EN

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (végrehajtási lap kibocsátása pótmagánvádas eljárásban felmerülő bűnügyi költség esetében) (III/469/2022.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (költségek előlegezése végrehajtási eljárásban) (III/274/2022.)

– a Kúria Kfv.III.38.193/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (volt haszonbérlő előhaszonbérleti joga) (IV/1386/2022.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés) (III/1423/2022.)

– Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll tárgyában készült kijavító végzés (a környezet és a vízpart védelmére vonatkozó törvényi szabályozás alóli kivételszabályok) (II/3079/2021.)

– a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) és (5) bekezdése, 4. § (2) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 94. § (1) bekezdés h) pontja és 95. § e) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (külföldről támogatott civil szervezet) (II/1460/2017.)

– a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága) (IV/2041/2017.)

– a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (külföldről támogatott civil szervezetek) (IV/1857/2017.)

– a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (külföldről támogatott civil szervezetek) (IV/1830/2017.)

– a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (külföldi támogatásban részesülő civil szervezetek átláthatósága) (IV/1685/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy) (IV/3266/2021.)

– a Kúria Mfv.IV.10.080/2021/5. számú ítélete és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 205. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (Mt. hatályba lépése előtt kötött kollektív szerződések) (IV/459/2022.)

– a Kúria Kfv.III.37.217/2021/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (versenyfelügyeleti eljárás) (IV/3571/2021.)