Az Alkotmánybíróság szeptember 28-i teljes ülése

– az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogviszony megszüntetése veszélyhelyzet ideje alatt) (IV/523/2021.)

– a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága) (III/795/2021.)

– a Kúria Kfv.VII.37.420/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tartós ápolást végzők időskori támogatása) (IV/1928/2020.)