Az Alkotmánybíróság március 1-jei teljes ülése

– a Kúria Kfv.II.37.001/2021/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adatvédelmi hatóság felügyeleti hatásköre, jogellenesen kezelt személyes adatok ex officio törlésének elrendelése) (IV/2396/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.741/2020/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jóhírnévhez való jog) (IV/4120/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.795/2020/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (jóhírnévhez való jog) (IV/3954/2021.)

– a Kúria Pfv.I.20.673/2020/11. számú ítélete és az elmúlt rendszerhez kötődő egyes társadalmi szervezetek vagyonelszámoltatásáról szóló 1990. évi LXXIII. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (párt jogutódja) (IV/3376/2021.)

– a Kúria Pfv.III.21.484/2019/12. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kártérítés, környezetszennyezés) (IV/816/2021.)