Az Alkotmánybíróság november 29-i teljes ülése

– a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14-15. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (pedagógussztrájk; még elégséges szolgáltatás mértéke) (II/1665/2022.)

– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (születési nem anyakönyvezése) (IV/948/2020.)