Az Alkotmánybíróság október 18-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.I.35.141/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közigazgatási határozat felülvizsgálata; adóügy) (IV/3266/2021.)

– az Alaptörvény 25. cikk (5) és (6) bekezdésének értelmezésére irányuló indítvány vizsgálata (X/453/2019.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításának alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előzetes normakontroll vizsgálata (vádmonopólium) (I/2252/2022.)

– a Kúria Kpkf.III.40.993/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata) (IV/1075/2022.)

– a Kúria Kfv.I.35.370/2021/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/4874/2021.)