Az Alkotmánybíróság július 6-i teljes ülése

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közjogi érvénytelenség, művelődéshez való jog, felsőoktatás) (IV/1810/2017.)

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról szóló 2017. évi XXV. törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló utólagos normakontroll befogadhatóságának vizsgálata (közjogi érvénytelenség, művelődéshez való jog, felsőoktatás) (II/1036/2017.)

– az Országgyűlés 2021. június 15-i ülésnapján elfogadott, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvény (T/16223. számú törvényjavaslat) 1-3. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló előzetes normakontroll vizsgálata (műemléki épületben lévő lakásokon alapított vételi jog) (I/2644/2021.)

– a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 47. § (1) bekezdés „közvetlenül” szövegrésze alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezés vizsgálata (előhaszonbérleti jog) (III/1245/2020.)

– a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.156/2019/3. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz vizsgálata (összbüntetés) (IV/949/2019.)