Az Alkotmánybíróság június 22-i teljes ülése

– a Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban) (IV/61/2018.)

– a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején) (IV/288/2021.)

– a Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata) (IV/287/2021.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 187. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kuruzslás) (IV/1409/2020.)

– az igazságügyi miniszternek az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése és XIV. cikk (4) bekezdése értelmezésére irányuló indítvány vizsgálata (az Európai Unió Bíróságának C-808/18. számú ügyben hozott ítélete; menekültügy, uniós hatáskörgyakorlás) (X/477/2021.)

– a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága) (III/795/2021.)