Az Alkotmánybíróság november 5-i teljes ülése

– Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 39. § (4)–(6) bekezdései és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek a 2016. évi LXXX. törvény 36. §-val megállapított 74. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (szolidaritási hozzájárulás; önkormányzati tulajdon elvonása) (IV/1224/2017.)

– a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (nemzeti otthonteremtési közösségek) (IV/1787/2016.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.241/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat) (IV/1540/2017.)

– a Kúria Bhar.III.690/2018/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (életveszélyt okozó testi sértés bűntette) (IV/1717/2018.)

– a Kúria 2/2019. Büntető Jogegységi Határozata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (III/1350/2019.)

– a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 5. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (védett természeti területek kisajátítása) (IV/2243/2017.)