Az Alkotmánybíróság június 1-jei teljes ülése

– a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) és (2) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején) (IV/288/2021.)

– a Kúria Kfv.I.35.594/2016/24.számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (titkos információgyűjtés során beszerzett bizonyítékok felhasználása adóhatósági eljárásban) (IV/61/2018.)

– a Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 94. § (6) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (egyetemi autonómia, tudományos élet szabadsága) (III/384/2021.)

– a Kúria Kf.VI.39.667/2020/6. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (kiegyensúlyozottsági kötelezettség megsértése tárgyában hozott határozat felülvizsgálata) (IV/287/2021.)

– a Kúria Pfv.I.20.688/2018/8. számú közbenső ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (végrendelet érvénytelensége; kötelesrész kiadása) (IV/1098/2019.)