Az Alkotmánybíróság október 8-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.VI.22.318/2017/7. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (elővásárlási jog) (IV/339/2019.)

– az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8. § (7) bekezdése, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 1. § (2) bekezdés a) és c) pontja, 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (praxisjog) (IV/597/2017.)

– a Kúria Közjegyzői Fegyelmi Bírósága Kjö.Fgy.1/2014/5. számú határozata, a Pécsi Törvényszék mellett működő Közjegyzői Fegyelmi Bíróság Fgy.1/2014/24. számú határozata, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény egyes rendelkezései elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (közjegyzői fegyelmi bírság) (IV/606/2015.)

– a Kúria Bfv.III.1.075/2018/11. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (rágalmazás, becsületsértés közösségi oldalon) (IV/604/2019.)

– az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásnak rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 6. § (1) bekezdés első mondata és 3. melléklet 12. pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közúti helyszíni bírság ellen jogorvoslat lehetősége) (III/1823/2018.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.241/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat) (IV/1540/2017.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.489/2018/3. számú végzése és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (költségvetési támogatásban részesülő pártok ellenőrzése) (IV/1655/2018.)

– a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 21. § (4) és (5) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnése) (III/866/2019.)

– a Pécsi Ítélőtábla Pk.III.50.008/2019/3. számú végzése és a Ve. 144. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (választási ügy, választási plakát elhelyezése) (IV/1599/2019.)