Az Alkotmánybíróság szeptember 14-i teljes ülése

– az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogviszony megszüntetése veszélyhelyzet ideje alatt) (IV/523/2021.)

– a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága) (III/795/2021.)

– Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hulladékégetői kapacitás növelésének korlátozása) (III/950/2021.)

– a Kúria Kfv.III.37.110/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tömegközlekedési támogatás megvonása) (IV/1885/2020.)