Az Alkotmánybíróság szeptember 20-i teljes ülése

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 15. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (végrehajtási lap kibocsátása pótmagánvádas eljárásban felmerülő bűnügyi költség esetében) (III/469/2022.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (költségek előlegezése végrehajtási eljárásban) (III/274/2022.)

– a Kúria Kfv.III.38.193/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (volt haszonbérlő előhaszonbérleti joga) (IV/1386/2022.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés) (III/1423/2022.)

– Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll tárgyában készült kijavító végzés (a környezet és a vízpart védelmére vonatkozó törvényi szabályozás alóli kivételszabályok) (II/3079/2021.)