Az Alkotmánybíróság június 6-i teljes ülése

– a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 95. § (1) bekezdés második fordulata és 108. § (1) bekezdése, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 53. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a Kúria Gfv.VII.30.786/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végelszámolási kifogás) (IV/1922/2019.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 183. § alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (önkényesen elfoglalt lakás kiürítése) (IV/140/2022.)

– a Debreceni Törvényszék 101.Kpk.750.063/2023/11. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (helyi népszavazásra javasolt kérdés hitelesítésének megtagadása; ipari létesítmény létrehozása Debrecenben) (IV/1000/2023.)

– a Fővárosi Törvényszék 31.P.20.953/2019/10 számú meghagyása alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (szabálytalan végrehajtói kézbesítés) (IV/595/2020.)

– a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint más jogszabályok egyes rendelkezései, valamint a Fővárosi Ítélőtábla 2.Mf.31.096/2022/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (munkaviszony jogellenes megszüntetése) (IV/2415/2022.)

– a Debreceni Ítélőtábla Bpkf.I.307/2022/6. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rendbírság védő ellen) (IV/1896/2022.)

– a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 2.Bv.4529/2021/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (fogvatartott fegyelmi ügye; fenyítés felülvizsgálata) (IV/1168/2022.)