Az Alkotmánybíróság május 12-i teljes ülése

– a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 152. § (2a) bekezdése és a 197. § (10) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (közbeszerzés) (III/72/2020.)

– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. § (1) bekezdés a) pont aa)-ac) alpontjai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata (megváltozott munkaképességű személyek ellátása) (V/1657/2019.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:109. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (apasági vélelem megdöntése) (IV/815/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.20.884/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/1368/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.077/2017/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyiségi jog megsértése) (IV/1551/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.906/2016/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/1333/2017.)

– a Kúria Pfv.IV.20.306/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/686/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.20.941/2017/7. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/1094/2018.)

– a Kúria Pfv.IV.21.948/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/790/2019.)

– a Kúria Pfv.IV.21.398/2017/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/316/2019.)

– a Kúria Mfv.II.10.595/2017/4. számú ítélete és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (elmaradt bérpótlék megfizetése) (IV/1304/2018.)

– az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény egyes rendelkezései, és a természet védelméről szóló 1996. LIII. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (erdőgazdálkodás rendje, Natura 2000) (II/201/2019.)