Az Alkotmánybíróság június 13-i teljes ülése

– az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 159/A. §. alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (személyes adatok védelme) (IV/1365/2016.)

– a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 97. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (levelezés a büntetés-végrehajtási intézetben (IV/150/2021.)

– a Kúria Pfv.IV.20.966/2018/5. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (közérdekű adatok megismerése) (IV/1391/2019.)

– a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 246. § b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (orvhalászat, kétszeres értékelés tilalma) (III/4328/2021.)