Az Alkotmánybíróság június 28-i teljes ülése

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §. alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyes adatok védelme) (IV/1365/2016.)

– a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 97. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (levelezés a büntetés-végrehajtási intézetben (IV/150/2021.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 246. § b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (orvhalászat, kétszeres értékelés tilalma) (III/4328/2021.)

– Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll vizsgálata (a környezet és a vízpart védelmére vonatkozó törvényi szabályozás alóli kivételszabályok) (II/3079/2021.)

– a Kúria Kfv.II.37.452/2020/10. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtóbelépő igénylése az Országházba) (IV/1442/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.849/2021/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (sajtó-helyreigazítás) (IV/427/2022.)

– a védettségi igazolással való visszaélés elleni fellépésről szóló 220/2021. (V. 1.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (büntetőjogszabály-alkotási hatáskör rendkívüli jogrendben) (IV/3759/2021.)

– a Kúria Mfv.II.10.065/2021/7. számú ítélete, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 205. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végkielégítés és felmondási időre járó távolléti díj megfizetése) (IV/4119/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.553/2019/8. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyhez fűződő jogok megsértése) (IV/696/2021.)

– a Fővárosi Törvényszék 27.Bf.7120/2021/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (becsületsértés) (IV/310/2022.)