Az Alkotmánybíróság november 21-i teljes ülése

– az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelet 2/A. §-a, 2. § (1) bekezdés „a kereskedőnél készleten lévő” szövegrésze, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 6/2022. (I. 14.) Korm. rendelettel összefüggő kereskedői tájékoztatásról szóló 3/2022. (I. 26.) MK rendelet 1., 2. és 3. számú melléklet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hatósági áras termékek árusításának szabályai; kellő felkészülési idő) (III/1705/2023.)

– a Kúria Kfv.VI.37.026/2022/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított versenyfelügyeleti ügy) (IV/893/2023.)

– a Kúria Kfv.VII.45.064/2022/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszolgálati jogviszony, illetmény, viszontkereset) (IV/2465/2022.)

– a Kúria Kfv.VII.45.167/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közszolgálati jogvita, írásbeli figyelmeztetés) (IV/2278/2022.)

– a Kúria Jpe.II.60.037/2021/5. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (versenyfelügyeleti ügy, jogegységi panasz) (IV/1029/2022.)