Az Alkotmánybíróság október 25-i teljes ülése

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításának alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előzetes normakontroll vizsgálata (vádmonopólium) (I/2252/2022.)

– a kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8. §, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (MTA szabályozása) (II/1214/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.7120/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/310/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1391/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019/10 számú meghagyása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (szabálytalan végrehajtói kézbesítés) (IV/595/2020.)