkezett: 2022.08.30

 • 200IV/01951/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 105.K.701.060/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati járandóság szüneteltetése)

  Első irat érkezett: 2022.08.29

 • 201IV/01938/2022. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 14.Bf.28/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvádas büntetőeljárás)

  Első irat érkezett: 2022.08.25

 • 202IV/01934/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla I.242/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés vétsége)

  Első irat érkezett: 2022.08.25

 • 203II/01907/2022. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII.4.) Korm. rendelet elleni utólagos normakontroll indítvány (erdők védelme, tűzifakitermelés szabályai veszélyhelyzetben)

  Első irat érkezett: 2022.08.22

 • 204IV/01896/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.307/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rendbírság védő ellen)

  Első irat érkezett: 2022.08.18

 • 205IV/01885/2022. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 1. Pf.20.216/2021/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása, kapcsolattartás szabályozása)

  Első irat érkezett: 2022.08.17

 • 206IV/01884/2022. számú AB ügy

  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete 2. § v) pontja és 33/N. §-a, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.2b. sora elleni alkotmányjogi panasz (digitális reklámberendezések elhelyezése)

  Első irat érkezett: 2022.08.17

 • 207IV/01878/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.359/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyéb érdekelt végrehajtási kifogása)

  Első irat érkezett: 2022.08.16

 • 208IV/01853/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.149/2021/10. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 406. § (1) bekezdése és 409 §-a elleni alkotmányjogi panasz (végkielégítés és felmondási időre járó munkabérkülönbözet)

  Első irat érkezett: 2022.08.11

 • 209IV/01852/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 12.Fpkf.43.038/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egyszerűsített felszámolás)

  Első irat érkezett: 2022.08.11

 • 210IV/01846/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 51.pkf.631.487/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás pótlása)

  Első irat érkezett: 2022.08.10

 • 211IV/01835/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.131/2022/7. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.08.09

 • 212IV/01830/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.762/2021/6/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsöntartozás)

  Első irat érkezett: 2022.08.09

 • 213IV/01824/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.21.113/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, sajtóügy)

  Első irat érkezett: 2022.08.08

 • 214IV/01816/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.354/2022/2. számú végzése és a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 21/A. §-a, 37/A. §-a és a 37/B. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 80. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (bányatelek kisajátítása)

  Első irat érkezett: 2022.08.05

 • 215IV/01807/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kf.III.45.140/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közszolgálati jogviszony, elmaradt illetmény megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.08.04

 • 216IV/01796/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.720/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (telekingatlan kiürítése)

  Első irat érkezett: 2022.08.03

 • 217IV/01790/2022. számú AB ügy

  A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 75/B § (2) bekezdés c) pontja, a 75/B § (3) bekezdés b) pontja, és a 7/C § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (gyermekeket sértő nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyekre vonatkozó adatok megismerhetővé tétele)

  Első irat érkezett: 2022.08.02

 • 218IV/01787/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.109/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (lízingszerződésből eredő igény érvényesítése, devizahitel)

  Első irat érkezett: 2022.08.02

 • 219IV/01782/2022. számú AB ügy

  Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet, az árszabályozással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 162/2022. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. §-a, az egyes, a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása céljából kihirdetett veszélyhelyzet során kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 190/2022. (V. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés 16. pontja, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény 4. § 17. pontja, a 2022. május 25. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 203/2022. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. § 17. pontja, valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet elleni alkotmányjogi panasz (élelmiszerárak rögzítése)

  Első irat érkezett: 2022.08.02

 • 220IV/01781/2022. számú AB ügy

  A Kúria Jpe.II.60.027/2021/8. számú jogegységi hatályú határozata elleni alkotmányjogi panasz (előzetes döntéshozatali eljárás, perújítás, jogegységi panasz)

  Első irat érkezett: 2022.08.01

 • 221IV/01780/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.305/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (öröklési igény érvényesítése)

  Első irat érkezett: 2022.08.01

 • 222IV/01772/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.454/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedés; törvényes vád)

  Első irat érkezett: 2022.07.29

 • 223IV/01768/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.987/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (élettárs fogalma)

  Első irat érkezett: 2022.07.28

 • 224IV/01767/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.168/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2022.07.28

 • 225IV/01763/2022. számú AB ügy

  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 744. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (büntetővégzés meghozatalára irányuló előkészító tárgyalás, terhelt távolmaradásának jogkövetkezménye)

  Első irat érkezett: 2022.07.27

 • 226IV/01747/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.II.10.001/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtói jutalom megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.07.26

 • 227IV/01745/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.917/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (vételár megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.07.26

 • 228IV/01734/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.222/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (készpénzellenőrzési bírság)

  Első irat érkezett: 2022.07.25

 • 229IV/01722/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 3.Pf.20.762/2020/26. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása)

  Első irat érkezett: 2022.07.22

 • 230IV/01703/2022. számú AB ügy

  Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (homlokzati reklámfelület elhelyezésének szabályai)

  Első irat érkezett: 2022.07.19

 • 231III/01701/2022. számú AB ügy

  Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 5. § (1b) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (az államhatár védelmét biztosító létesítmény kapuján történő rendőri átkísérés)

  Első irat érkezett: 2022.07.19

 • 232IV/01693/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.328/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (korlátozási kártalanítási igény, elévülés)

  Első irat érkezett: 2022.07.18

 • 233IV/01677/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.517/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás megfizetése, elévülés)

  Első irat érkezett: 2022.07.15

 • 234IV/01675/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv. II.20.018/2022/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szülői felügyeleti jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2022.07.15

 • 235IV/01627/2022. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.IV.10.144/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (munkaviszony jogellenes megszüntetése; túlmunka megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.07.12

 • 236IV/01622/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pf.IV.24.590/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogutódlás sajtó-helyreigazítási perben)

  Első irat érkezett: 2022.07.12

 • 237IV/01620/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.119/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.07.12

 • 238IV/01613/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.494/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrendelet érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.07.11

 • 239IV/01611/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.192/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, csoportos adóalanyt érintő vizsgálat)

  Első irat érkezett: 2022.07.08

 • 240IV/01601/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.816/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ajándékozási szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.07.07

 • 241IV/01599/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pf.IV.25.071/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogutódlás sajtó-helyreigazítási perben)

  Első irat érkezett: 2022.07.07

 • 242IV/01568/2022. számú AB ügy

  Az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet 5. § (4) és (5) bekezdése, valamint 27. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (légitársaságok által fizetendő hozzájárulás)

  Első irat érkezett: 2022.07.05

 • 243IV/01566/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.25.070/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogutódlás sajtó-helyreigazítási perben)

  Első irat érkezett: 2022.07.05

 • 244IV/01554/2022. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 10.Bf.268/2021/15. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kifosztás bűntette, bíró kizárása)

  Első irat érkezett: 2022.07.04

 • 245IV/01553/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.20.069/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (egészségkárosodás miatti kártérítés; perújítás)

  Első irat érkezett: 2022.07.04

 • 246IV/01552/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 107.K.703783/2021/32. számú ítélete és önkormányszati rendeletekkel szembeni alkotmányogi panasz (közigazgatási jogvita, telekadó)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 247IV/01551/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 102.K.706.995/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (külföldön engedélyezett névváltoztatás hazai anyakönyvezése)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 248IV/01550/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.213/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tulajdonjog megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 249IV/01549/2022. számú AB ügy

  A Zalaegerszegi Törvényszék 2.Gpkf.50.001/2022/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése, óvadék)

  Első irat érkezett: 2022.07.01

 • 250IV/01538/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.978/2021/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adatvédelmi ügy, sajtószerv adatkezelése)

  Első irat érkezett: 2022.06.30

 • 251IV/01535/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.361/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elővásárlási jog, jogvesztő határidő)

  Első irat érkezett: 2022.06.30

 • 252IV/01515/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.609/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; harmadik államban letelepedett adóalany adó visszatéríttetésre irányuló kérelme)

  Első irat érkezett: 2022.06.28

 • 253IV/01497/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 1.Pf.20.057/2022/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése)

  Első irat érkezett: 2022.06.28

 • 254IV/01487/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.II.882/2021/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kiutasítás, családi élet tiszteletben tartása)

  Első irat érkezett: 2022.06.24

 • 255IV/01486/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.300/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bűnhalmazat, büntető anyagi jogszabály alkalmazása)

  Első irat érkezett: 2022.06.24

 • 256IV/01474/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bpkf.10.204/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy)

  Első irat érkezett: 2022.06.23

 • 257IV/01463/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.159/2021/39. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kábítószer-kereskedelem)

  Első irat érkezett: 2022.06.22

 • 258IV/01450/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.137/2021/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés, földhasználati jog)

  Első irat érkezett: 2022.06.21

 • 259IV/01445/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 117.Pf.636.871/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön visszafizetése)

  Első irat érkezett: 2022.06.21

 • 260IV/01428/2022. számú AB ügy

  Gyulai Törvényszék 15.Pf.25.035/2021/16. számú ítélete ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szavatossági igény)

  Első irat érkezett: 2022.06.20

 • 261IV/01405/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.333/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.06.15

 • 262IV/01397/2022. számú AB ügy

  A Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata, valamint a Kúria Gfv.VI.30.140/2021/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog átruházása)

  Első irat érkezett: 2022.06.14

 • 263IV/01384/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.686/2021/14. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (hatóság félrevezetése)

  Első irat érkezett: 2022.06.13

 • 264IV/01359/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.032/2022/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jelzálogszerződés érvénytelensége, bizonyítási eljárás)

  Első irat érkezett: 2022.06.09

 • 265IV/01342/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.255/2022/2. számú végzése elleni alktmányjogi panasz (kizárt bíró)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 266IV/01341/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.21.392/2021/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (házasság felbontása; joghatóság)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 267IV/01339/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 6.Pf.20.978/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 268IV/01334/2022. számú AB ügy

  A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 75/B. § (5) bekezdése és a Fővárosi Törvényszék 20.Bpkf.6908/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás, kérelmezési határidő)

  Első irat érkezett: 2022.06.07

 • 269IV/01326/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.462/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartotti jogok, fogvatartás körülményei)

  Első irat érkezett: 2022.06.03

 • 270IV/01325/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.953/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyiségi jog megsértése, sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2022.06.03

 • 271II/01285/2022. számú AB ügy

  A 16/2022. (III. 02.) OBT határozattal elfogadott Bírák Etikai Kódexe és a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. örvény 103. § (1) bekezdés e) pontja elleni utólagos normakontroll indítvány (Bírák Etikai Kódexe)

  Első irat érkezett: 2022.05.27

 • 272IV/01273/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.II.37.170/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettségének teljesítése)

  Első irat érkezett: 2022.05.26

 • 273III/01271/2022. számú AB ügy

  A bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény 11. § (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (bűncselekménnyel okozott kár megtérítése iránti gyorsított per, nyilvános tárgyalás megtiltása)

  Első irat érkezett: 2022.05.26

 • 274IV/01258/2022. számú AB ügy

  A Kúria Knk.II.39.058/2022/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (népszavazás, nemátalakító kezelések)

  Első irat érkezett: 2022.05.24

 • 275IV/01257/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pkf.635.851/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (biztosítási szolgáltatás teljesítése)

  Első irat érkezett: 2022.05.24

 • 276IV/01245/2022. számú AB ügy

  A Győri Törvényszék 4.Bf.83/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárás szabálytalansága)

  Első irat érkezett: 2022.05.20

 • 277IV/01244/2022. számú AB ügy

  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 46. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vételi jog gyakorlása)

  Első irat érkezett: 2022.05.20

 • 278IV/01237/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 20.Beüf.5556/2022/2. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (pótmagánvád, jogi képviselő részvétele a tárgyaláson)

  Első irat érkezett: 2022.05.19

 • 279IV/01228/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.296/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy)

  Első irat érkezett: 2022.05.18

 • 280IV/01223/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Törvényszék 8.K.700.864/2020/27. számú ítélete és a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (beszédfogyatékosság, fogyatékossági támogatás)

  Első irat érkezett: 2022.05.18

 • 281IV/01205/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 56.Pf.636.847/2021/5. számú ítélete és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 133/A. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (szabálysértési kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.05.17

 • 282IV/01194/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VII.38.167/2021/15. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy)

  Első irat érkezett: 2022.05.16

 • 283IV/01186/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.I.864/2021/15. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőeljárás szabálytalansága)

  Első irat érkezett: 2022.05.16

 • 284IV/01168/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 2.Bv.4529/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartott fegyelmi ügye; fenyítés felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2022.05.11

 • 285IV/01164/2022. számú AB ügy

  A Pécsi Törvényszék 3.K.701.432/2021/4. számú ítélete és Somogytúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2015. (V. 6.) számú rendelete 5. §-a elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)

  Első irat érkezett: 2022.05.11

 • 286IV/01114/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 49.Pkf.630.250/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartási határozat végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.05.06

 • 287IV/01103/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Bpkf.II.79/2022/6. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (pszichés állapotromlás, szabadságvesztés büntetés, perújítás)

  Első irat érkezett: 2022.05.05

 • 288IV/01099/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.37.659/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzés)

  Első irat érkezett: 2022.05.05

 • 289IV/01096/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.II.41.190/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (keresetlevél benyújtása ÁNYK formanyomtatványon és e-papír rendszeren, idegenrendészeti ügy)

  Első irat érkezett: 2022.05.04

 • 290IV/01094/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kf.I.41.135/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kötelező védőoltás, mulasztási per)

  Első irat érkezett: 2022.05.04

 • 291IV/01087/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 28.K.707.792/2020/11. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szociális ügyben hozott határozat jogszerűsége)

  Első irat érkezett: 2022.05.03

 • 292IV/01075/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.III.40.993/2021/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2022.04.29

 • 293IV/01074/2022. számú AB ügy

  A Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata, valamint a Kúria Gfv.VI.30.174/2021/2. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog átruházása)

  Első irat érkezett: 2022.04.29

 • 294IV/01070/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.37.054/2022/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (megismerési engedély megtagadása)

  Első irat érkezett: 2022.04.29

 • 295IV/01029/2022. számú AB ügy

  A Kúria Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (versenyfelügyeleti ügy, jogegységi panasz)

  Első irat érkezett: 2022.04.22

 • 296IV/01022/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 5.Pkf.21.964/2021/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartási határozat végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.04.22

 • 297IV/00995/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.37.085/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nevelésbe vétel)

  Első irat érkezett: 2022.04.20

 • 298IV/00957/2022. számú AB ügy

  A Veszprémi Törvényszék 9.K.700.797/2021/14. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan-nyilvántartási ügy, végrehajtási jog bejegyzése)

  Első irat érkezett: 2022.04.13

 • 299IV/00897/2022. számú AB ügy

  A Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.318/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

  Első irat érkezett: 2022.04.05

 • 300IV/00884/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 51.Pkf.634.962/2021/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása)

  Első irat érkezett: 2022.04.04

 • 301IV/00867/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VIII.20.623/2021/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2022.03.31

 • 302IV/00827/2022. számú AB ügy

  A Budapest területén működő ítélőtábla mellett eljáró elsőfokú szolgálati bíróság Sz.P.1/2022/3. számú határozata elleni alkotmányjogi panasz (bírói álláshelyre kiírt pályázat)

  Első irat érkezett: 2022.03.28

 • 303IV/00824/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.580/2021/4. számú végzése és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje)

  Első irat érkezett: 2022.03.26

 • 304IV/00822/2022. számú AB ügy

  A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 185. § (2) bekezdése első fordulata elleni alkotmányjogi panasz (koldulás, szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2022.03.26

 • 305IV/00812/2022. számú AB ügy

  A Szegedi Törvényszék 7.Bpkf.22/2022/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (visszaható hatály, kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.03.25

 • 306IV/00780/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 43.Pf.636.311/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (felmondás érvénytelenségének megállapítása,deviza alapú kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2022.03.23

 • 307IV/00677/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.081/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződésből eredő tartozás)

  Első irat érkezett: 2022.03.09

 • 308IV/00597/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 41.Pf.636.200/2021/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági meghagyás anyagi jogi jogereje)

  Első irat érkezett: 2022.03.02

 • 309IV/00586/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.290/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (adóügy, kiskereskedelmi tevékenység, különadó alóli mentesség)

  Első irat érkezett: 2022.03.01

 • 310IV/00582/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.349/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó, telekadó)

  Első irat érkezett: 2022.03.01

 • 311IV/00553/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 4.Bpkf.1515/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (fogvatartási körülmények miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2022.02.24

 • 312IV/00522/2022. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.056/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel)

  Első irat érkezett: 2022.02.21

 • 313IV/00517/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.469/2021/3. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés)

  Első irat érkezett: 2022.02.21

 • 314IV/00492/2022. számú AB ügy

  A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, továbbá a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26) Korm. rendelet egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (szálláshely-minősítés)

  Első irat érkezett: 2022.02.17

 • 315IV/00471/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.II.20.967/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (ingatlan tulajdonjoga)

  Első irat érkezett: 2022.02.15

 • 316IV/00406/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VIII.20.548/2021/9. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése, korlátozása)

  Első irat érkezett: 2022.02.08

 • 317IV/00389/2022. számú AB ügy

  A Budapest Környéki Törvényszék 1.K.700.684/2021/5. számú ítélete, továbbá a 284/2018. (XI. 21.) Korm. rend. 1. § (1) bekezdése és (2) bekezdésének a) pontja, a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 15. § (6) bekezdése, illetve a 326/2011. (XII. 28.) Korm. rend. 36. § (3) bekezdés e) pontja és (3a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (vezetői engedély visszavonása)

  Első irat érkezett: 2022.02.07

 • 318IV/00382/2022. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1.043/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírósághoz fordulás joga, jogorvoslathoz való jog)

  Első irat érkezett: 2022.02.04

 • 319IV/00379/2022. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.41.146/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalnasági eljárás, támogatási szerződés)

  Első irat érkezett: 2022.02.04

 • 320IV/00310/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 27.Bf.7120/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (becsületsértés)

  Első irat érkezett: 2022.01.31

 • 321IV/00215/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.003/2022/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (támogatás visszafizetésére kötelező jognyilatkozat jogszerűtlenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2022.01.21

 • 322IV/00191/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.20.531/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kereskedelmi ügynöki szerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2022.01.19

 • 323IV/00159/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.614/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (nemzetbiztonsági okból kezelt személyes adathoz való hozzáférés joga)

  Első irat érkezett: 2022.01.17

 • 324IV/00158/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.559/2021/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerzői jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2022.01.17

 • 325IV/00156/2022. számú AB ügy

  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény egyes rendelkezései, valamint a Kúria Kfv.III.45.003/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szolgálati idő elismerése)

  Első irat érkezett: 2022.01.17

 • 326IV/00140/2022. számú AB ügy

  A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. §-a elleni alkotmányjogi panasz (önkényesen elfoglalt lakás kiürítése)

  Első irat érkezett: 2022.01.14

 • 327IV/00126/2022. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 57.Pf.633.126/2021/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2022.01.13

 • 328IV/00110/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.270/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közhatalmi jogkörben okozott kár megfizetése)

  Első irat érkezett: 2022.01.12

 • 329IV/00069/2022. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.059/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (termőföld elővásárlási joga)

  Első irat érkezett: 2022.01.11

 • 330IV/05049/2021. számú AB ügy

  A közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvény 1. és 2. §-a, valamint az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (11) bekezdés e) pontja és (12a) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (civil szervezetek átláthatósága)

  Első irat érkezett: 2021.12.29

 • 331IV/05039/2021. számú AB ügy

  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 47. § (2) és (6) bekezdése, 47. § (4) bekezdése és a 62/A. § -a elleni alkotmányjogi panasz (lakástörvény, vételi jog)

  Első irat érkezett: 2021.12.28

 • 332IV/05000/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.VI.40.523/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közlekedési tábla kihelyezése)

  Első irat érkezett: 2021.12.22

 • 333IV/04990/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VI.30.200/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (devizahitel, tisztességtelen fogyasztói szerződés)

  Első irat érkezett: 2021.12.21

 • 334IV/04441/2021. számú AB ügy

  Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 5. §-a és a Duna-mente - Fejér megye különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (különleges gazdasági övezet kijelölése)

  Első irat érkezett: 2021.12.01

 • 335IV/04427/2021. számú AB ügy

  Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 35. §-a elleni alkotmányjogi panasz (kedvtelési állattartás szabályai)

  Első irat érkezett: 2021.11.29

 • 336IV/04392/2021. számú AB ügy

  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontja és 114/B. §-a elleni alkotmányjogi panasz (felsőoktatás; C-66/18. számú ügy)

  Első irat érkezett: 2021.11.26

 • 337IV/04150/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.125/2021/2. számú végzése és Kfv.I.35.279/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás; ügyfélkapu, cégkapu)

  Első irat érkezett: 2021.11.18

 • 338IV/04147/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 21.Szef.44/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rongálás a Külügyminisztérium épülete előtt)

  Első irat érkezett: 2021.11.18

 • 339IV/03955/2021. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 234. § (1) bekezdése, valamint a Kúria Gf.VII.30.017/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása; pártfogó ügyvéd kirendelése)

  Első irat érkezett: 2021.10.26

 • 340IV/03926/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.076/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (deviza alapú kölcsönszerződés érvénytelensége)

  Első irat érkezett: 2021.10.21

 • 341IV/03854/2021. számú AB ügy

  A Kúria Bhar.III.254/2021/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (vád módosítása)

  Első irat érkezett: 2021.10.12

 • 342IV/03765/2021. számú AB ügy

  A Kúria 2/2021. számú polgári jogegységi határozata elleni alkotmányjogi panasz (biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog átruházása)

  Első irat érkezett: 2021.10.04

 • 343IV/03642/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 24.Szef.23/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (tulajdon elleni szabálysértés)

  Első irat érkezett: 2021.09.22

 • 344IV/03596/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.022/2020/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés)

  Első irat érkezett: 2021.09.17

 • 345IV/03595/2021. számú AB ügy

  A Kúria Mfv.X.10.049/2021/16. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírói álláshelyre kiírt pályázat érvénytelenné nyilvánítása)

  Első irat érkezett: 2021.09.17

 • 346II/03536/2021. számú AB ügy

  A klímavédelemről szóló 2020. évi XLIV. törvény elleni utólagos normakontroll indítvány (klímatörvény)

  Első irat érkezett: 2021.09.14

 • 347IV/03530/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.178/2021/2. és Kfv.I.35.026/2021/2. számú végzése elleni alktományjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás; ügyfélkapu, cégkapu)

  Első irat érkezett: 2021.09.14

 • 348IV/03499/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 4.Gf.75.152/2021/9-II. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bérleti díj tartozás)

  Első irat érkezett: 2021.09.09

 • 349IV/03402/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.397/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (piacfelügyeleti ügy)

  Első irat érkezett: 2021.09.01

 • 350IV/03372/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kpkf.II.39.979/2021/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 351. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés elutasítása, végzés közlése)

  Első irat érkezett: 2021.08.31

 • 351IV/03371/2021. számú AB ügy

  Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontja elleni alkotmányjogi panasz (jogorvoslat az építésügyi hatósági eljárásokban)

  Első irat érkezett: 2021.08.31

 • 352IV/03245/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.092/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés személyiségi jogsérelem alapján)

  Első irat érkezett: 2021.08.24

 • 353IV/02978/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 26.Beüf.8067/2021/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (önálló bírósági végrehajtó pótmagánvádló)

  Első irat érkezett: 2021.08.03

 • 354IV/02942/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.105/2021/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (sérelemdíj)

  Első irat érkezett: 2021.07.28

 • 355IV/02939/2021. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 90. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2021.07.28

 • 356IV/02926/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pf.20.722/2020/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.07.27

 • 357IV/02924/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.20.164/2020/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár)

  Első irat érkezett: 2021.07.27

 • 358IV/02899/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.286/2021/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata; személyi okmány igénylése)

  Első irat érkezett: 2021.07.22

 • 359IV/02897/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.138/2021/2 és Kfv.I.35.138/2021/4. számú végzései elleni alkotmányjogi panasz (elektronikus kapcsolattartás, ügyfélkapu, cégkapu)

  Első irat érkezett: 2021.07.22

 • 360IV/02885/2021. számú AB ügy

  A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénynek az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi II. törvénnyel, valamint az egyes energetikai és közszolgáltatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LXVIII. törvénnyel módosított egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (hulladékgazdálkodás)

  Első irat érkezett: 2021.07.20

 • 361IV/02838/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.III.37.026/2021/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási jogvita; építési ügy; ügyféli jogállás)

  Első irat érkezett: 2021.07.15

 • 362IV/02808/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.058/2021/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati eljárás illetékének megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.07.13

 • 363IV/02732/2021. számú AB ügy

  A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpont és 7. § (1a) bekezdés b) és i) pontjai elleni alkotmányjogi panasz (költségvetési szervnél foglalkoztatottak megbízhatósági vizsgálata)

  Első irat érkezett: 2021.07.02

 • 364IV/02721/2021. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 2.Pf.20.388/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adat kiadása)

  Első irat érkezett: 2021.07.01

 • 365IV/02694/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.371/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2021.06.29

 • 366IV/02481/2021. számú AB ügy

  A Szombathelyi Törvényszék 11.Pf.20.589/2020/20/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsönszerződésből eredő tartozás)

  Első irat érkezett: 2021.06.15

 • 367IV/02299/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.199/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jog megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.06.07

 • 368II/02280/2021. számú AB ügy

  A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény egyes rendelkezései, valamint ezzel összefüggésben az alapítványi tisztviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok elleni utólagos normakontroll indítvány (közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok)

  Első irat érkezett: 2021.06.04

 • 369IV/01364/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.III.21.245/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előzetes letartóztatás miatti kártalanítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.14

 • 370IV/01151/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.20.636/2020/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés hatálytalansága, perújítás)

  Első irat érkezett: 2021.05.11

 • 371IV/01078/2021. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.073/2021/2. számú végzése és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 214. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2021.05.07

 • 372IV/00976/2021. számú AB ügy

  Az egyes vagyonkezelői alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft.-vel kötött bérleti szerződések megszűnése; a kártalanítás mértéke)

  Első irat érkezett: 2021.04.29

 • 373IV/00890/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VII.20.930/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (üzletrész átruházási szerződés létre nem jöttének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2021.04.20

 • 374IV/00845/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pkf.636.005/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2021.04.14

 • 375IV/00835/2021. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.226/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (végrehajtás)

  Első irat érkezett: 2021.04.13

 • 376IV/00727/2021. számú AB ügy

  Az Egri Törvényszék 2.Bf.102/2018/44. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (előzetes bírósági mentesítés)

  Első irat érkezett: 2021.03.30

 • 377IV/00696/2021. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.553/2019/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (személyhez fűződő jogok megsértése)

  Első irat érkezett: 2021.03.29

 • 378IV/00695/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.IV.35.400/2020/10. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalansági eljárás)

  Első irat érkezett: 2021.03.29

 • 379IV/00617/2021. számú AB ügy

  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején)

  Első irat érkezett: 2021.03.17

 • 380IV/00445/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 103.K.701.146/2020/12. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közbeszerzési ügy; igazgatási szolgáltatási díj megfizetése)

  Első irat érkezett: 2021.02.24

 • 381IV/00348/2021. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 29.Bpkf.10.804/2020/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rágalmazás)

  Első irat érkezett: 2021.02.15

 • 382IV/00196/2021. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.I.35.353/2020/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (jövedéki adó ügy)

  Első irat érkezett: 2021.02.01

 • 383X/02144/2020. számú AB ügy

  Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2020.12.31

 • 384X/02145/2020. számú AB ügy

  Az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény IV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványa (a személyes szabadság alaptalan korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.12.31

 • 385IV/02130/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.349/2019/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (felszámoló felmentése)

  Első irat érkezett: 2020.12.29

 • 386II/02097/2020. számú AB ügy

  Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 15/2018. (XII. 17.) MvM rendelet 6. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (műemléki védettség megszüntetése)

  Első irat érkezett: 2020.12.21

 • 387IV/02052/2020. számú AB ügy

  A Balassagyarmati Törvényszék 21.Pf.20.576/2019/13. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (hitelszerződés felmondása)

  Első irat érkezett: 2020.12.10

 • 388IV/01992/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés a) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (felülvizsgálati kérelem befogadásának szabályai)

  Első irat érkezett: 2020.11.27

 • 389IV/01958/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pkf.IV.25.179/2020/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár; perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2020.11.23

 • 390IV/01950/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.11.19

 • 391IV/01945/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.V.21.577/2019/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (helytállási kötelezettség megállapítása; ügyvédi letét; felelősségbiztosítás)

  Első irat érkezett: 2020.11.18

 • 392IV/01830/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 9.Pkf.25.420/2020/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártérítés; perújítás megengedhetősége)

  Első irat érkezett: 2020.10.27

 • 393IV/01777/2020. számú AB ügy

  A Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény elleni alkotmányjogi panasz (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága)

  Első irat érkezett: 2020.10.16

 • 394IV/01675/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdés b) és d) pontja elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.10.05

 • 395IV/01620/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 72.Pf.638.488/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (kölcsön megfizetése)

  Első irat érkezett: 2020.09.24

 • 396IV/01506/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.09.08

 • 397IV/01475/2020. számú AB ügy

  A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 118. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (adóügy; jogorvoslati jog korlátozása)

  Első irat érkezett: 2020.09.03

 • 398III/01334/2020. számú AB ügy

  A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 151. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés (hatóság téves jogorvoslati tájékoztatása, igazolási kérelem határideje)

  Első irat érkezett: 2020.08.03

 • 399IV/01317/2020. számú AB ügy

  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 45. § - 50. §-ai elleni alkotmányjogi panasz (képviselői szólásszabadság, parlamenti fegyelmi jog)

  Első irat érkezett: 2020.07.30

 • 400IV/01286/2020. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.VIII.20.268/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kártalanítás szabadságelvonás miatt; igényérvényesítés határideje)

  Első irat érkezett: 2020.07.24

 • 401IV/01259/2020. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.696/2019/9. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (rendőrök sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete)

  Első irat érkezett: 2020.07.21

 • 402IV/00948/2020. számú AB ügy

  Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz (születési nem anyakönyvezése)

  Első irat érkezett: 2020.06.03

 • 403IV/00861/2020. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.286/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kifogás felszámolási eljárásban)

  Első irat érkezett: 2020.05.20

 • 404IV/00701/2020. számú AB ügy

  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 10/A. § (2) bekezdése és a Debreceni Ítélőtábla Pf.II.20.382/2019/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (perbeli legitimáció)

  Első irat érkezett: 2020.04.15

 • 405IV/00595/2020. számú AB ügy

  A Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019/10 számú meghagyása elleni alkotmányjogi panasz (szabálytalan végrehajtói kézbesítés)

  Első irat érkezett: 2020.03.18

 • 406IV/00617/2020. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.V.35.495/2019/2. számú végzése (elektronikus keresetindítási kötelezettség)

  Első irat érkezett: 2020.03.16

 • 407II/00480/2020. számú AB ügy

  Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. §-a elleni utólagos normakontroll indítvány (országgyűlési fegyelmi jogkör)

  Első irat érkezett: 2020.02.25

 • 408IV/00188/2020. számú AB ügy

  A Győri Ítélőtábla Pf.IV.20.166/2019/8/I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (gyógyszerészek elővásárlási joga)

  Első irat érkezett: 2020.01.30

 • 409IV/01922/2019. számú AB ügy

  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (végelszámolási kifogás)

  Első irat érkezett: 2019.12.03

 • 410IV/01848/2019. számú AB ügy

  A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 44. § (2) bekezdés a) pontja és a Fővárosi Ítélőtábla 6.Bf.57/2019/20. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés, TÉSZ)

  Első irat érkezett: 2019.11.18

 • 411IV/01485/2019. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 37.Gf.40.686/2018/14-I. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.09.17

 • 412IV/01391/2019. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.08.30

 • 413IV/01243/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.725/2018/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (ellátás visszautasítása)

  Első irat érkezett: 2019.07.23

 • 414IV/00909/2019. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.1359/2018/5. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közokirat-hamisítás, menekültügy)

  Első irat érkezett: 2019.05.27

 • 415IV/00743/2019. számú AB ügy

  A Kúria Kfv.VI.37.955/2018/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (közigazgatási határozat felülvizsgálata)

  Első irat érkezett: 2019.04.29

 • 416IV/00607/2019. számú AB ügy

  A Tatabányai Törvényszék 2.Mpkf.50.012/2018/2. számú végzése és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.02

 • 417IV/00597/2019. számú AB ügy

  A Székesfehérvári Törvényszék 2.Mpkf.20.344/2018/3. számú végzése és polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 227. § (3) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.04.01

 • 418IV/00540/2019. számú AB ügy

  A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 11. § (2) bekezdése és a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 71/C. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (személyes adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2019.03.27

 • 419IV/00341/2019. számú AB ügy

  A Kúria Gfv.VII.30.360/2018/8. számú részítélete elleni alkotmányjogi panasz (légiközlekedés, tag felelősségének megállapítása)

  Első irat érkezett: 2019.02.21

 • 420IV/00215/2019. számú AB ügy

  A Gyulai Törvényszék 9.Mpkf.25.941/2018/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (jogi képviselő távolmaradása)

  Első irat érkezett: 2019.01.30

 • 421II/01759/2018. számú AB ügy

  A Kúria 6/2018. Büntető jogegységi határozata elleni utólagos normakontroll (csődbűncselekmény sértetti fogalma)

  Első irat érkezett: 2018.11.30

 • 422IV/00960/2018. számú AB ügy

  A Kúria Pfv.I.20.284/2017/9. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (közgyűlési határozat érvénytelensége; ebtartás)

  Első irat érkezett: 2018.06.04

 • 423X/00364/2018. számú AB ügy

  Az Alaptörvény B) cikk (1) és (4) bekezdéseinek, E) cikk (2) bekezdésének és 19. cikkének értelmezésére irányuló indítvány

  Első irat érkezett: 2018.03.01

 • 424IV/00031/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.917/2017/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.08

 • 425IV/00013/2018. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.III.914/2017/13. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (büntetőügy, EJEB döntés)

  Első irat érkezett: 2018.01.03

 • 426X/01936/2016. számú AB ügy

  Az Alaptörvény XIV. cikk (1) és (2) bekezdései, valamint az E) cikk (2) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány (hatáskör-átruházás az Európai Unióra, csoportos kiutasítás)

  Első irat érkezett: 2016.11.28

 • 427IV/02967/2015. számú AB ügy

  A Kúria Bfv.1812/2014/18. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.09.28

 • 428IV/02278/2015. számú AB ügy

  A büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdései, a büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. és 43 §-ai, a Fővárosi Ítélőtábla 3.Bf.375/2013/85. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 16.B.23/2012/101. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás)

  Első irat érkezett: 2015.07.24

 • 429IV/01159/2015. számú AB ügy

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 47/A. § (1) és (2) bekezdése, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 42. §-a és 43. §-a, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Bf.250/2013/103. számú ítélete és a Budapest Környéki Törvényszék 24.B.131/2011/115. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (feltételes szabadságra bocsátás-tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés)

  Első irat érkezett: 2015.04.30

 • 430IV/01002/2013. számú AB ügy

  A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélete ellen benyújtott alkotmányjogi panasz (közérdekű adatok megismerése)

  Első irat érkezett: 2013.06.26