Az Alkotmánybíróság november 15-i teljes ülése

– a kutatás fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXVIII. törvény 1 §, 2. §, 3. §, 4. §, 6. §, 7. §, 8. §, 10. §, 16. §, 20. §, 33. §, 35. §, 36. §, 37. §, 39. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (MTA szabályozása) (II/1214/2019.)

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. § (1a) bekezdése és (7) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (adótitok) (II/1859/2016.)

– a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény 14-15. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (pedagógussztrájk; még elégséges szolgáltatás mértéke) (II/1665/2022.)