Az Alkotmánybíróság január 28-i teljes ülése

– a Fővárosi Törvényszék 26.B.1751/2014/4. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.467/2015/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (pótmagánvád elutasítása) (IV/2516/2015.)

– a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 19. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírság aláírásgyűjtő ívek visszaadásának elmulasztása miatt) (IV/12/2018.)

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3b) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (III/629/2019.)