Az Alkotmánybíróság március 21-i teljes ülése

– a Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1391/2019.)

– az alapvető jogok biztosának az Alaptörvény III. cikk (1) bekezdése értelmezésére irányuló indítványának vizsgálata (életfogytig tartó szabadságvesztés) (X/2144/2020.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (2) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (költségek előlegezése végrehajtási eljárásban) (III/2831/2022.)