Az Alkotmánybíróság október 5-i teljes ülése

– az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (jogviszony megszüntetése veszélyhelyzet ideje alatt) (IV/523/2021.)

– a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága) (III/795/2021.)

– a Kúria Kfv.IV.37.710/2020/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (rendőri intézkedés elleni panasz; jogos önvédelem) (IV/739/2021.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 12.Szk.14.366/2020/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közlekedési szabálysértés autós gyűlésen) (IV/936/2021.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 6.Szk.15.213/2020/8. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (veszélyhelyzetre meghatározott magatartási szabályok megszegése szabálysértés) (IV/1055/2021.)

– a Pesti Központi Kerületi Bíróság 4.Szk.17.966/2020/7. számú végzése és a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény 3. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés) (IV/1977/2021.)