Az Alkotmánybíróság május 3-i teljes ülése

– a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 813. § (2) és (4) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (pótmagánvádas eljárás; jogi képviselet megszűnése) (III/3684/2021.)

– a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) számú önkormányzati rendelete 13/A. §-a alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (hulladék-égetői kapacitás növelésének korlátozása) (III/950/2021.)

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és az egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdés 3. pont első fordulatának “közvetlenül” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (rokkantsági ellátás) (IV/3356/2021.)

– a Kúria Knk.I.40.793/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata  (népszavazási kérdés hitelesítése; álláskeresési járadék) (IV/210/2022.)

– a Kúria Knk.I.40.792/2021/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (népszavazási kérdés hitelesítése; Fudan Hungary Egyetem) (IV/234/2022.)

– a Kúria Knk.I.40.793/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (népszavazási kérdés hitelesítése; álláskeresési járadék) (IV/203/2022.)