Az Alkotmánybíróság március 9-i teljes ülése

– az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 101/A. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (utónév módosítása a nem megváltoztatása miatt) (III/2030/2020.)

– a Bjt. és a Bszi. egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2.Kpk.45.731/2016/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírói pályázat eredményével szembeni jogorvoslat) (IV/1592/2016.)

– a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 6. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (terhességmegszakítás teratológiai ártalom valószínűsége esetén) (III/1838/2020.)

– a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 39.Kpk.46.505/2015/2. számú végzése és a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 144. § (4) bekezdés „a végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közbeszerzés, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (IV/334/2016.)

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/D. § (1) és (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye) (IV/1119/2020.)

– a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontja nemzetközi szerződésbe ütközésének alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hontalankénti elismerésből való kizárás) (V/8/2021.)