Az Alkotmánybíróság november 17-i teljes ülése

– az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20. § (5) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (ügyvédi tevékenység korlátozása) (III/1116/2020.)

– a Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (vallási közösséghez tartozással összefüggő személyiségi jogok megsértése) (IV/139/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (katolikus közösség megsértése) (IV/572/2020.)