Az Alkotmánybíróság október 22-i teljes ülése

– a Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.Kpk.50.080/2016/4. számú végzése, és egyes jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (építésügy) (IV/2106/2016.)

– a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 21. § (4) és (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (kötelező gépjármű felelősségbiztosítás megszűnése) (III/866/2019.)

– a Fővárosi Törvényszék 2.Kpkf.670.489/2018/3. számú végzése és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (költségvetési támogatásban részesülő pártok ellenőrzése) (IV/1655/2018.)

– a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 107. § (2) bekezdése és 132. § (6) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.510/2015/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (visszatartott illetmény megfizetése) (IV/1002/2016.)

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 39. § (4)–(6) bekezdései és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a 2016. évi LXXX. törvény 36. §-val megállapított 74. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (szolidaritási hozzájárulás; önkormányzati tulajdon elvonása) (IV/1224/2017.)

– a Kúria Bfv.III.1359/2018/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közokirat-hamisítás, menekültügy) (IV/909/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.21.430/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (személyhez fűződő jog megsértése, kártérítés fizetése a 2006 őszi tömegoszlatással összefüggésben) (IV/840/2019.)

– a Kúria Pfv.III.22.641/2017/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár) (IV/1087/2019.)

– a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 144. § (6) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (választási ügy, választási plakát elhelyezése) (IV/01686/2019.)