Az Alkotmánybíróság május 11-i teljes ülése

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felmentés kötelező óvodai nevelés alól) (IV/1823/2019.)

– a Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban) (IV/61/2018.)