Az Alkotmánybíróság szeptember 19-i teljes ülése

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 276. § (8) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kollektív szerződéskötési képesség) (III/882/2023.)

a Kúria Pfv.IV.20.158/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jóhírnév megsértése; feljelentés híresztelése) (IV/265/2023.)