Az Alkotmánybíróság november 10-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.I.35.454/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adójogi szankció ügyintézési határidőn túli megállapítása) (IV/114/2020.)

– a Kúria Pfv.III.22.500/2017/7. szám alatti ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kártérítés) (IV/1051/2019.)

– a Székesfehérvári Törvényszék 1.Bpkf.38/2019/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (fogvatartási körülmények miatti kártérítés) (IV/759/2020.)

– a veszélyhelyzet idején egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adatigénylés teljesítésének határideje különleges jogrend idején) (IV/955/2020.)

– a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelési tankönyvellátásról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. LXX törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (köznevelés, tankönyvellátás) (II/1437/2019.)

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (felmentés kötelező óvodai nevelés alól) (IV/1823/2019.)