Az Alkotmánybíróság szeptember 26-i teljes ülése

– a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 276. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kollektív szerződéskötési képesség) (III/882/2023.)

– a Kúria Pfv.IV.20.448/2022/16. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/239/2023.)

– a Kúria Pfv.III.20.953/2021/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése, sérelemdíj) (IV/1325/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.464/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közegészségügyi kényszerengedély megadása) (IV/2062/2022.)

– a Debreceni Törvényszék 1.Bf.144/2022/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége) (IV/551/2023.)