Az Alkotmánybíróság július 7-i teljes ülése

– a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 172. §-a, 121. §-a és 122. §-a, valamint a Fővárosi Törvényszék 32.Szef.66/2017/2. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (tiltott prostitúció szabálysértés, fiatalkorú) (IV/412/2018.)

– a Kúria Pfv.III.22.641/2017/9. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (bírósági jogkörben okozott kár) (IV/1087/2019.)

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alaptörvény-ellenessége tárgyában előterjesztett utólagos normakontroll vizsgálata (közeli hozzátartozó fogalma az új Ptk.-ban) (II/1011/2013.)

– a Budapest Környéki Törvényszék 8.Mpkf.50.040/2017/3. számú végzése, és Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 72. § (4) bekezdése alapján alkalmazandó 38. § (1) bekezdés b) pontja alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (polgármester méltatlanságának kimondása) (IV/1684/2017.)

– a Kúria Kfv.I.35.062/2016/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (adóügyben hozott határozat, visszaható hatály tilalma) (IV/546/2017.)

– a büntetőeljárásról szóló 2017. év XC. törvény 639. § (3) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (perújítási indítvány, távollevő terhelt) (III/543/2020.)

– a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll indítvány vizsgálata (a Munka Törvénykönyvétől való eltérés lehetősége veszélyhelyzet ideje alatt) (II/887/2020.)