Az Alkotmánybíróság március 28-i teljes ülése

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.22.339/2012/4. számú ítélet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1002/2013.)

– az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 47. §-a, 49. §-a és 49/A. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (országgyűlési fegyelmi jogkör) (II/480/2020.)

– a Kúria Mfv.II.10.149/2021/10. számú ítélete és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 406. § (1) bekezdése és 409. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végkielégítés és felmondási időre járó munkabérkülönbözet) (IV/1853/2022.)

– a Kúria Pfv.IV.21.113/2021/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése, sajtóügy) (IV/1824/2022.)