Az Alkotmánybíróság november 30-i teljes ülése

– az igazságügyi miniszternek az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése és XIV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítványának vizsgálata (az Európai Unió Bíróságának C-808/18. számú ügyben hozott ítélete; menekültügy, uniós hatáskörgyakorlás) (X/477/2021.)

– a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 23. § d) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (lakásbérleti jog folytatása) (III/521/2021.)

– a Kúria Mfv.II.10.475/2018/19. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírói szolgálati idő) (IV/1852/2019.)

– a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. tv. 106. §-a, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. tv. 172. § (2) bekezdése, valamint a Kúria Mfv.II.10.164/2019/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (titkári szolgálati idő beszámítása) (IV/805/2020.)