Az Alkotmánybíróság március 30-i teljes ülése

– a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatigénylés teljesítésének határideje veszélyhelyzet idején) (IV/100/2021.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 590. § (5) bekezdés a) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (felülbírálat terjedelme) (III/1231/2020.)

– a Kúria Pfv.IV.20.432/2018/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése; jogi személy) (IV/1510/2019.)

– a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tankötelezettség) (IV/903/2020.)