Az Alkotmánybíróság március 29-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.I.20.673/2020/11. számú ítélete és az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (párt jogutódja) (IV/3376/2021.)

– a Miskolci Törvényszék 2.Pkf.20.755/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártalanítási igény érvényesítésének határideje) (IV/1563/2016.)

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 156. § (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) (III/3938/2021.)